"ABD̃" ifadesi tarandı:
# İçinde "ABD̃" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "ABD̃" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ع ب د|ABD̃أتعبدونÊTABD̃VNeteǎ'budūne-mi tapıyorsunuz?"""Do you worship"2x
ع ب د|ABD̃ أتعبدون ÊTABD̃VN eteǎ'budūne mi tapıyorsunuz? """Do you worship" 5:76
ع ب د|ABD̃ أتعبدون ÊTABD̃VN eteǎ'budūne -mi tapıyorsunuz? """Do you worship" 37:95
ع ب د|ABD̃أعبدÊABD̃eǎ'budeben ibadet etmem"""I worship Allah"13x
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'bude tapmaktan I worship 6:56
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'budu ben tapmıyorum I worship 10:104
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'budu kulluk ederim I worship 10:104
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'bude kulluk etmem I worship 13:36
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'bude sadece kulluk etmekle I worship 27:91
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'budu kulluk etmeyeyim I worship 36:22
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'bude kulluk etmem I worship 39:11
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'budu kulluk ediyorum """I worship Allah" 39:14
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'budu kulluk etmemi (to) worship, 39:64
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'bude tapmaktan worship 40:66
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'budu ben ibadet etmem I worship 109:2
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'budu benim taptığıma I worship 109:3
ع ب د|ABD̃ أعبد ÊABD̃ eǎ'budu benim ibadet ettiğime I worship. 109:5
ع ب د|ABD̃أفتعبدونÊFTABD̃VNefeteǎ'budūnetapıyor musunuz?"""Then do you worship"1x
ع ب د|ABD̃ أفتعبدون ÊFTABD̃VN efeteǎ'budūne tapıyor musunuz? """Then do you worship" 21:66
ع ب د|ABD̃اعبدواEABD̃VEǎ'budūkulluk edin"""Worship"17x
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin worship 2:21
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship 5:72
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin """You worship" 5:117
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship 7:59
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship 7:65
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship 7:73
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship 7:85
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship 11:50
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship 11:61
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship 11:84
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin """Worship" 16:36
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship 23:23
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin """Worship" 23:32
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk etsinler """Worship" 27:45
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin """Worship" 29:16
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kuluk edin Worship 29:36
ع ب د|ABD̃ اعبدوا EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship 71:3
ع ب د|ABD̃اعبدونيEABD̃VNYǎ'budūnībana tapınyou worship Me?1x
ع ب د|ABD̃ اعبدوني EABD̃VNY ǎ'budūnī bana tapın you worship Me? 36:61
ع ب د|ABD̃العابدونELAEBD̃VNl-ǎābidūneibadet edenlerthose who worship,1x
ع ب د|ABD̃ العابدون ELAEBD̃VN l-ǎābidūne ibadet edenler those who worship, 9:112
ع ب د|ABD̃العابدينELAEBD̃YNl-ǎābidīnetapanların"(of) the worshippers."""1x
