"ǎn" ifadesi tarandı:
# İçinde "ǎn" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|عنANǎn(are) of153x
| عن AN ǎn -den(günahından) for 2:48
| عن AN ǎn about 2:119
| عن AN ǎn (of) 2:123
| عن AN ǎn from 2:130
| عن AN ǎn -nden from 2:142
| عن AN ǎni about 2:189
| عن AN ǎni about 2:217
| عن AN ǎn -ndan from 2:217
| عن AN ǎn -den from 2:217
| عن AN ǎn -nden from 2:217
| عن AN ǎni -tan about 2:219
| عن AN ǎni -den about 2:220
| عن AN ǎni -den about 2:222
| عن AN ǎn through 2:233
| عن AN ǎni -den of 3:97
| عن AN ǎn -ndan from 3:99
| عن AN ǎni from 3:104
| عن AN ǎni -ten [from] 3:110
| عن AN ǎni -ten [from] 3:114
| عن AN ǎni [from] 3:134
| عن AN ǎn from 3:168
| عن AN ǎni from 3:185
| عن AN ǎn of 4:4
| عن AN ǎn on 4:29
| عن AN ǎn -nden from 4:46
| عن AN ǎn -dan [about] 4:102
| عن AN ǎni for 4:107
| عن AN ǎn [of] 4:149
| عن AN ǎn for 4:153
| عن AN ǎn from 4:160
| عن AN ǎn -undan from 4:167
| عن AN ǎn from 4:172
| عن AN ǎni from 5:2
| عن AN ǎn from 5:13
| عن AN ǎn -ndan of 5:15
| عن AN ǎn -ndan from 5:49
| عن AN ǎn -nden from 5:54
| عن AN ǎn from 5:60
| عن AN ǎn from 5:63
| عن AN ǎn -ndan from 5:77
| عن AN ǎn -ten from 5:79
| عن AN ǎn -tan from 5:91
| عن AN ǎn hakkında about 5:101
| عن AN ǎn towards 6:93
| عن AN ǎni -dan from 6:106
| عن AN ǎn -ndan from 6:116
| عن AN ǎn -ndan from 6:117
| عن AN ǎni -dan from 6:147
| عن AN ǎn -ndan from 6:153
| عن AN ǎn about 6:156
| عن AN ǎn -den from 6:157
| عن AN ǎn (-tan) from 7:20
| عن AN ǎn from 7:22
| عن AN ǎn -ndan from 7:45
| عن AN ǎn -ndan towards 7:77
| عن AN ǎn -ndan from 7:86
| عن AN ǎn -den from 7:146
| عن AN ǎn from 7:154
| عن AN ǎni -ten from 7:157
| عن AN ǎni -ndan about 7:163
| عن AN ǎni -ten [from] 7:165
| عن AN ǎn -den about 7:166
| عن AN ǎn -ndan about 7:172
| عن AN ǎni about 7:187
| عن AN ǎni -den from 7:199
| عن AN ǎn -tan from 7:206
| عن AN ǎni -den about 8:1
| عن AN ǎni from 8:34
| عن AN ǎn from 8:36
| عن AN ǎn on 8:42
| عن AN ǎn on 8:42
| عن AN ǎn -ndan from 8:47
| عن AN ǎn -ndan from 9:9
| عن AN ǎn willingly, 9:29
| عن AN ǎn -ndan from 9:34
| عن AN ǎn [on] 9:66
| عن AN ǎni what 9:67
| عن AN ǎni -ten from 9:71
| عن AN ǎni -tan with 9:96
| عن AN ǎn from 9:104
| عن AN ǎni -ten [on] 9:112
| عن AN ǎn -den because 9:114
| عن AN ǎn -nden after 9:120
| عن AN ǎn to 9:120
| عن AN ǎn -den (are) of 10:7
| عن AN ǎn -dan of 10:29
| عن AN ǎn -den from 10:61
| عن AN ǎn -dan from 10:88
| عن AN ǎn -den of 10:92
| عن AN ǎn to 10:101
| عن AN ǎn from 11:19
| عن AN ǎn on 11:53
| عن AN ǎn -den from 11:74
| عن AN ǎn from 11:76
| عن AN ǎni -tan from 11:116
| عن AN ǎn from 12:23
| عن AN ǎn about 12:26
| عن AN ǎn from 12:29
| عن AN ǎn about 12:30
| عن AN ǎn [from] 12:32
| عن AN ǎn from 12:51
| عن AN ǎn from 12:51
| عن AN ǎni -ndan from 12:110
| عن AN ǎni -dan from 13:33
| عن AN ǎn -ndan from 14:3
| عن AN ǎn -ndan from 14:30
| عن AN ǎn -ndan about 15:51
| عن AN ǎni -den from 15:70
| عن AN ǎni from 15:94
| عن AN ǎni to 16:48
| عن AN ǎn -ndan from 16:88
| عن AN ǎni [from] 16:90
| عن AN ǎn -dan from 16:94
| عن AN ǎn for 16:111
