"AND̃" ifadesi tarandı:
# İçinde "AND̃" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "AND̃" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ع ن د|AND̃أعندهÊAND̃Heǐndehukendi yanında mı?Is with him1x
ع ن د|AND̃ أعنده ÊAND̃H eǐndehu kendi yanında mı? Is with him 53:35
ع ن د|AND̃عندAND̃ǐnde(are) near119x
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 2:54
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında (is) with 2:62
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında before 2:76
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katındandır from 2:79
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında from 2:80
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından from 2:89
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 2:94
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından from 2:101
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından from 2:103
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi (of) 2:109
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 2:110
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır with 2:112
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 2:191
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 2:198
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 2:217
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında (is) with 2:262
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 2:274
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (is) with 2:277
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 2:282
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katındandır from 3:7
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 3:15
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 3:19
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından from 3:37
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 3:59
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda near 3:73
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katı- from 3:78
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katı- from 3:78
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katında [near] 3:126
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 3:163
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi -dendir from 3:165
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 3:169
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından [near] 3:195
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi tarafından [near] 3:198
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (is) with 3:198
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında (is) with 3:199
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi taraf- from 4:78
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi taraf- from 4:78
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi taraf- from 4:82
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında from 5:60
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katındadır (are) with 6:109
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında from 6:124
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 6:127
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde at 7:29
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde at 7:31
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katındadır (are) with 7:131
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (is) with 7:187
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (is) with 7:187
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (are) near 7:206
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 8:4
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından [of] 8:10
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 8:22
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında at 8:35
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde göre near 8:55
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 9:7
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 9:7
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 9:19
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 9:20
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 9:36
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 9:99
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 10:2
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 10:18
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katından from 11:83
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 12:17
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında to 12:42
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 14:37
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında olan (is) with 16:95
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (is) with 16:96
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 17:38
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 18:46
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde -katında- near 19:55
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 19:76
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda from 19:78
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda from 19:87
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (is) with 20:52
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 22:30
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 22:47
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (is) with 23:117
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near Allah, 24:13
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (was) near Allah 24:15
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi tarafından from 24:61
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katındadır (is) with 27:47
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından from Allah, 28:49
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (is) with 28:60
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında from 29:17
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (are) with 29:50
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 30:39
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda before 32:12
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 33:5
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 33:53
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (is) with 33:63
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 33:69
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda before 34:31
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 35:39
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde divanında before 39:31
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 39:34
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near Allah 40:35
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında bulunanlar (are) near 41:38
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi tarafı- from 41:52
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 42:16
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 42:22
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında bulunan ise (is) with 42:36
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 43:35
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından from Allah 46:10
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katındadır (is) with Allah 46:23
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 48:5
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda (in) presence 49:3
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 49:13