ع ب د|ABD̃ العابدين ELAEBD̃YN l-ǎābidīne tapanların "(of) the worshippers.""" 43:81
ع ب د|ABD̃العبادELABED̃l-ǐbādikullar"(His) slaves"""2x
ع ب د|ABD̃ العباد ELABED̃ l-ǐbādi şu kullara the servants! 36:30
ع ب د|ABD̃ العباد ELABED̃ l-ǐbādi kullar "(His) slaves""" 40:48
ع ب د|ABD̃العبدELABD̃l-ǎbdukulduslave.2x
ع ب د|ABD̃ العبد ELABD̃ l-ǎbdu kuldu slave. 38:30
ع ب د|ABD̃ العبد ELABD̃ l-ǎbdu kuldu slave. 38:44
ع ب د|ABD̃بالعبادBELABED̃bil-ǐbādikullar(ın)a"of (His) slaves."""5x
ع ب د|ABD̃ بالعباد BELABED̃ bil-ǐbādi kullar(ın)a to His servants. 2:207
ع ب د|ABD̃ بالعباد BELABED̃ bil-ǐbādi kullarını "of (His) slaves.""" 3:15
ع ب د|ABD̃ بالعباد BELABED̃ bil-ǐbādi kulları(nın yaptıkları)nı of [His] slaves. 3:20
ع ب د|ABD̃ بالعباد BELABED̃ bil-ǐbādi kulllarına to (His) [the] slaves. 3:30
ع ب د|ABD̃ بالعباد BELABED̃ bil-ǐbādi kulları "of (His) slaves.""" 40:44
ع ب د|ABD̃بالعبدBELABD̃bil-ǎbdiköle ilefor the slave,1x
ع ب د|ABD̃ بالعبد BELABD̃ bil-ǎbdi köle ile for the slave, 2:178
ع ب د|ABD̃بعبادةBABED̃Tbiǐbādeti(yaptığı) ibadetein (the) worship1x
ع ب د|ABD̃ بعبادة BABED̃T biǐbādeti (yaptığı) ibadete in (the) worship 18:110
ع ب د|ABD̃بعبادتهمBABED̃THMbiǐbādetihimbunların tapmalarınıof their worship2x
ع ب د|ABD̃ بعبادتهم BABED̃THM biǐbādetihim bunların tapmalarını their worship (of them) 19:82
ع ب د|ABD̃ بعبادتهم BABED̃THM biǐbādetihim onların kendilerine tapmalarını of their worship 46:6
ع ب د|ABD̃بعبادهBABED̃Hbiǐbādihikullarına"with His slaves;"6x
ع ب د|ABD̃ بعباده BABED̃H biǐbādihi kullarını of His slaves 17:30
ع ب د|ABD̃ بعباده BABED̃H biǐbādihi kullarını of His slaves 17:96
ع ب د|ABD̃ بعباده BABED̃H biǐbādihi kullarını of His slaves 35:31
ع ب د|ABD̃ بعباده BABED̃H biǐbādihi kullarını of His slaves 35:45
ع ب د|ABD̃ بعباده BABED̃H biǐbādihi kullarına "with His slaves;" 42:19
ع ب د|ABD̃ بعباده BABED̃H biǐbādihi kullarını(n her halini) of His slaves 42:27
ع ب د|ABD̃بعباديBABED̃Ybiǐbādīkullarımıwith My slaves3x
ع ب د|ABD̃ بعبادي BABED̃Y biǐbādī kullarımı with My slaves 20:77
ع ب د|ABD̃ بعبادي BABED̃Y biǐbādī kullarımı with My slaves, 26:52
ع ب د|ABD̃ بعبادي BABED̃Y biǐbādī kullarımı with My slaves 44:23
ع ب د|ABD̃بعبدهBABD̃HbiǎbdihikulunuHis servant1x
ع ب د|ABD̃ بعبده BABD̃H biǎbdihi kulunu His servant 17:1
ع ب د|ABD̃تعبدTABD̃teǎ'budutapıyorsun(do) you worship3x
ع ب د|ABD̃ تعبد TABD̃ teǎ'budu tapıyorsun (do) you worship 19:42
ع ب د|ABD̃ تعبد TABD̃ teǎ'budi tapma worship 19:44
ع ب د|ABD̃ تعبد TABD̃ teǎ'budu tapmış worship 27:43
ع ب د|ABD̃تعبدواTABD̃VEteǎ'budūkulluk etmeyinworship7x
ع ب د|ABD̃ تعبدوا TABD̃VE teǎ'budū kulluk etmeyin you worship 11:2
ع ب د|ABD̃ تعبدوا TABD̃VE teǎ'budū kulluk etmeyin worship 11:26
ع ب د|ABD̃ تعبدوا TABD̃VE teǎ'budū tapmamanızı you worship 12:40
ع ب د|ABD̃ تعبدوا TABD̃VE teǎ'budū tapmamanızı worship 17:23
ع ب د|ABD̃ تعبدوا TABD̃VE teǎ'budū tapmayın worship 36:60
ع ب د|ABD̃ تعبدوا TABD̃VE teǎ'budū kulluk etmeyin worship 41:14
ع ب د|ABD̃ تعبدوا TABD̃VE teǎ'budū kulluk etmeyin you worship 46:21
ع ب د|ABD̃تعبدونTABD̃VNteǎ'budūne(ona) tapıyor"(do) you worship?"""20x
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne kulluk etmeyeceksiniz you will worship 2:83
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne kulluk edeceksiniz will you worship 2:133
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne (ona) tapıyor worship Him. 2:172
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne ibadet ediyor "worship us.""" 10:28
