"NṦR" ifadesi tarandı:
# "N-" öntakısı olmadan "ṦR" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "NṦR" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "NṦR" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ن ص ر|NṦRأنصارÊNṦERenSārinyardımcı(are) the helpers6x
ن ص ر|NṦR أنصار ÊNṦER enSārin yardımcı helpers. 2:270
ن ص ر|NṦR أنصار ÊNṦER enSāru yardımcılarıyız (will be the) helpers 3:52
ن ص ر|NṦR أنصار ÊNṦER enSārin yardımcıları helpers. 3:192
ن ص ر|NṦR أنصار ÊNṦER enSārin yardımcıları helpers. 5:72
ن ص ر|NṦR أنصار ÊNṦER enSāra yardımcıları helpers 61:14
ن ص ر|NṦR أنصار ÊNṦER enSāru yardımcların (are) the helpers 61:14
ن ص ر|NṦRأنصاراÊNṦEREenSāranyardımcılarany helpers.1x
ن ص ر|NṦR أنصارا ÊNṦERE enSāran yardımcılar any helpers. 71:25
ن ص ر|NṦRأنصاريÊNṦERYenSārībana yardımcı olacak(are) my helpers2x
ن ص ر|NṦR أنصاري ÊNṦERY enSārī bana yardımcı olacak (will be) my helpers 3:52
ن ص ر|NṦR أنصاري ÊNṦERY enSārī benim yardımcılarım (are) my helpers 61:14
ن ص ر|NṦRاستنصرهESTNṦRHstenSarahukendisinden yardım isteyensought his help1x
ن ص ر|NṦR استنصره ESTNṦRH stenSarahu kendisinden yardım isteyen sought his help 28:18
ن ص ر|NṦRاستنصروكمESTNṦRVKMstenSarūkumyardım isterlersethey seek your help1x
ن ص ر|NṦR استنصروكم ESTNṦRVKM stenSarūkum yardım isterlerse they seek your help 8:72
ن ص ر|NṦRالمنتصرينELMNTṦRYNl-munteSirīnekendini kurtaranlar-those who (could) defend themselves.1x
ن ص ر|NṦR المنتصرين ELMNTṦRYN l-munteSirīne kendini kurtaranlar- those who (could) defend themselves. 28:81
ن ص ر|NṦRالمنصورونELMNṦVRVNl-menSūrūnezafere ulaştırılanlar(would be) the victorious.1x
ن ص ر|NṦR المنصورون ELMNṦVRVN l-menSūrūne zafere ulaştırılanlar (would be) the victorious. 37:172
ن ص ر|NṦRالناصرينELNEṦRYNn-nāSirīneyardımcıların(of) the Helpers.1x
ن ص ر|NṦR الناصرين ELNEṦRYN n-nāSirīne yardımcıların (of) the Helpers. 3:150
ن ص ر|NṦRالنصارىELNṦERn-neSārāHıristiyanlarthe Christians4x
ن ص ر|NṦR النصارى ELNṦER n-neSārā Hıristiyanlar the Christians 2:113
ن ص ر|NṦR النصارى ELNṦER n-neSārā Hıristiyanlar da the Christians, 2:113
ن ص ر|NṦR النصارى ELNṦER n-neSārā hıristiyanlar the Christians 2:120
ن ص ر|NṦR النصارى ELNṦER n-neSārā Hıristiyanlar the Christians, 9:30
ن ص ر|NṦRالنصرELNṦRn-neSruyardım(is to) help them3x
ن ص ر|NṦR النصر ELNṦR n-neSru yardım [the] victory 3:126
ن ص ر|NṦR النصر ELNṦR n-neSru yardım [the] victory 8:10
ن ص ر|NṦR النصر ELNṦR n-neSru yardım etmeniz (is to) help them 8:72
ن ص ر|NṦRالنصيرELNṦYRn-neSīruyardımcıdır(is) the Helper.2x
ن ص ر|NṦR النصير ELNṦYR n-neSīru yardımcıdır (is) the Helper. 8:40
ن ص ر|NṦR النصير ELNṦYR n-neSīru yardımcıdır [the] Helper. 22:78
ن ص ر|NṦRانتصرENTṦRnteSarakendini savunursadefends himself1x
ن ص ر|NṦR انتصر ENTṦR nteSara kendini savunursa defends himself 42:41
