"nasıl" ifadesi tarandı:
# İçinde "nasıl" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ا ن ي|ENYأنىÊNennānasıl"""How"5x
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā biçimde when 2:223
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nasıl How 2:247
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nasıl """How" 2:259
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nereden? From where 3:37
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nasıl? how 3:40
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nasıl how 3:47
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nereden (başımıza geldi) """From where" 3:165
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nasıl how 5:75
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nasıl? How 6:101
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nasıl da How 9:30
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nasıl olur? How 19:8
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nasıl """How" 19:20
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nasıl da? How 40:69
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā ne kadar uzak How can 44:13
ا ن ي|ENY أنى ÊN ennā nasıl da? How 63:4
|أيÊYeyyenasıl(to) what1x
| أي ÊY eyyu hangi """What" 6:19
| أي ÊY eyyu hangisinin which 18:12
| أي ÊY eyyu hangisinin """Which" 19:73
| أي ÊY eyye nasıl (to) what 26:227
| أي ÊY eyyi hangi what 80:18
| أي ÊY eyyi hangi whatever 82:8
ك ي ف|KYFفكيفFKYFfekeyfenasıland how5x
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fekeyfe peki nasıl (olacak)? Then how (will it be) 3:25
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fekeyfe (halleri) nice olur? So how (will it be) 4:41
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fekeyfe nasıl So how 4:62
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fekeyfe artık nasıl So how could 7:93
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fe keyfe nasıl and how 13:32
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fe keyfe nasıl and how 22:44
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fekeyfe ama nasıl so how 34:45
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fe keyfe nasıl? and how 35:26
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fekeyfe nasıl Then how 40:5
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fekeyfe nice olur? Then how, 47:27
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fekeyfe nasıl So how 54:16
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fekeyfe ama nasıl? so how 54:18
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fekeyfe nasıl? So how 54:21
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fekeyfe ama nasıl? So how 54:30
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fe keyfe ama nasıl? and how 67:18
ك ي ف|KYF فكيف FKYF fekeyfe peki nasıl? Then how 73:17
|كماKMEkemānasılas1x
| كما KME kemā gibi as 2:13
| كما KME kemā gibi as 2:13
| كما KME kemā gibi as 2:108
| كما KME kemā gibi like 2:146
| كما KME kemā gibi As 2:151
| كما KME kemā gibi as 2:167
| كما KME kemā gibi as 2:183
| كما KME kemā gibi as 2:198
| كما KME kemā şekilde as 2:239
| كما KME kemā gibi like 2:275
| كما KME kemā şekilde as 2:282
| كما KME kemā gibi like that 2:286
| كما KME kemā gibi as 4:47
| كما KME kemā gibi as 4:89
| كما KME kemā gibi like what 4:104
| كما KME kemā gibi as 4:163
| كما KME kemā gibi as 6:20
| كما KME kemā gibi as 6:94
| كما KME kemā gibi (just) as 6:110
| كما KME kemā gibi as 6:133
| كما KME kemā gibi as 7:27
| كما KME kemā gibi As 7:29
| كما KME kemā gibi as 7:51
| كما KME kemā gibi like what 7:138
| كما KME kemā gibi As 8:5
| كما KME kemā nasıl as 9:36
| كما KME kemā gibi like 9:69
| كما KME kemā gibi as 11:38
| كما KME kemā gibi as 11:95
| كما KME kemā gibi olandan as what 11:109
| كما KME kemā gibi as 11:112
| كما KME kemā gibi as 12:6
| كما KME kemā gibi as 12:64
| كما KME kemā gibi As 15:90
| كما KME kemā gibi just as 17:7
| كما KME kemā as 17:24
| كما KME kemā gibi as 17:42
| كما KME kemā gibi as 17:92
| كما KME kemā gibi as 18:48
| كما KME kemā gibi like what 21:5
| كما KME kemā gibi As 21:104
| كما KME kemā gibi as 24:55
| كما KME kemā gibi as 24:59
| كما KME kemā gibi as 28:19
| كما KME kemā gibi as 28:63
| كما KME kemā gibi as 28:77
| كما KME kemā gibi as 34:54
| كما KME kemā gibi as 42:15
| كما KME kemā gibi as 45:34
| كما KME kemā gibi as 46:35
| كما KME kemā gibi as 47:12
| كما KME kemā gibi as 48:16
| كما KME kemā gibi as 58:5
| كما KME kemā gibi as 58:18
| كما KME kemā gibi as 60:13
| كما KME kemā nitekim as 61:14
| كما KME kemā gibi as 68:17
| كما KME kemā gibi as 72:7
| كما KME kemā gibi as 73:15
ك ي ف|KYFكيفKYFkeyfenasıl"""How"52x
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl How 2:28
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 2:259
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 2:260
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe gibi how(ever) 3:6
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl How 3:86
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 3:137
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 4:50
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 5:31
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 5:64
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 5:75
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 6:11
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 6:24
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 6:46
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 6:65
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 7:84
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 7:86
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 7:103
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 7:129
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl How 9:7
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl? How 9:8
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe neler how 10:14
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 10:35
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 10:39
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 10:73
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 12:109
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 14:24
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 14:45
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 16:36
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 17:21
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 17:48
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl """How" 19:29
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 25:9
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl? how 25:45
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 27:14
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 27:51
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 27:69
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 28:40
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 29:19
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 29:20
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 30:9
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 30:42
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 30:48
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 30:50
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 35:44
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 37:73
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl How 37:154
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 40:21
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 40:82
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 43:25
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 47:10
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 50:6
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıldır how 67:17
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl How 68:36
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 71:15
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl da how 74:19
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 74:20
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 88:17
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl? how 88:18
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl? how 88:19
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl? how 88:20
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe ne how 89:6
ك ي ف|KYF كيف KYF keyfe nasıl how 105:1


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}