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne sizin taptıklarınız you worship 10:104
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne siz tapmıyorsunuz you worship 12:40
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne kulluk you worship. 16:114
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne taptıklarınıza you worship 21:67
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne taptıklarınız you worship 21:98
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne tapıyorsunuz "(do) you worship?""" 26:70
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne tapıyorsunuz worshipping, 26:75
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne taptıklarınız (to) worship 26:92
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne siz tapıyorsunuz you worship 29:17
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne sizin taptıklarınız you worship 29:17
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne tapıyorsunuz you worship? 37:85
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne taptıklarınız you worship, 37:161
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne tapıyor(sanız) worship. 41:37
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne sizin taptığınız you worship 43:26
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne taptıklarınızdan you worship 60:4
ع ب د|ABD̃ تعبدون TABD̃VN teǎ'budūne sizin taptığınız you worship. 109:2
ع ب د|ABD̃عابدAEBD̃ǎābidunibadet edena worshipper1x
ع ب د|ABD̃ عابد AEBD̃ ǎābidun ibadet eden a worshipper 109:4
ع ب د|ABD̃عابداتAEBD̃ETǎābidātinibadet edenwho worship,1x
ع ب د|ABD̃ عابدات AEBD̃ET ǎābidātin ibadet eden who worship, 66:5
ع ب د|ABD̃عابدونAEBD̃VNǎābidūneibadet eden"(are) slaves."""4x
ع ب د|ABD̃ عابدون AEBD̃VN ǎābidūne kulluk ederiz (are) worshippers. 2:138
ع ب د|ABD̃ عابدون AEBD̃VN ǎābidūne kölelik ederken "(are) slaves.""" 23:47
ع ب د|ABD̃ عابدون AEBD̃VN ǎābidūne ibadeti (are) worshippers 109:3
ع ب د|ABD̃ عابدون AEBD̃VN ǎābidūne ibadet eden (are) worshippers 109:5
ع ب د|ABD̃عابدينAEBD̃YNǎābidīnekulluk eden"worshippers."""3x
ع ب د|ABD̃ عابدين AEBD̃YN ǎābidīne tapıyorlar "worshippers.""" 21:53
ع ب د|ABD̃ عابدين AEBD̃YN ǎābidīne kulluk eder- worshippers. 21:73
ع ب د|ABD̃ عابدين AEBD̃YN ǎābidīne kulluk eden worshippers. 21:106
ع ب د|ABD̃عبادABED̃ǐbādunbilakis(are) slaves14x
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbādun kullardır (are) slaves 7:194
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbādun bilakis (they are) slaves 21:26
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbāde kulları (the) slaves 37:40
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbāde kulları (the) slaves 37:74
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbāde kulları (the) slaves 37:128
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbāde kulları (the) slaves 37:160
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbāde kulları slaves 37:169
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbādi kullarım My slaves 39:10
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbādi kullarım My slaves 39:16
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbādi kullarımı (to) My slaves 39:17
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbādu kulları (are) slaves 43:19
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbādi kullarım My slaves 43:68