ن ص ر|NṦRانصرنيENṦRNYnSurnībana yardım etHelp me3x
ن ص ر|NṦR انصرني ENṦRNY nSurnī bana yardım et Help me 23:26
ن ص ر|NṦR انصرني ENṦRNY nSurnī bana yardım et Help me 23:39
ن ص ر|NṦR انصرني ENṦRNY nSurnī bana yardım et Help me 29:30
ن ص ر|NṦRبنصرBNṦRbineSriyardımıyleWith (the) help1x
ن ص ر|NṦR بنصر BNṦR bineSri yardımıyle With (the) help 30:5
ن ص ر|NṦRبنصرهBNṦRHbineSrihiyardımıylewith His help3x
ن ص ر|NṦR بنصره BNṦRH bineSrihi yardımıyle with His help 3:13
ن ص ر|NṦR بنصره BNṦRH bineSrihi yardımıyle with His help, 8:26
ن ص ر|NṦR بنصره BNṦRH bineSrihi yardımıyle with His help 8:62
ن ص ر|NṦRتناصرونTNEṦRVNtenāSarūnebirbirinize yardım etmiyorsunuz"you help one another?"""1x
ن ص ر|NṦR تناصرون TNEṦRVN tenāSarūne birbirinize yardım etmiyorsunuz "you help one another?""" 37:25
ن ص ر|NṦRتنتصرانTNTṦRENtenteSirānibaşaramazsınızyou will (be able to) defend yourselves.1x
ن ص ر|NṦR تنتصران TNTṦREN tenteSirāni başaramazsınız you will (be able to) defend yourselves. 55:35
ن ص ر|NṦRتنصرواTNṦRVEtenSurūsiz yardım edersenizyou help1x
ن ص ر|NṦR تنصروا TNṦRVE tenSurū siz yardım ederseniz you help 47:7
ن ص ر|NṦRتنصرونTNṦRVNtunSarūnesize yardım edilmezwill be helped.3x
ن ص ر|NṦR تنصرون TNṦRVN tunSarūne yardım göremezsiniz you will be helped. 11:113
ن ص ر|NṦR تنصرون TNṦRVN tunSarūne yardım olunmaz will be helped. 23:65
ن ص ر|NṦR تنصرون TNṦRVN tunSarūne size yardım edilmez you will be helped. 39:54
ن ص ر|NṦRتنصروهTNṦRVHtenSurūhusiz ona yardım etmezsenizyou help him,1x
ن ص ر|NṦR تنصروه TNṦRVH tenSurūhu siz ona yardım etmezseniz you help him, 9:40
ن ص ر|NṦRفانتصرFENTṦRfenteSiryardım et"so help."""1x
ن ص ر|NṦR فانتصر FENTṦR fenteSir yardım et "so help.""" 54:10
ن ص ر|NṦRفانصرناFENṦRNEfenSurnābize yardım eyleso help us1x
ن ص ر|NṦR فانصرنا FENṦRNE fenSurnā bize yardım eyle so help us 2:286
ن ص ر|NṦRلانتصرLENTṦRlānteSaraöc alırdısurely, He could have taken retribution1x
ن ص ر|NṦR لانتصر LENTṦR lānteSara öc alırdı surely, He could have taken retribution 47:4
ن ص ر|NṦRلننصرLNNṦRlenenSuruyardım ederizWe will surely help1x
ن ص ر|NṦR لننصر LNNṦR lenenSuru yardım ederiz We will surely help 40:51
ن ص ر|NṦRلننصرنكمLNNṦRNKMlenenSurannekummutlaka size yardım ederiz"certainly we will help you."""1x
ن ص ر|NṦR لننصرنكم LNNṦRNKM lenenSurannekum mutlaka size yardım ederiz "certainly we will help you.""" 59:11
ن ص ر|NṦRلينصرنهLYNṦRNHleyenSurannehuelbette ona yardım ederAllah will surely help him.1x
ن ص ر|NṦR لينصرنه LYNṦRNH leyenSurannehu elbette ona yardım eder Allah will surely help him. 22:60
ن ص ر|NṦRمنتصرMNTṦRmunteSirunmuzaffer (yenilmez)"helping (each other)?"""1x
ن ص ر|NṦR منتصر MNTṦR munteSirun muzaffer (yenilmez) "helping (each other)?""" 54:44
ن ص ر|NṦRمنتصراMNTṦREmunteSirankendisinine yardım edilen(he) supported.1x
