"ĞFR" ifadesi tarandı:
# İçinde "ĞFR" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "ĞFR" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
غ ف ر|ĞFRأستغفرÊSTĞFResteğfirumağfiret dileyeceğimI will ask forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR أستغفر ÊSTĞFR esteğfiru mağfiret dileyeceğim I will ask forgiveness 12:98
غ ف ر|ĞFRأستغفرتÊSTĞFRTesteğfertemağfiret dilesen dewhether you ask forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR أستغفرت ÊSTĞFRT esteğferte mağfiret dilesen de whether you ask forgiveness 63:6
غ ف ر|ĞFRاستغفارESTĞFERstiğfārumağfiret dilemesi(the) asking of forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR استغفار ESTĞFER stiğfāru mağfiret dilemesi (the) asking of forgiveness 9:114
غ ف ر|ĞFRاستغفرESTĞFRİsteğfir(ister) af dileAsk forgiveness2x
غ ف ر|ĞFR استغفر ESTĞFR İsteğfir (ister) af dile Ask forgiveness 9:80
غ ف ر|ĞFR استغفر ESTĞFR steğfir bağışlanmasını dile Ask forgiveness 12:97
غ ف ر|ĞFRاستغفرواESTĞFRVEsteğfirūbağışlanma dileyin"""Ask forgiveness"3x
غ ف ر|ĞFR استغفروا ESTĞFRVE steğfirū bağışlanma dileyin """Seek forgiveness" 11:3
غ ف ر|ĞFR استغفروا ESTĞFRVE steğfirū bağışlanma dileyin Ask forgiveness 11:52
غ ف ر|ĞFR استغفروا ESTĞFRVE steğfirū mağfiret dileyin """Ask forgiveness" 71:10
غ ف ر|ĞFRاغفرEĞFRğfiraffetforgive7x
غ ف ر|ĞFR اغفر EĞFR ğfir bağışla forgive 3:147
غ ف ر|ĞFR اغفر EĞFR ğfir bağışla Forgive 7:151
غ ف ر|ĞFR اغفر EĞFR ğfir bağışla Forgive 14:41
غ ف ر|ĞFR اغفر EĞFR ğfir bağışla Forgive 23:118
غ ف ر|ĞFR اغفر EĞFR ğfir affet Forgive 38:35
غ ف ر|ĞFR اغفر EĞFR ğfir bağışla forgive 59:10
غ ف ر|ĞFR اغفر EĞFR ğfir bağışla Forgive 71:28
غ ف ر|ĞFRالغافرينELĞEFRYNl-ğāfirīnebağışlayanların(of) Forgivers.1x
غ ف ر|ĞFR الغافرين ELĞEFRYN l-ğāfirīne bağışlayanların (of) Forgivers. 7:155
غ ف ر|ĞFRالغفارELĞFERl-ğaffāruçok bağışlayana"the Oft-Forgiving."""3x
غ ف ر|ĞFR الغفار ELĞFER l-ğaffāru çok bağışlayandır "the Oft-Forgiving.""" 38:66
غ ف ر|ĞFR الغفار ELĞFER l-ğaffāru ve çok bağışlayandır the Oft-Forgiving. 39:5
غ ف ر|ĞFR الغفار ELĞFER l-ğaffāri çok bağışlayana the Oft-Forgiving. 40:42
غ ف ر|ĞFRالغفورELĞFVRl-ğafūrubağışlayandır(is) the Most Forgiving,11x
غ ف ر|ĞFR الغفور ELĞFVR l-ğafūru bağışlayıcıdır (is) the Oft-Forgiving, 10:107
غ ف ر|ĞFR الغفور ELĞFVR l-ğafūru bağışlayandır (is) the Oft-Forgiving, 12:98
غ ف ر|ĞFR الغفور ELĞFVR l-ğafūru bağışlayanım the Oft-Forgiving, 15:49
غ ف ر|ĞFR الغفور ELĞFVR l-ğafūru çok bağışlayandır (is) the Most Forgiving, 18:58
غ ف ر|ĞFR الغفور ELĞFVR l-ğafūru çok bağışlayandır the Oft-Forgiving, 28:16
غ ف ر|ĞFR الغفور ELĞFVR l-ğafūru çok bağışlayandır the Oft-Forgiving. 34:2
غ ف ر|ĞFR الغفور ELĞFVR l-ğafūru çok bağışlayandır (is) the Oft-Forgiving, 39:53
غ ف ر|ĞFR الغفور ELĞFVR l-ğafūru çok bağışlayan (is) the Oft-Forgiving, 42:5
غ ف ر|ĞFR الغفور ELĞFVR l-ğafūru bağışlayandır (is) the Oft-Forgiving, 46:8
غ ف ر|ĞFR الغفور ELĞFVR l-ğafūru bağışlayandır the Oft-Forgiving. 67:2
غ ف ر|ĞFR الغفور ELĞFVR l-ğafūru bağışlayandır (is) the Oft-Forgiving, 85:14
غ ف ر|ĞFRالمغفرةELMĞFRTl-meğfiratiaffı(in) forgiveness.2x
غ ف ر|ĞFR المغفرة ELMĞFRT l-meğfirati affı (in) forgiveness. 53:32
غ ف ر|ĞFR المغفرة ELMĞFRT l-meğfirati mağfiret to forgive. 74:56