| عن AN ǎn -ndan from 16:125
| عن AN ǎni from 17:73
| عن AN ǎni -tan concerning 17:85
| عن AN ǎn from 18:17
| عن AN ǎn of 18:28
| عن AN ǎn against 18:50
| عن AN ǎn about 18:70
| عن AN ǎn about 18:76
| عن AN ǎn on 18:82
| عن AN ǎn about 18:83
| عن AN ǎn karşı from 18:101
| عن AN ǎn -dan (from) 19:46
| عن AN ǎn -den (ayrılmaya) from 20:83
| عن AN ǎni -dan about 20:105
| عن AN ǎn -tan from 20:124
| عن AN ǎn to 21:19
| عن AN ǎn -nden from 21:32
| عن AN ǎn -nden from 21:39
| عن AN ǎn -ndan from 21:39
| عن AN ǎn -inden from 21:42
| عن AN ǎn -ndan from 22:9
| عن AN ǎn -ndan from 22:25
| عن AN ǎni -den defends 22:38
| عن AN ǎni -ten from 22:41
| عن AN ǎni -den from 23:3
| عن AN ǎni -tan of 23:17
| عن AN ǎn -nden from 23:71
| عن AN ǎni -dan from 23:74
| عن AN ǎn -tan from 24:37
| عن AN ǎn -nden from 24:43
| عن AN ǎn [from] 24:63
| عن AN ǎni -den from 25:29
| عن AN ǎn -dan from 25:42
| عن AN ǎni from 26:212
| عن AN ǎni -dan from 27:24
| عن AN ǎn [on] 27:44
| عن AN ǎn -ndan from 27:81
| عن AN ǎn from 28:11
| عن AN ǎn -ndan about 28:78
| عن AN ǎn -nden from 28:87
| عن AN ǎni -den of 29:6
| عن AN ǎni -dan from 29:38
| عن AN ǎni -den from 29:45
| عن AN ǎni -ten about 30:7
| عن AN ǎn -ndan from 30:53
| عن AN ǎn -ndan from 31:6
| عن AN ǎni -ten from 31:17
| عن AN ǎn [for] 31:33
| عن AN ǎn için [for] 31:33
| عن AN ǎni -dan from 32:16
| عن AN ǎn -ndan about 33:8
| عن AN ǎn --den about 33:20
| عن AN ǎni about 33:63
| عن AN ǎn -dan from 34:12
| عن AN ǎn on 34:15
| عن AN ǎn -nden on 34:23
| عن AN ǎni -ten from 34:32
| عن AN ǎni -dan from 37:28
| عن AN ǎn -ndan from 38:26
| عن AN ǎn -ndan from 38:26
| عن AN ǎn -tan (ötürü) over 38:32
| عن AN ǎn -ndan from 39:8
| عن AN ǎni from 40:37
| عن AN ǎn to 40:60
| عن AN ǎn -ndan of 42:25
| عن AN ǎni -den [of] 42:25
| عن AN ǎn [from] 42:30
| عن AN ǎn [from] 42:34
| عن AN ǎn -nden from 43:36
| عن AN ǎni -dan from 43:37
| عن AN ǎn -ndan for 44:41
| عن AN ǎn -ndan of 46:5
| عن AN ǎn -nden [from] 46:16
| عن AN ǎn -dan from 46:22
| عن AN ǎn -dan from 47:1
| عن AN ǎn -ndan from 47:32
| عن AN ǎn -ndan from 47:34
| عن AN ǎn karşı from 47:38
| عن AN ǎni -den with 48:18
| عن AN ǎni -dan from 48:25
| عن AN ǎni on 50:17
| عن AN ǎn karşı against 51:44
| عن AN ǎni -dan from 53:3
| عن AN ǎn -den from 53:29
| عن AN ǎn -tan from 53:29
| عن AN ǎn -ndan from 53:30
| عن AN ǎn -ndan they demanded from him 54:37
| عن AN ǎn -ndan about 55:39
| عن AN ǎni -tan from 58:8
| عن AN ǎn -ndan from 58:16
| عن AN ǎni -den from 60:8
| عن AN ǎni -den from 60:9
| عن AN ǎn -ndan from 63:2
| عن AN ǎn -tan from 63:9
| عن AN ǎn against 65:8
| عن AN ǎn -ndan da [of] 66:3
| عن AN ǎn -ndan from 68:7
| عن AN ǎn from 68:42
| عن AN ǎni -dan On 70:37
| عن AN ǎn -tan from 72:17
| عن AN ǎni About 74:41
| عن AN ǎni -ten (that) from 74:49
| عن AN ǎni -den (mi?) About 78:2
| عن AN ǎni -den from 79:40
| عن AN ǎni -ten about 79:42
| عن AN ǎn -nden from 83:15
| عن AN ǎn -dan from 84:19
| عن AN ǎni -den about 102:8
| عن AN ǎn -nden about 107:5


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}