ن ص ر|NṦR منتصرا MNTṦRE munteSiran kendisinine yardım edilen (he) supported. 18:43
ن ص ر|NṦRمنتصرينMNTṦRYNmunteSirīneyardım edilenhelp themselves.1x
ن ص ر|NṦR منتصرين MNTṦRYN munteSirīne yardım edilen help themselves. 51:45
ن ص ر|NṦRمنصوراMNṦVREmenSūrankendisine yardım edilmiştirhelped.1x
ن ص ر|NṦR منصورا MNṦVRE menSūran kendisine yardım edilmiştir helped. 17:33
ن ص ر|NṦRناصرNEṦRnāSirabir yardımcısıany helper.2x
ن ص ر|NṦR ناصر NEṦR nāSira yardım eden helper 47:13
ن ص ر|NṦR ناصر NEṦR nāSirin bir yardımcısı any helper. 86:10
ن ص ر|NṦRناصراNEṦREnāSiranyardım edeni(in) helpers1x
ن ص ر|NṦR ناصرا NEṦRE nāSiran yardım edeni (in) helpers 72:24
ن ص ر|NṦRناصرينNEṦRYNnāSirīneyardımcı"helpers."""7x
ن ص ر|NṦR ناصرين NEṦRYN nāSirīne yardımcıları helpers. 3:22
ن ص ر|NṦR ناصرين NEṦRYN nāSirīne yardımcıları da helpers. 3:56
ن ص ر|NṦR ناصرين NEṦRYN nāSirīne yardımcıları helpers. 3:91
ن ص ر|NṦR ناصرين NEṦRYN nāSirīne yardımcıları helpers. 16:37
ن ص ر|NṦR ناصرين NEṦRYN nāSirīne yardımcı "helpers.""" 29:25
ن ص ر|NṦR ناصرين NEṦRYN nāSirīne yardımcıları helpers. 30:29
ن ص ر|NṦR ناصرين NEṦRYN nāSirīne yardımcınız helpers. 45:34
ن ص ر|NṦRنصارىNṦERneSārāhıristiyan"(a) Christian[s]."""5x
ن ص ر|NṦR نصارى NṦER neSārā hıristiyan "(a) Christian[s].""" 2:111
ن ص ر|NṦR نصارى NṦER neSārā hıristiyan Christians, 2:135
ن ص ر|NṦR نصارى NṦER neSārā hıristiyan "Christians?""" 2:140
ن ص ر|NṦR نصارى NṦER neSārā hıristiyanız "(are) Christians,""" 5:14
ن ص ر|NṦR نصارى NṦER neSārā hıristiyanlarız "(are) Christians.""" 5:82
ن ص ر|NṦRنصرNṦRneSrubir yardım(the) Help7x
ن ص ر|NṦR نصر NṦR neSru yardımı [will] (the) help 2:214
ن ص ر|NṦR نصر NṦR neSra yardımı help 2:214
ن ص ر|NṦR نصر NṦR neSra yardım etmeye (to) help 21:43
ن ص ر|NṦR نصر NṦR neSrun bir yardım victory 29:10
ن ص ر|NṦR نصر NṦR neSru yardım etmek (to) help 30:47
ن ص ر|NṦR نصر NṦR neSrun bir zafer a help 61:13
ن ص ر|NṦR نصر NṦR neSru yardımı (the) Help 110:1
ن ص ر|NṦRنصراNṦREneSranbir yardımla (zaferle)"(to) help."""3x
ن ص ر|NṦR نصرا NṦRE neSran yardım etmeye any help 7:192
ن ص ر|NṦR نصرا NṦRE neSran yardım bulabilirsiniz "(to) help.""" 25:19
ن ص ر|NṦR نصرا NṦRE neSran bir yardımla (zaferle) (with) a help 48:3
ن ص ر|NṦRنصرانياNṦRENYEneSrāniyyenhıristiyana Christian1x
ن ص ر|NṦR نصرانيا NṦRENYE neSrāniyyen hıristiyan a Christian 3:67
ن ص ر|NṦRنصركمNṦRKMneSarakumusize yardım etmeye(to) help you3x
ن ص ر|NṦR نصركم NṦRKM neSarakumu size yardım etmişti helped you 3:123
ن ص ر|NṦR نصركم NṦRKM neSrakum size yardım etmeye (to) help you 7:197
ن ص ر|NṦR نصركم NṦRKM neSarakumu size yardım etmişti Allah helped you 9:25
ن ص ر|NṦRنصرناNṦRNEneSrunāyardımımızOur help,2x
ن ص ر|NṦR نصرنا NṦRNE neSrunā yardımımız Our help. 6:34
ن ص ر|NṦR نصرنا NṦRNE neSrunā yardımımız Our help, 12:110
ن ص ر|NṦRنصرهNṦRHneSarahuona yardım etmiştiAllah helped him,1x