غ ف ر|ĞFRبالمغفرةBELMĞFRTbil-meğfiratimağfiret karşılığındafor [the] forgiveness.1x
غ ف ر|ĞFR بالمغفرة BELMĞFRT bil-meğfirati mağfiret karşılığında for [the] forgiveness. 2:175
غ ف ر|ĞFRبمغفرةBMĞFRTbimeğfiratinbir mağfiretleof forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR بمغفرة BMĞFRT bimeğfiratin bir mağfiretle of forgiveness 36:11
غ ف ر|ĞFRتستغفرTSTĞFRtesteğfir(ister) dilemeask forgiveness3x
غ ف ر|ĞFR تستغفر TSTĞFR testeğfir (ister) dileme ask forgiveness 9:80
غ ف ر|ĞFR تستغفر TSTĞFR testeğfir af dilesen you ask forgiveness 9:80
غ ف ر|ĞFR تستغفر TSTĞFR testeğfir mağfiret dilemesen de ask forgiveness 63:6
غ ف ر|ĞFRتستغفرونTSTĞFRVNtesteğfirūnemağfiret dilemenizyou ask forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR تستغفرون TSTĞFRVN testeğfirūne mağfiret dilemeniz you ask forgiveness 27:46
غ ف ر|ĞFRتغفرTĞFRteğfirbağışlamazsanYou forgive3x
غ ف ر|ĞFR تغفر TĞFR teğfir bağışlarsan You forgive 5:118
غ ف ر|ĞFR تغفر TĞFR teğfir bağışlamazsan You forgive 7:23
غ ف ر|ĞFR تغفر TĞFR teğfir bağışlamazsan You forgive 11:47
غ ف ر|ĞFRسأستغفرSÊSTĞFRseesteğfirumağfiret dileyeceğimI will ask forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR سأستغفر SÊSTĞFR seesteğfiru mağfiret dileyeceğim I will ask forgiveness 19:47
غ ف ر|ĞFRسيغفرSYĞFRseyuğferu(nasıl olsa) bağışlanacağız"""It will be forgiven"1x
غ ف ر|ĞFR سيغفر SYĞFR seyuğferu (nasıl olsa) bağışlanacağız """It will be forgiven" 7:169
غ ف ر|ĞFRغافرĞEFRğāfiribağışlayandır(The) Forgiver1x
غ ف ر|ĞFR غافر ĞEFR ğāfiri bağışlayandır (The) Forgiver 40:3
غ ف ر|ĞFRغفاراĞFEREğaffārançok bağışlayandırOft-Forgiving.1x
غ ف ر|ĞFR غفارا ĞFERE ğaffāran çok bağışlayandır Oft-Forgiving. 71:10
غ ف ر|ĞFRغفرĞFRğaferabağışladığınıhas forgiven1x
غ ف ر|ĞFR غفر ĞFR ğafera bağışladığını has forgiven 36:27
غ ف ر|ĞFRغفرانكĞFRENKğufrānekebağışlamanı dileriz(Grant) us Your forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR غفرانك ĞFRENK ğufrāneke bağışlamanı dileriz (Grant) us Your forgiveness 2:285
غ ف ر|ĞFRغفورĞFVRğafūrunbağışlayadır"Oft-Forgiving."""52x
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 2:173
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 2:182
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 2:192
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun Gafurdur (is) Oft-Forgiving, 2:199
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayan (is) Oft-Forgiving, 2:218
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 2:225
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayan (is) Oft-Forgiving, 2:226
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 2:235
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 3:31
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayan (is) Oft-Forgiving, 3:89
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayan (is) Oft-Forgiving, 3:129
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 3:155
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 4:25
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 5:3
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 5:34
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayan (is) Oft-Forgiving, 5:39
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 5:74
