"hāƶā" ifadesi tarandı:
# İçinde "hāƶā" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|هذاHZ̃Ehāƶā(işte) bu"""This (is)"190x
| هذا HZ̃E hāƶā Bu """This (is)" 2:25
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 2:79
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 2:126
| هذا HZ̃E hāƶā bu "(is) this?""" 3:37
| هذا HZ̃E hāƶā budur This 3:51
| هذا HZ̃E hāƶā budur this, 3:62
| هذا HZ̃E hāƶā şu (anda) [this] 3:125
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 3:138
| هذا HZ̃E hāƶā bu "(is) this?""" 3:165
| هذا HZ̃E hāƶā bunu this 3:191
| هذا HZ̃E hāƶā şu this 5:31
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 5:41
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 5:110
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 5:119
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 6:7
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 6:19
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 6:25
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 6:30
| هذا HZ̃E hāƶā budur """This" 6:76
| هذا HZ̃E hāƶā budur """This" 6:77
| هذا HZ̃E hāƶā budur """This (is)" 6:78
| هذا HZ̃E hāƶā bu this (is) 6:78
| هذا HZ̃E hāƶā bu "this?""" 6:130
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 6:136
| هذا HZ̃E hāƶā bunu "this.""" 6:150
| هذا HZ̃E hāƶā budur this 6:153
| هذا HZ̃E hāƶā bu this, 7:51
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 7:109
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 7:123
| هذا HZ̃E hāƶā şu (of) this 7:169
| هذا HZ̃E hāƶā bu- this 7:172
| هذا HZ̃E hāƶā bu (Kur'an) This (is) 7:203
| هذا HZ̃E hāƶā bunun this. 8:31
| هذا HZ̃E hāƶā bu is this 8:31
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 8:32
| هذا HZ̃E hāƶā bu this, their (final) year. 9:28
| هذا HZ̃E hāƶā (işte) budur """This" 9:35
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 10:2
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this 10:15
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 10:37
| هذا HZ̃E hāƶā bu (will) this, 10:48
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 10:76
| هذا HZ̃E hāƶā bu Is this magic? 10:77
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This is not" 11:7
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this. 11:49
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this. 11:62
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 11:72
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this. 11:76
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 11:77
| هذا HZ̃E hāƶā bu (of) this 12:3
| هذا HZ̃E hāƶā bu about this affair, 12:15
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 12:19
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this. 12:29
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 12:31
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 12:31
| هذا HZ̃E hāƶā şu with this shirt of mine 12:93
| هذا HZ̃E hāƶā işte bu This 12:100
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 14:35
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 14:52
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur """This" 15:41
| هذا HZ̃E hāƶā şu """This" 16:116
| هذا HZ̃E hāƶā bu this, 17:9
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 17:41
| هذا HZ̃E hāƶā şu this 17:62
| هذا HZ̃E hāƶā bu (of) this 17:88
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 17:89
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this 18:24
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 18:49
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 18:54
| هذا HZ̃E hāƶā şu this, 18:62
| هذا HZ̃E hāƶā işte bu """This" 18:78
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 18:98
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this 19:23
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur This 19:36
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 20:88
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 20:117
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 21:3
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur This 21:24
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 21:38
| هذا HZ̃E hāƶā bunu this 21:59
| هذا HZ̃E hāƶā bunu this 21:62
| هذا HZ̃E hāƶā işte şu (is) this. 21:63
| هذا HZ̃E hāƶā bundan "this;" 21:97
| هذا HZ̃E hāƶā işte bu """This" 21:103
| هذا HZ̃E hāƶā bunda this 21:106
| هذا HZ̃E hāƶā bu(Kur'a)nda this, 22:78
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This is not" 23:24
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 23:33
| هذا HZ̃E hāƶā bu- this, 23:63
| هذا HZ̃E hāƶā bu (tehdid) this 23:83
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 23:83
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 24:12
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 24:16
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 25:4
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 25:7
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 25:30
| هذا HZ̃E hāƶā bu [this] (one) 25:53
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 26:34
| هذا HZ̃E hāƶā bu (davranışımız) (is) this 26:137
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 27:13
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 27:16
| هذا HZ̃E hāƶā bu this, 27:28
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 27:40
| هذا HZ̃E hāƶā bu (tehdid) this, 27:68
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 27:68
| هذا HZ̃E hāƶā bu (will) this 27:71
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 27:76
| هذا HZ̃E hāƶā biri this 28:15
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This (is)" 28:15
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 28:36
| هذا HZ̃E hāƶā bu this - 30:58
| هذا HZ̃E hāƶā işte bunlar This 31:11
| هذا HZ̃E hāƶā bu (of) this Day of yours. 32:14
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 32:28
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 33:22
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 34:29
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 34:43
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 34:43
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 34:43
| هذا HZ̃E hāƶā şu This 35:12
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 36:48
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur """This (is)" 36:52
| هذا HZ̃E hāƶā budur This 36:61
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 37:15
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 37:20
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 37:21
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 37:60
| هذا HZ̃E hāƶā bunun (of) this, 37:61
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 37:106
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 38:4
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 38:5
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 38:6
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 38:7
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 38:23
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 38:39
| هذا HZ̃E hāƶā (işte) bu This 38:42
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 38:49
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur This 38:53
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 38:54
| هذا HZ̃E hāƶā bu böyledir This (is so)! 38:55
| هذا HZ̃E hāƶā işte This (is so)! 38:57
| هذا HZ̃E hāƶā işte şunlar This 38:59
| هذا HZ̃E hāƶā bunu "this;" 38:61
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 39:27
| هذا HZ̃E hāƶā bu "this?""" 39:71
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This (is)" 41:50
| هذا HZ̃E hāƶā bunu this, 43:13
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 43:30
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 43:31
| هذا HZ̃E hāƶā şu- this, 43:52
| هذا HZ̃E hāƶā budur This 43:61
| هذا HZ̃E hāƶā budur This 43:64
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 44:11
| هذا HZ̃E hāƶā o this 44:50
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur This 45:11
| هذا HZ̃E hāƶā bu (Kur'an) This 45:20
| هذا HZ̃E hāƶā işte This, 45:29
| هذا HZ̃E hāƶā bu (of) this Day of yours, 45:34
| هذا HZ̃E hāƶā bundan this 46:4
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 46:7
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 46:11
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 46:17
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 46:24
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 46:34
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 50:2
| هذا HZ̃E hāƶā bu- this. 50:22
| هذا HZ̃E hāƶā işte """This" 50:23
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur """This" 50:32
| هذا HZ̃E hāƶā budur işte This 51:14
| هذا HZ̃E hāƶā bu Then is this magic, 52:15
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 53:56
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 53:59
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 54:8
| هذا HZ̃E hāƶā işte böyledir This 56:56
| هذا HZ̃E hāƶā budur işte this 56:95
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 59:21
| هذا HZ̃E hāƶā bu """This" 61:6
| هذا HZ̃E hāƶā bunu "this?""" 66:3
| هذا HZ̃E hāƶā şu this, 67:20
| هذا HZ̃E hāƶā o this, 67:21
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 67:25
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur """This" 67:27
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 74:24
| هذا HZ̃E hāƶā bu (is) this 74:25
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 76:22
| هذا HZ̃E hāƶā bu This 77:35
| هذا HZ̃E hāƶā işte bu This 77:38
| هذا HZ̃E hāƶā işte budur """This" 83:17
| هذا HZ̃E hāƶā bu this 87:18
| هذا HZ̃E hāƶā bu (of) this 106:3


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}