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında by your Lord 51:34
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında Near 53:14
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda near 54:55
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (are) with 57:19
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 61:3
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (is) with 62:11
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (are) with 63:7
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (is) with 67:26
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 68:34
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 73:20
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 81:20
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında (is) with 98:8
ع ن د|AND̃عندكAND̃Kǐndikekatında"(from) you."""9x
ع ن د|AND̃ عندك AND̃K ǐndike senin yüzün- "(from) you.""" 4:78
ع ن د|AND̃ عندك AND̃K ǐndike senin yanın- you, 4:81
ع ن د|AND̃ عندك AND̃K ǐndeke sana to you. 7:134
ع ن د|AND̃ عندك AND̃K ǐndike senin yanından gelmiş from You 8:32
ع ن د|AND̃ عندك AND̃K ǐndeke senin yanında with you 17:23
ع ن د|AND̃ عندك AND̃K ǐndike o sendendir you. 28:27
ع ن د|AND̃ عندك AND̃K ǐndeke sana verdiği with you. 43:49
ع ن د|AND̃ عندك AND̃K ǐndike senin yanın- you, 47:16
ع ن د|AND̃ عندك AND̃K ǐndeke katında near You 66:11
ع ن د|AND̃عندكمAND̃KMǐndekumsizin(is) with you3x
ع ن د|AND̃ عندكم AND̃KM ǐndekum yanınızda with you 6:148
ع ن د|AND̃ عندكم AND̃KM ǐndekum sizin you have 10:68
ع ن د|AND̃ عندكم AND̃KM ǐndekum sizin yanınızda (is) with you 16:96
ع ن د|AND̃عندناAND̃NEǐndenābizim yanımızdafrom Ourselves,14x
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndenā bizim yanımızda with us, 3:156
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndinā katımızdan from Us, 10:76
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndenā bizim yanımızdadır with Us 15:21
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndinā katımızdan Us, 18:65
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndinā tarafımızdan from Ourselves, 21:84
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndinā katımızdan from Us 28:48
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndenā katımızda to Us 34:37
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndenā yanımızda we had 37:168
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndenā yanımızda with Us 38:25
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndenā bizim yanımızda with Us 38:40
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndenā bizim yanımızda to Us 38:47
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndinā katımız- Us 40:25
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndinā katımızdan olan Us. 44:5
ع ن د|AND̃ عندنا AND̃NE ǐndinā katımız- Us. 54:35
ع ن د|AND̃عندهAND̃Hǐndehukatındadır(are) near Him23x
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu yanında bulunan (that) he has 2:140
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu kendisinin katında with Him 2:255
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu yanındadır with Him 3:14
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu katındadır with Him 3:195
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndihi kendi katından (of) Him. 5:52
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu kendi katından with Him, 6:2
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu o'nun yanındadır with Him 8:28
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu katındandır with Him 9:22
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndihi kendi tarafından [near] Him, 9:52
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndihi katından Himself 11:28
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu yanında with him. 12:79
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu onun yanında with Him 13:8
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu yanında [he] has 13:43
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu O'nun yanındaki (are) near Him 21:19
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu yanında before him, 24:39
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu yanında with him 27:40
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu yanında before him, 27:40
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndihi kendisinin yanı- from Him 28:37
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu O'nun yanındadır with Him 31:34
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu O'nun huzurunda with Him 34:23
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu O'nun yanında with Him 41:50
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu O'nun yanındadır with Him 64:15
ع ن د|AND̃ عنده AND̃H ǐndehu onun yanında with him 92:19
ع ن د|AND̃عندهاAND̃HEǐndehā(ki) onun yanındadırnear it3x
ع ن د|AND̃ عندها AND̃HE ǐndehā yanında with her 3:37
ع ن د|AND̃ عندها AND̃HE ǐndehā onun yanında da near it 18:86
ع ن د|AND̃ عندها AND̃HE ǐndehā (ki) onun yanındadır Near it 53:15
ع ن د|AND̃عندهمAND̃HMǐndehumuonların yanında(is) with them7x
ع ن د|AND̃ عندهم AND̃HM ǐndehumu onların yanında with them 4:139
ع ن د|AND̃ عندهم AND̃HM ǐndehum yanlarında with them 7:157
ع ن د|AND̃ عندهم AND̃HM ǐndehum onların yanında (mı?) have they 38:9
ع ن د|AND̃ عندهم AND̃HM ǐndehum yanlarında bulunan they had 40:83
ع ن د|AND̃ عندهم AND̃HM ǐndehum onların yanında (mıdır?) with them 52:37
ع ن د|AND̃ عندهم AND̃HM ǐndehumu onların yanında (mıdır?) with them 52:41
ع ن د|AND̃ عندهم AND̃HM ǐndehumu yanlarında (mıdır?) (is) with them 68:47
ع ن د|AND̃عنديAND̃Yǐndībende bulunan"I have."""6x
ع ن د|AND̃ عندي AND̃Y ǐndī yanımdadır (that) with me 6:50
ع ن د|AND̃ عندي AND̃Y ǐndī benim yanımda I have 6:57
ع ن د|AND̃ عندي AND̃Y ǐndī benim yanımda olsaydı (were) with me 6:58
ع ن د|AND̃ عندي AND̃Y ǐndī benim yanımdadır (that) with me 11:31
ع ن د|AND̃ عندي AND̃Y ǐndī benim yanımda from me, 12:60
ع ن د|AND̃ عندي AND̃Y ǐndī bende bulunan "I have.""" 28:78
ع ن د|AND̃عنيدANYD̃ǎnīdininatçıobstinate.3x
ع ن د|AND̃ عنيد ANYD̃ ǎnīdin inatçı obstinate. 11:59
ع ن د|AND̃ عنيد ANYD̃ ǎnīdin inatçı obstinate. 14:15
ع ن د|AND̃ عنيد ANYD̃ ǎnīdin inatçı stubborn, 50:24
ع ن د|AND̃عنيداANYD̃Eǎnīdenbir inatçıstubborn.1x
ع ن د|AND̃ عنيدا ANYD̃E ǎnīden bir inatçı stubborn. 74:16
ع ن د|AND̃فعندFAND̃feǐnde(bilsin ki) katındadırfor with2x
ع ن د|AND̃ فعند FAND̃ feǐnde çünkü yanında for with 4:94
ع ن د|AND̃ فعند FAND̃ feǐnde (bilsin ki) katındadır then with 4:134
ع ن د|AND̃وعندVAND̃ve ǐndeoysa yanındadırand near3x
ع ن د|AND̃ وعند VAND̃ ve ǐnde ve yanında and with 9:7
ع ن د|AND̃ وعند VAND̃ veǐnde oysa yanındadır but with 14:46
ع ن د|AND̃ وعند VAND̃ ve ǐnde ve yanında and near 40:35
ع ن د|AND̃وعندناVAND̃NEve ǐndenāve yanımızda vardırand with Us1x
ع ن د|AND̃ وعندنا VAND̃NE ve ǐndenā ve yanımızda vardır and with Us 50:4
ع ن د|AND̃وعندهVAND̃Hve ǐndehuO'nun yanındadırAnd with Him3x
ع ن د|AND̃ وعنده VAND̃H ve ǐndehu ve O'nun yanındadır And with Him 6:59
ع ن د|AND̃ وعنده VAND̃H ve ǐndehu O'nun yanındadır and with Him 13:39
ع ن د|AND̃ وعنده VAND̃H ve ǐndehu O'nun yanındadır and with Him 43:85
ع ن د|AND̃وعندهمVAND̃HMveǐndehumuve yanlarında (vardır)And with them3x
ع ن د|AND̃ وعندهم VAND̃HM veǐndehumu yanlarında dururken while they (have) with them 5:43
ع ن د|AND̃ وعندهم VAND̃HM ve ǐndehum ve yanlarında (vardır) And with them 37:48
ع ن د|AND̃ وعندهم VAND̃HM ve ǐndehum ve yanlarında (vardır) And with them 38:52


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}