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 5:98
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 5:101
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 6:54
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 6:145
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 8:69
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 8:70
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 9:5
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 9:27
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 9:91
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 9:99
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 9:102
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 12:53
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayansın (are) Oft-Forgiving, 14:36
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 16:115
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayındır Oft-Forgiving. 22:60
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 24:5
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 24:22
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayıcı (is) Oft-Forgiving, 24:33
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 24:62
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayıcıyım Oft-Forgiving, 27:11
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır "Oft-Forgiving.""" 34:15
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır Oft-Forgiving. 35:28
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 35:30
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrin çok bağışlayanın (the) Oft-Forgiving, 41:32
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 42:23
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 49:5
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 49:14
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 57:28
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayıcıdır Oft-Forgiving. 58:2
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 58:12
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 60:7
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 60:12
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 64:14
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun bağışlayadır (is) Oft-Forgiving, 66:1
غ ف ر|ĞFR غفور ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 73:20
غ ف ر|ĞFRغفوراĞFVREğafūranbağışlayandır"Oft-Forgiving."""20x
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayan Oft-Forgiving, 4:23
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving. 4:43
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving, 4:96
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving. 4:99
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving, 4:100
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving, 4:106
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran bağışlayıcı Oft-Forgiving, 4:110
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving, 4:129
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving, 4:152
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran bağışlayandır Most Forgiving. 17:25
