"BAD̃" ifadesi tarandı:
# "B-" öntakısı olmadan "AD̃" ifadesini tara (1:1). {B: ile, için}
# İçinde "BAD̃" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ب ع د|BAD̃بعدBAD̃beǎ'di(were the) distance146x
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra- after 2:27
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ardı- after 2:52
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ardı- after 2:56
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ard- after 2:64
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ard- after 2:74
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ard- after 2:75
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 2:109
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 2:109
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 2:120
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 2:145
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 2:159
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 2:164
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 2:178
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 2:209
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 2:211
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 2:213
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'du artık bundan sonra after (that) 2:230
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 2:246
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 2:253
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 2:259
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 3:8
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 3:19
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 3:61
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 3:80
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 3:82
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 3:86
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 3:89
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 3:90
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra da after 3:94
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 3:100
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 3:105
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 3:106
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 3:152
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ardından after 3:154
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra bile after 3:172
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di (bu hükümler) sonradır after 4:11
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 4:12
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 4:12
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonradır after 4:12
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra beyond 4:24
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 4:115
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 4:153
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 4:165
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 5:12
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra da after 5:32
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 5:39
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di bazısının after 5:41
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra da after 5:43
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 5:94
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di -sonra after 5:106
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 5:108
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'du ondan sonra after (that) 5:115
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 6:68
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 6:71
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 7:56
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 7:69
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 7:74
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 7:85
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 7:89
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 7:100
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonradan and after 7:129
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'du sonra- afterwards, 8:75
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 9:12
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ardından after 9:27
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 9:28
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 9:66
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 9:74
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 9:113
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 9:115
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di O zaman after 9:117
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di after 10:3
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 10:21
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de dışında after 10:32
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 11:7
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 11:10
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra (bile) after 12:35
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 12:45
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ardından after 12:48
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ardından after 12:49
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 12:100
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 13:25
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 16:41
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 16:65
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 16:70
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 16:91
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 16:92
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 16:94
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 16:106
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 16:110
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ardından after 16:119
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 17:17
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 21:57
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 21:105
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 22:5
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de ardından after 23:15
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 24:5
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 24:33
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ardından after 24:47
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ardından after 24:55
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 24:55
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di -sonra and after 24:58
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 25:29
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'du bunun ardından thereafter 26:120
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 26:227
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 27:11
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after [what] 28:43
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 28:87
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 29:63
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 30:3
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'du sonra and after. 30:4
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 30:19
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 30:24
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de -nden sonra after 30:50
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di ardından after 30:54
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di (-ten) sonra after 30:54
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'du bundan sonra after (this) 33:52
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 34:32
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 35:9
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 38:88
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 39:6
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 41:50
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 42:14
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 42:16
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 42:28
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 42:41
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ buǎ'de kadar uzaklık (were the) distance 43:38
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 45:5
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 45:6
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 45:17
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 45:23
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 46:30
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'du ondan sonra afterwards 47:4
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 47:25
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 47:32
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonra after 48:24
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 49:11
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di sonrası after 53:26
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'du sonradan afterwards 57:10
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 57:17
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 65:1
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 65:7
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra after 66:4
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra da after 68:13
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'de sonra da after 79:30
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'du bundan sonra after (this) 95:7
ب ع د|BAD̃ بعد BAD̃ beǎ'di (ondan) sonra after 98:4


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}