ن ص ر|NṦR نصره NṦRH neSarahu ona yardım etmişti Allah helped him, 9:40
ن ص ر|NṦRنصرهمNṦRHMneSrihimkendilerine yardım etselerdihelp them3x
ن ص ر|NṦR نصرهم NṦRHM neSrihim onlara yardım etmeğe their victory 22:39
ن ص ر|NṦR نصرهم NṦRHM neSrahum onlara yardım etmeye to help them, 36:75
ن ص ر|NṦR نصرهم NṦRHM neSarahumu kendilerine yardım etselerdi help them 46:28
ن ص ر|NṦRنصروهمNṦRVHMneSarūhumyardım etseler bilethey help them,1x
ن ص ر|NṦR نصروهم NṦRVHM neSarūhum yardım etseler bile they help them, 59:12
ن ص ر|NṦRنصيرNṦYRneSīrinbir yardımcıa helper.9x
ن ص ر|NṦR نصير NṦYR neSīrin bir yardımcı any helper. 2:107
ن ص ر|NṦR نصير NṦYR neSīrin bir yardımcı any helper. 2:120
ن ص ر|NṦR نصير NṦYR neSīrin yardımcısı a helper. 9:74
ن ص ر|NṦR نصير NṦYR neSīrin yardımcınız any helper. 9:116
ن ص ر|NṦR نصير NṦYR neSīrin yardımcısı helper. 22:71
ن ص ر|NṦR نصير NṦYR neSīrin bir yardımcı(nız) a helper. 29:22
ن ص ر|NṦR نصير NṦYR neSīrin yardımcısı helper. 35:37
ن ص ر|NṦR نصير NṦYR neSīrin yardımcısı any helper. 42:8
ن ص ر|NṦR نصير NṦYR neSīrin bir yardımcı(nız) any helper. 42:31
ن ص ر|NṦRنصيراNṦYREneSīran(hiçbir) yardımcı"helping."""12x
ن ص ر|NṦR نصيرا NṦYRE neSīran yardımcı olarak (as) a Helper. 4:45
ن ص ر|NṦR نصيرا NṦYRE neSīran (hiçbir) yardımcı (any) helper. 4:52
ن ص ر|NṦR نصيرا NṦYRE neSīran bir yardımcı a helper. 4:75
ن ص ر|NṦR نصيرا NṦYRE neSīran yardım- any helper, 4:89
ن ص ر|NṦR نصيرا NṦYRE neSīran bir yardımcı any helper. 4:123
ن ص ر|NṦR نصيرا NṦYRE neSīran hiçbir yardımcı any helper 4:145
ن ص ر|NṦR نصيرا NṦYRE neSīran ve bir yardımcı any helper. 4:173
ن ص ر|NṦR نصيرا NṦYRE neSīran bir yardımcı any helper. 17:75
ن ص ر|NṦR نصيرا NṦYRE neSīran yardımcı "helping.""" 17:80
ن ص ر|NṦR نصيرا NṦYRE neSīran bir yardımcı any helper. 33:17
ن ص ر|NṦR نصيرا NṦYRE neSīran yardımcı any helper. 33:65
ن ص ر|NṦR نصيرا NṦYRE neSīran bir yardımcı any helper. 48:22
ن ص ر|NṦRوالأنصارVELÊNṦERvel'enSārive Ensardanand the helpers2x
ن ص ر|NṦR والأنصار VELÊNṦER vel'enSāri ve Ensardan and the helpers 9:100
ن ص ر|NṦR والأنصار VELÊNṦER vel'enSāri ve Ensarı and the helpers 9:117
ن ص ر|NṦRوالنصارىVELNṦERve nneSārāve hıristiyanlarand the Christians5x
ن ص ر|NṦR والنصارى VELNṦER ve nneSārā ve hıristiyanlar and the Christians 2:62
ن ص ر|NṦR والنصارى VELNṦER ve nneSārā ve hıristiyanlar and the Christians 5:18
ن ص ر|NṦR والنصارى VELNṦER ve nneSārā ve hıristiyanları and the Christians 5:51
ن ص ر|NṦR والنصارى VELNṦER ve nneSārā ve hıristiyanlar(dan) and the Christians, 5:69
ن ص ر|NṦR والنصارى VELNṦER ve nneSārā ve hırıstiyanlar and the Christians 22:17
ن ص ر|NṦRوانتصرواVENTṦRVEventeSarūve üstün gelmeğe çalışanlarand defend themselves1x
ن ص ر|NṦR وانتصروا VENTṦRVE venteSarū ve üstün gelmeğe çalışanlar and defend themselves 26:227