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayandır "Oft-Forgiving.""" 17:44
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving, 25:6
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving, 25:70
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 33:5
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving, 33:24
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayan Oft-Forgiving, 33:50
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving, 33:59
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving, 33:73
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving. 35:41
غ ف ر|ĞFR غفورا ĞFVRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving, 48:14
غ ف ر|ĞFRفاستغفرFESTĞFRfesteğferamağfiret dileand he asked forgiveness2x
غ ف ر|ĞFR فاستغفر FESTĞFR festeğfera mağfiret diledi and he asked forgiveness 38:24
غ ف ر|ĞFR فاستغفر FESTĞFR festeğfir mağfiret dile so ask forgiveness 48:11
غ ف ر|ĞFRفاستغفرواFESTĞFRVEfesteğferūbağışlanma dileselerand asked forgiveness2x
غ ف ر|ĞFR فاستغفروا FESTĞFRVE festeğferū bağışlanmasını dilerler then ask forgiveness 3:135
غ ف ر|ĞFR فاستغفروا FESTĞFRVE festeğferū bağışlanma dileseler and asked forgiveness 4:64
غ ف ر|ĞFRفاستغفروهFESTĞFRVHfesteğfirūhuO'ndan bağışlanma dileyinSo ask forgiveness of Him,1x
غ ف ر|ĞFR فاستغفروه FESTĞFRVH festeğfirūhu O'ndan bağışlanma dileyin So ask forgiveness of Him, 11:61
غ ف ر|ĞFRفاغفرFEĞFRfeğfirbağışlaso forgive6x
غ ف ر|ĞFR فاغفر FEĞFR feğfir bağışla so forgive 3:16
غ ف ر|ĞFR فاغفر FEĞFR feğfir bağışla so forgive 3:193
غ ف ر|ĞFR فاغفر FEĞFR feğfir bağışla so forgive 7:155
غ ف ر|ĞFR فاغفر FEĞFR feğfir bağışla so forgive 23:109
غ ف ر|ĞFR فاغفر FEĞFR feğfir bağışla so forgive 28:16
غ ف ر|ĞFR فاغفر FEĞFR feğfir bağışla so forgive 40:7
غ ف ر|ĞFRفغفرFĞFRfeğafera(Allah) bağışladıThen He forgave1x
غ ف ر|ĞFR فغفر FĞFR feğafera (Allah) bağışladı Then He forgave 28:16
غ ف ر|ĞFRفغفرناFĞFRNEfeğafernābiz de affettikSo We forgave1x
غ ف ر|ĞFR فغفرنا FĞFRNE feğafernā biz de affettik So We forgave 38:25
غ ف ر|ĞFRفيغفرFYĞFRfeyeğfirubağışlarThen, He will forgive1x
غ ف ر|ĞFR فيغفر FYĞFR feyeğfiru bağışlar Then, He will forgive 2:284
غ ف ر|ĞFRلأستغفرنLÊSTĞFRNleesteğfirannemağfiret dileyeceğim"""Surely I ask forgiveness"1x
غ ف ر|ĞFR لأستغفرن LÊSTĞFRN leesteğfiranne mağfiret dileyeceğim """Surely I ask forgiveness" 60:4
غ ف ر|ĞFRلتغفرLTĞFRliteğfirabağışlaman içinthat You may forgive1x
غ ف ر|ĞFR لتغفر LTĞFR liteğfira bağışlaman için that You may forgive 71:7
غ ف ر|ĞFRلغفارLĞFERleğaffārunçok bağışlayıcıyımdırthe Perpetual Forgiver1x
غ ف ر|ĞFR لغفار LĞFER leğaffārun çok bağışlayıcıyımdır the Perpetual Forgiver 20:82
غ ف ر|ĞFRلغفورLĞFVRleğafūrunbağışlayandır(is) certainly Oft-Forgiving,8x
غ ف ر|ĞFR لغفور LĞFVR leğafūrun bağışlayandır [certainly], Oft-Forgiving, 6:165
غ ف ر|ĞFR لغفور LĞFVR leğafūrun elbette bağışlayandır (is) surely Oft-Forgiving, 7:153
غ ف ر|ĞFR لغفور LĞFVR leğafūrun çok bağışlayan (is) surely Oft-Forgiving, 7:167
غ ف ر|ĞFR لغفور LĞFVR leğafūrun bağışlayıcıdır (is) certainly Oft-Forgiving, 11:41
غ ف ر|ĞFR لغفور LĞFVR leğafūrun çok bağışlayandır (is) Oft-Forgiving, 16:18
غ ف ر|ĞFR لغفور LĞFVR leğafūrun elbette bağışlayandır surely is Oft-Forgiving, 16:110
