"إذا" ifadesi tarandı:
# İçinde "إذا" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|إذاÎZ̃Eiƶen(would) then221x
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde (would) then 2:145
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 2:156
| إذا ÎZ̃E iƶā -zaman when 2:177
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 2:180
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 2:186
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 2:196
| إذا ÎZ̃E iƶā takdirde when 2:232
| إذا ÎZ̃E iƶā sonra when 2:233
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 2:282
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 2:282
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman da when 2:282
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 3:25
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 3:47
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 3:135
| إذا ÎZ̃E iƶā nezaman ki when 3:152
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 3:156
| إذا ÎZ̃E iƶā [when] 4:6
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 4:18
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 4:41
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 4:62
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen then 4:77
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 4:94
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 4:140
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then, 4:140
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 5:5
| إذا ÎZ̃E iƶā -zaman When 5:6
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 5:89
| إذا ÎZ̃E iƶā bundan böyle when 5:93
| إذا ÎZ̃E iƶā takdirde when 5:105
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 5:106
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 5:106
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 5:107
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 6:25
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 6:31
| إذا ÎZ̃E iƶā sırada when 6:44
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde then, 6:56
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 6:61
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 6:99
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman when 6:109
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 6:141
| إذا ÎZ̃E iƶā when 7:37
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 7:38
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 7:57
| إذا ÎZ̃E iƶen then 7:90
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen then, 7:135
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 7:201
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 8:2
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki When 8:15
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 8:24
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 8:45
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 9:38
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen then 9:58
| إذا ÎZ̃E iƶā takdirde if 9:91
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 9:92
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 9:94
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 9:95
| إذا ÎZ̃E iƶā when 9:118
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 9:122
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 10:21
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 10:22
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 10:23
| إذا ÎZ̃E iƶā sırada when 10:24
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 10:49
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman ki when 10:51
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 10:90
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then (will be) 10:106
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 11:31
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 11:40
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 11:102
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 12:14
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 12:62
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 12:79
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 12:110
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman da then 15:8
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 16:40
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 16:53
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 16:54
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 16:54
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 16:91
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 17:35
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 17:42
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde Then 17:75
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then 17:100
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 17:107
| إذا ÎZ̃E iƶen o zaman then, 18:14
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 18:17
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde then - 18:20
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 18:24
| إذا ÎZ̃E iƶen o halde then 18:57
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 18:71
| إذا ÎZ̃E iƶā when 18:74
| إذا ÎZ̃E iƶā when 18:77
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 18:86
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 18:90
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 18:93
| إذا ÎZ̃E iƶā when 18:96
| إذا ÎZ̃E iƶā when 18:96
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 19:35
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 19:58
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 19:75
| إذا ÎZ̃E iƶā derhal behold, 21:12
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 21:45
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 21:96
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 22:35
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 22:52
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde then 23:34
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 23:35
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 23:64
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 23:64
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 23:77
| إذا ÎZ̃E iƶā derhal behold! 23:77
| إذا ÎZ̃E iƶen öyle olsaydı Then 23:91
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 23:99
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 24:39
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki When 24:40
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold, 24:48
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 24:51
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki When 25:12
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 25:67
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 25:73
| إذا ÎZ̃E iƶen zaman when 26:20
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde then 26:42
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 27:18
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 27:34
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 27:62
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 27:80
| إذا ÎZ̃E iƶā when 27:84
| إذا ÎZ̃E iƶen öyle olsaydı in that case 29:48
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold, 29:65
| إذا ÎZ̃E iƶā bir de bakarsın ki behold! 30:20
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 30:25
| إذا ÎZ̃E iƶā bir de bakarsınız ki behold! 30:25
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 30:33
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 30:33
| إذا ÎZ̃E iƶā derhal behold! 30:36
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 30:48
| إذا ÎZ̃E iƶā when 30:52
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 32:15
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 33:36
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 33:37
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 33:49
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 33:53
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 34:7
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki when 34:23
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde then 36:24
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 36:82
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 37:35
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 39:8
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 39:45
| إذا ÎZ̃E iƶā vakit when 39:49
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 39:71
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 39:73
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 40:12
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 40:34
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 41:20
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 42:29
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 42:39
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 42:48
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 43:13
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 43:38
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 43:47
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 43:50
| إذا ÎZ̃E iƶā hemen behold! 43:57
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 46:15
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 47:4
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 47:16
| إذا ÎZ̃E iƶā sonra when 47:18
| إذا ÎZ̃E iƶā when 47:27
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 48:15
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 53:1
| إذا ÎZ̃E iƶen o halde then, 53:22
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 53:46
| إذا ÎZ̃E iƶen o takdirde then 54:24
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 56:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 56:4
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 56:83
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 58:9
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 58:11
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 58:12
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 60:10
| إذا ÎZ̃E iƶā takdirde when 60:10
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 60:12
| إذا ÎZ̃E iƶā -zaman When 62:9
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 63:1
| إذا ÎZ̃E iƶā when 63:11
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 65:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 67:7
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 68:15
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 70:20
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 71:4
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 72:24
| إذا ÎZ̃E iƶā when 74:34
| إذا ÎZ̃E iƶā ne zaman ki When 75:26
| إذا ÎZ̃E iƶā When 76:19
| إذا ÎZ̃E iƶen öyle ise then 79:12
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 80:22
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 81:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 81:17
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 81:18
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 82:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 83:2
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 83:13
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 84:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 84:18
| إذا ÎZ̃E iƶā when 89:4
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 89:15
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 89:16
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 89:21
| إذا ÎZ̃E iƶā when 91:2
| إذا ÎZ̃E iƶā when 91:3
| إذا ÎZ̃E iƶā when 91:4
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 92:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 92:2
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 92:11
| إذا ÎZ̃E iƶā when 93:2
| إذا ÎZ̃E iƶā -zaman when 96:10
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 99:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 100:9
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman When 110:1
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 113:3
| إذا ÎZ̃E iƶā zaman when 113:5


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}