ن ص ر|NṦRوانصرناVENṦRNEvenSurnābize yardım eyleand give us victory2x
ن ص ر|NṦR وانصرنا VENṦRNE venSurnā ve bize yardım et and help us 2:250
ن ص ر|NṦR وانصرنا VENṦRNE venSurnā bize yardım eyle and give us victory 3:147
ن ص ر|NṦRوانصرواVENṦRVEvenSurūve yardım edinand support1x
ن ص ر|NṦR وانصروا VENṦRVE venSurū ve yardım edin and support 21:68
ن ص ر|NṦRولتنصرنهVLTNṦRNHveletenSurunnehuve ona mutlaka yardım edeceksiniz"and you must help him."""1x
ن ص ر|NṦR ولتنصرنه VLTNṦRNH veletenSurunnehu ve ona mutlaka yardım edeceksiniz "and you must help him.""" 3:81
ن ص ر|NṦRولينصرنVLYNṦRNveleyenSuranneve elbette yardım ederAnd surely Allah will help1x
ن ص ر|NṦR ولينصرن VLYNṦRN veleyenSuranne ve elbette yardım eder And surely Allah will help 22:40
ن ص ر|NṦRونصرناهVNṦRNEHve neSarnāhuve onu korudukAnd We helped him1x
ن ص ر|NṦR ونصرناه VNṦRNEH ve neSarnāhu ve onu koruduk And We helped him 21:77
ن ص ر|NṦRونصرناهمVNṦRNEHMve neSarnāhumve onlara yardım ettikAnd We helped them,1x
ن ص ر|NṦR ونصرناهم VNṦRNEHM ve neSarnāhum ve onlara yardım ettik And We helped them, 37:116
ن ص ر|NṦRونصرواVNṦRVEve neSarūve yardım ettilerand helped2x
ن ص ر|NṦR ونصروا VNṦRVE ve neSarū ve yardım ettiler and helped 8:72
ن ص ر|NṦR ونصروا VNṦRVE ve neSarū ve yardım ettiler and helped, 8:74
ن ص ر|NṦRونصروهVNṦRVHve neSarūhuve O'na yardım edenlerand help him1x
ن ص ر|NṦR ونصروه VNṦRVH ve neSarūhu ve O'na yardım edenler and help him 7:157
ن ص ر|NṦRونصيراVNṦYREve neSīranve yardımcı olarakand a Helper.1x
ن ص ر|NṦR ونصيرا VNṦYRE ve neSīran ve yardımcı olarak and a Helper. 25:31
ن ص ر|NṦRوينصركVYNṦRKve yenSurakeve sana yardım etsin (diye)And Allah may help you1x
ن ص ر|NṦR وينصرك VYNṦRK ve yenSurake ve sana yardım etsin (diye) And Allah may help you 48:3
ن ص ر|NṦRوينصركمVYNṦRKMve yenSurkumve sizi üstün getirsinand give you victory1x
ن ص ر|NṦR وينصركم VYNṦRKM ve yenSurkum ve sizi üstün getirsin and give you victory 9:14
ن ص ر|NṦRوينصرونVYNṦRVNve yenSurūneve yardım ederlerand helping1x
ن ص ر|NṦR وينصرون VYNṦRVN ve yenSurūne ve yardım ederler and helping 59:8
ن ص ر|NṦRينتصرونYNTṦRVNyenteSirūnekendilerine yardımları dokunuyor (mu?)"help themselves?"""2x
ن ص ر|NṦR ينتصرون YNTṦRVN yenteSirūne kendilerine yardımları dokunuyor (mu?) "help themselves?""" 26:93
ن ص ر|NṦR ينتصرون YNTṦRVN yenteSirūne savunurlar defend themselves. 42:39
ن ص ر|NṦRينصرYNṦRyenSuruyardım ederHe helps1x
ن ص ر|NṦR ينصر YNṦR yenSuru yardım eder He helps 30:5
ن ص ر|NṦRينصركمYNṦRKMyenSurkumu(O da) size yardım edercan help you4x
ن ص ر|NṦR ينصركم YNṦRKM yenSurkumu size yardım ederse helps you 3:160
ن ص ر|NṦR ينصركم YNṦRKM yenSurukum size yardım edebilecek can help you 3:160
ن ص ر|NṦR ينصركم YNṦRKM yenSurkum (O da) size yardım eder He will help you 47:7
ن ص ر|NṦR ينصركم YNṦRKM yenSurukum size yardım edecek to help you 67:20