غ ف ر|ĞFR لغفور LĞFVR leğafūrun bağışlayandır (is) surely Oft-Forgiving, 16:119
غ ف ر|ĞFR لغفور LĞFVR leğafūrun çok bağışlayandır (is) surely Oft-Forgiving, 35:34
غ ف ر|ĞFRلمغفرةLMĞFRTlemeğfiratunbağışlaması vardırcertainly forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR لمغفرة LMĞFRT lemeğfiratun bağışlaması vardır certainly forgiveness 3:157
غ ف ر|ĞFRليغفرLYĞFRliyeğfirabağışlamak içinforgive5x
غ ف ر|ĞFR ليغفر LYĞFR liyeğfira bağışlayacak forgive 4:137
غ ف ر|ĞFR ليغفر LYĞFR liyeğfira bağışlayan [to] forgive 4:168
غ ف ر|ĞFR ليغفر LYĞFR liyeğfira bağışlamak için so that He may forgive 14:10
غ ف ر|ĞFR ليغفر LYĞFR liyeğfira bağışlaması için that He may forgive 20:73
غ ف ر|ĞFR ليغفر LYĞFR liyeğfira ki bağışlasın (diye) That may forgive 48:2
غ ف ر|ĞFRمغفرةMĞFRTmeğfiratenbağış(lama)(is) forgiveness17x
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiraten bağışlama forgiveness 2:268
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratin bir bağışlanmaya forgiveness 3:133
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratun bağışlanma (is) forgiveness 3:136
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratun bağışlama (is) forgiveness 5:9
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratun bağışlanma (is) forgiveness 8:74
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratun bağışlanma (will be) forgiveness 11:11
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratin mağfiret (of) forgiveness 13:6
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratun mağfiret (is) forgiveness 22:50
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratun bir bağışlama (is) forgiveness 24:26
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiraten bağışlanma forgiveness 33:35
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratun mağfiret (will be) forgiveness 34:4
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratun mağfiret (will be) forgiveness 35:7
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratin bağışlama (of) forgiveness, 41:43
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiraten mağfiret forgiveness 48:29
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratun mağfiret (is) forgiveness 49:3
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratin bir mağfirete (the) forgiveness 57:21
غ ف ر|ĞFR مغفرة MĞFRT meğfiratun bağış(lama) (is) forgiveness 67:12
غ ف ر|ĞFRنغفرNĞFRneğfirbağışlayalımWe will forgive2x
غ ف ر|ĞFR نغفر NĞFR neğfir biz de bağışlayalım We will forgive 2:58
غ ف ر|ĞFR نغفر NĞFR neğfir bağışlayalım We will forgive 7:161
غ ف ر|ĞFRواستغفرVESTĞFRvesteğfirve bağışlanmasını dileseydiand ask forgiveness7x
غ ف ر|ĞFR واستغفر VESTĞFR vesteğfir ve mağfiret dile and ask forgiveness 3:159
غ ف ر|ĞFR واستغفر VESTĞFR vesteğfera ve bağışlanmasını dileseydi and asked forgiveness 4:64
غ ف ر|ĞFR واستغفر VESTĞFR vesteğfiri ve mağfiret dile And seek forgiveness 4:106
غ ف ر|ĞFR واستغفر VESTĞFR vesteğfir ve mağfiret dile and ask forgiveness 24:62
غ ف ر|ĞFR واستغفر VESTĞFR vesteğfir ve istiğfar et And ask forgiveness 40:55
غ ف ر|ĞFR واستغفر VESTĞFR vesteğfir ve mağfiret dile and ask forgiveness 47:19
غ ف ر|ĞFR واستغفر VESTĞFR vesteğfir ve mağfiret dile and ask forgiveness 60:12