ن ص ر|NṦRينصرناYNṦRNEyenSurunābizi kurtarır?will help us1x
ن ص ر|NṦR ينصرنا YNṦRNE yenSurunā bizi kurtarır? will help us 40:29
ن ص ر|NṦRينصرنيYNṦRNYyenSurunībana yardım edebilir?(can) help me2x
ن ص ر|NṦR ينصرني YNṦRNY yenSurunī bana yardımcı olabilir would help me 11:30
ن ص ر|NṦR ينصرني YNṦRNY yenSurunī bana yardım edebilir? (can) help me 11:63
ن ص ر|NṦRينصرهYNṦRHyenSurahukendine yardım edenAllah will help him3x
ن ص ر|NṦR ينصره YNṦRH yenSurahu kendisine yardım etmeyecek Allah will help him 22:15
ن ص ر|NṦR ينصره YNṦRH yenSuruhu kendine yardım eden help Him. 22:40
ن ص ر|NṦR ينصره YNṦRH yenSuruhu kendisine yardım edeceğini helps Him 57:25
ن ص ر|NṦRينصرونYNṦRVNyunSarūnehiçbir yardımbe helped.13x
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yunSarūne hiçbir yardım will be helped. 2:48
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yunSarūne yardım edilmez will be helped. 2:86
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yunSarūne yardım da edilmez will be helped. 2:123
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yunSarūne onlara yardım da edilmez they will be helped. 3:111
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yenSurūne yardım edebilirler can they help. 7:192
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yenSurūne yardım edebilirler can they help. 7:197
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yunSarūne yardım da olunmayacakları will be helped! 21:39
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yunSarūne yardım olunmazlar they will be helped. 28:41
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yunSarūne yardım edilir be helped. 36:74
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yunSarūne yardım edilmeyecektir will not be helped. 41:16
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yunSarūne yardım edilenlerden will be helped. 44:41
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yunSarūne yardım edilecek will be helped. 52:46
ن ص ر|NṦR ينصرون YNṦRVN yunSarūne kendilerine de yardım edilmez they will be helped. 59:12
ن ص ر|NṦRينصرونكمYNṦRVNKMyenSurūnekumsize yardım ediyorlar-they help you1x
ن ص ر|NṦR ينصرونكم YNṦRVNKM yenSurūnekum size yardım ediyorlar- they help you 26:93
ن ص ر|NṦRينصرونهYNṦRVNHyenSurūnehukendisine yardım eden(to) help him2x
ن ص ر|NṦR ينصرونه YNṦRVNH yenSurūnehu kendisine yardım eden (to) help him 18:43
ن ص ر|NṦR ينصرونه YNṦRVNH yenSurūnehu ona yardım edecek (to) help him 28:81
ن ص ر|NṦRينصرونهمYNṦRVNHMyenSurūnehumkendilerine yardım edecek(who) will help them2x
ن ص ر|NṦR ينصرونهم YNṦRVNHM yenSurūnehum kendilerine yardım edecek (who) will help them 42:46
ن ص ر|NṦR ينصرونهم YNṦRVNHM yenSurūnehum onlara yardım etmezler they will help them. 59:12


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}