غ ف ر|ĞFRواستغفرهVESTĞFRHvesteğfirhuve O'ndan mağfiret dileand ask His forgiveness.1x
غ ف ر|ĞFR واستغفره VESTĞFRH vesteğfirhu ve O'ndan mağfiret dile and ask His forgiveness. 110:3
غ ف ر|ĞFRواستغفرواVESTĞFRVEvesteğfirūve bağışlanma dileyinand ask forgiveness3x
غ ف ر|ĞFR واستغفروا VESTĞFRVE vesteğfirū ve mağfiret dileyin and ask forgiveness 2:199
غ ف ر|ĞFR واستغفروا VESTĞFRVE vesteğfirū ve bağışlanma dileyin And ask forgiveness 11:90
غ ف ر|ĞFR واستغفروا VESTĞFRVE vesteğfirū ve mağfiret dileyin And seek forgiveness 73:20
غ ف ر|ĞFRواستغفروهVESTĞFRVHvesteğfirūhuve O'ndan mağfiret dileyin"and ask His forgiveness."""1x
غ ف ر|ĞFR واستغفروه VESTĞFRVH vesteğfirūhu ve O'ndan mağfiret dileyin "and ask His forgiveness.""" 41:6
غ ف ر|ĞFRواستغفريVESTĞFRYvesteğfirī(kadın) sen de bağışlanmasını dileAnd ask forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR واستغفري VESTĞFRY vesteğfirī (kadın) sen de bağışlanmasını dile And ask forgiveness 12:29
غ ف ر|ĞFRواغفرVEĞFRveğfirbağışlaand forgive4x
غ ف ر|ĞFR واغفر VEĞFR veğfir bağışla and forgive 2:286
غ ف ر|ĞFR واغفر VEĞFR veğfir ve bağışla And forgive 26:86
غ ف ر|ĞFR واغفر VEĞFR veğfir e bağışla and forgive 60:5
غ ف ر|ĞFR واغفر VEĞFR veğfir ve bağışla and grant forgiveness 66:8
غ ف ر|ĞFRوالمستغفرينVELMSTĞFRYNvelmusteğfirīneve istiğfar edenlerand those who seek forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR والمستغفرين VELMSTĞFRYN velmusteğfirīne ve istiğfar edenler and those who seek forgiveness 3:17
غ ف ر|ĞFRوالمغفرةVELMĞFRTvelmeğfirative mağfireteand [the] forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR والمغفرة VELMĞFRT velmeğfirati ve mağfirete and [the] forgiveness 2:221
غ ف ر|ĞFRوتغفرواVTĞFRVEve teğfirūve bağışlarsanızand forgive,1x
غ ف ر|ĞFR وتغفروا VTĞFRVE ve teğfirū ve bağışlarsanız and forgive, 64:14
غ ف ر|ĞFRوغفرVĞFRve ğaferave affederseand forgives,1x
غ ف ر|ĞFR وغفر VĞFR ve ğafera ve affederse and forgives, 42:43
غ ف ر|ĞFRومغفرةVMĞFRTve meğfiratunve affetmekand (seeking) forgiveness5x
غ ف ر|ĞFR ومغفرة VMĞFRT ve meğfiratun ve affetmek and (seeking) forgiveness 2:263
غ ف ر|ĞFR ومغفرة VMĞFRT ve meğfiraten ve bağış and forgiveness, 4:96
غ ف ر|ĞFR ومغفرة VMĞFRT ve meğfiratun ve bağışlanma and forgiveness 8:4
غ ف ر|ĞFR ومغفرة VMĞFRT ve meğfiratun ve bağışlama (vardır) and forgiveness 47:15
غ ف ر|ĞFR ومغفرة VMĞFRT ve meğfiratun ve mağfiret and forgiveness 57:20
غ ف ر|ĞFRويستغفرواVYSTĞFRVEve yesteğfirūve istiğfar etmektenand they ask forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR ويستغفروا VYSTĞFRVE ve yesteğfirū ve istiğfar etmekten and they ask forgiveness 18:55
غ ف ر|ĞFRويستغفرونVYSTĞFRVNve yesteğfirūneve mağfiret dilerlerand ask for forgiveness2x
غ ف ر|ĞFR ويستغفرون VYSTĞFRVN ve yesteğfirūne ve mağfiret dilerler and ask forgiveness 40:7
غ ف ر|ĞFR ويستغفرون VYSTĞFRVN ve yesteğfirūne ve mağfiret dilerler and ask for forgiveness 42:5
غ ف ر|ĞFRويستغفرونهVYSTĞFRVNHve yesteğfirūnehuO'ndan af dilemiyorlar mı?and seek His forgiveness?1x
غ ف ر|ĞFR ويستغفرونه VYSTĞFRVNH ve yesteğfirūnehu O'ndan af dilemiyorlar mı? and seek His forgiveness? 5:74
غ ف ر|ĞFRويغفرVYĞFRve yeğfirve bağışlamazsaand forgive10x
غ ف ر|ĞFR ويغفر VYĞFR ve yeğfir ve bağışlasın and He will forgive 3:31
غ ف ر|ĞFR ويغفر VYĞFR veyeğfiru ve bağışlar but He forgives 4:48
غ ف ر|ĞFR ويغفر VYĞFR veyeğfiru ve bağışlar but He forgives 4:116
غ ف ر|ĞFR ويغفر VYĞFR ve yeğfiru ve bağışlar and He forgives 5:40
غ ف ر|ĞFR ويغفر VYĞFR ve yeğfir ve bağışlamazsa and forgive 7:149
غ ف ر|ĞFR ويغفر VYĞFR ve yeğfir ve bağışlar and forgive 8:29
غ ف ر|ĞFR ويغفر VYĞFR ve yeğfir ve bağışlar and He will forgive 8:70
غ ف ر|ĞFR ويغفر VYĞFR ve yeğfir ve bağışlasın and forgive 33:71
غ ف ر|ĞFR ويغفر VYĞFR ve yeğfir ve bağışlasın and He will forgive 57:28
غ ف ر|ĞFR ويغفر VYĞFR ve yeğfir ve bağışlar and will forgive 64:17
غ ف ر|ĞFRيستغفرYSTĞFRyesteğfirimağfiret dilerseseeks forgiveness2x
غ ف ر|ĞFR يستغفر YSTĞFR yesteğfiri mağfiret dilerse seeks forgiveness 4:110
غ ف ر|ĞFR يستغفر YSTĞFR yesteğfir mağfiret dilesin will ask forgiveness 63:5
غ ف ر|ĞFRيستغفرواYSTĞFRVEyesteğfirūmağfiret dilemekthey ask forgiveness1x
غ ف ر|ĞFR يستغفروا YSTĞFRVE yesteğfirū mağfiret dilemek they ask forgiveness 9:113
غ ف ر|ĞFRيستغفرونYSTĞFRVNyesteğfirūneistiğfar ederlerdiseek forgiveness.2x
غ ف ر|ĞFR يستغفرون YSTĞFRVN yesteğfirūne istiğfar ederlerken seek forgiveness. 8:33
غ ف ر|ĞFR يستغفرون YSTĞFRVN yesteğfirūne istiğfar ederlerdi would ask forgiveness, 51:18
غ ف ر|ĞFRيغفرYĞFRyeğfiru(O) bağışlar(can) forgive18x
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfiru (O) bağışlar He forgives 3:129
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfiru bağışlayabilir (can) forgive 3:135
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfiru bağışlamaz forgive 4:48
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfiru bağışlamaz forgive 4:116
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfiru bağışlar He forgives 5:18
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yuğfer bağışlanır will be forgiven 8:38
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfira affetmez will Allah forgive 9:80
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfiru bağışlar Allah will forgive 12:92
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfira bağışlamasını Allah should forgive 24:22
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfira bağışlayacağını will forgive 26:51
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfira afftmesini He will forgive 26:82
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfiru bağışlar forgives 39:53
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfir bağışlasın He will forgive 46:31
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfira affetmeyecektir will Allah forgive 47:34
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfiru bağışlar He forgives 48:14
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfir bağışlasın He will forgive 61:12
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfira bağışlamayacaktır will forgive 63:6
غ ف ر|ĞFR يغفر YĞFR yeğfir bağışlasın He will forgive 71:4
غ ف ر|ĞFRيغفرواYĞFRVEyeğfirūaffetsinler(to) forgive1x
غ ف ر|ĞFR يغفروا YĞFRVE yeğfirū affetsinler (to) forgive 45:14
غ ف ر|ĞFRيغفرونYĞFRVNyeğfirūneaffederlerforgive,1x
غ ف ر|ĞFR يغفرون YĞFRVN yeğfirūne affederler forgive, 42:37


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}