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbāde kullarını (the) servants 44:18
ع ب د|ABD̃ عباد ABED̃ ǐbādu kulları (the) slaves 76:6
ع ب د|ABD̃عباداABED̃Eǐbādenkul(lar)servants2x
ع ب د|ABD̃ عبادا ABED̃E ǐbāden kul(lar) worshippers 3:79
ع ب د|ABD̃ عبادا ABED̃E ǐbāden kullarımızı servants 17:5
ع ب د|ABD̃عبادتكمABED̃TKMǐbādetikumsizin tapınmanız-your worship1x
ع ب د|ABD̃ عبادتكم ABED̃TKM ǐbādetikum sizin tapınmanız- your worship 10:29
ع ب د|ABD̃عبادتهABED̃THǐbādetihiO'na kulluk etmektenHis worship3x
ع ب د|ABD̃ عبادته ABED̃TH ǐbādetihi O'na kulluktan His worship 4:172
ع ب د|ABD̃ عبادته ABED̃TH ǐbādetihi O'na kulluk- His worship. 7:206
ع ب د|ABD̃ عبادته ABED̃TH ǐbādetihi O'na kulluk etmekten worship Him 21:19
ع ب د|ABD̃عبادتيABED̃TYǐbādetībana kulluk etmeğeworship Me1x
ع ب د|ABD̃ عبادتي ABED̃TY ǐbādetī bana kulluk etmeğe worship Me 40:60
ع ب د|ABD̃عبادكABED̃Kǐbādikekulların(are) Your slaves,7x
ع ب د|ABD̃ عبادك ABED̃K ǐbādike senin kulların- your slaves 4:118
ع ب د|ABD̃ عبادك ABED̃K ǐbāduke senin kullarındır (are) Your slaves, 5:118
ع ب د|ABD̃ عبادك ABED̃K ǐbādeke kulların Your slaves 15:40
ع ب د|ABD̃ عبادك ABED̃K ǐbādike kullarının Your slaves 27:19
ع ب د|ABD̃ عبادك ABED̃K ǐbādeke kulların Your slaves 38:83
ع ب د|ABD̃ عبادك ABED̃K ǐbādike kullarının Your slaves 39:46
ع ب د|ABD̃ عبادك ABED̃K ǐbādeke kullarını Your slaves 71:27
ع ب د|ABD̃عبادكمABED̃KMǐbādikumköleleriniz-your male slaves,1x
ع ب د|ABD̃ عبادكم ABED̃KM ǐbādikum köleleriniz- your male slaves, 24:32
ع ب د|ABD̃عبادناABED̃NEǐbādinābizim kullarımız-"Our slaves;"11x
ع ب د|ABD̃ عبادنا ABED̃NE ǐbādinā kullarımızdandır Our slaves 12:24
ع ب د|ABD̃ عبادنا ABED̃NE ǐbādinā kullarımız- Our servants, 18:65
ع ب د|ABD̃ عبادنا ABED̃NE ǐbādinā kullarımız- Our slaves 19:63
ع ب د|ABD̃ عبادنا ABED̃NE ǐbādinā kullarımız "Our slaves;" 35:32
ع ب د|ABD̃ عبادنا ABED̃NE ǐbādinā bizim kullarımız- Our slaves 37:81
ع ب د|ABD̃ عبادنا ABED̃NE ǐbādinā bizim kullarımızdandı Our slaves 37:111
ع ب د|ABD̃ عبادنا ABED̃NE ǐbādinā bizim kullarımızdandı Our slaves 37:122
ع ب د|ABD̃ عبادنا ABED̃NE ǐbādinā bizim kullarımızdandı Our slaves 37:132
ع ب د|ABD̃ عبادنا ABED̃NE ǐbādenā kullarımız Our slaves 38:45
ع ب د|ABD̃ عبادنا ABED̃NE ǐbādinā kullarımız- Our slaves. 42:52
ع ب د|ABD̃ عبادنا ABED̃NE ǐbādinā kullarımız- Our slaves 66:10
ع ب د|ABD̃عبادهABED̃Hǐbādihikulları(of) His servants25x
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His servants. 2:90
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kullarının His slaves. 6:18
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulların His slaves, 6:61
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves. 6:88
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His servants. 7:128
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kullarından His slaves 9:104
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves. 10:107
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves. 14:11
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves, 16:2
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kullarının (of) His servants 17:17
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādehu kullarına (to) His slaves 19:61
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kullarının (of) His slaves, 25:58
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His servants 27:15
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi O'nun kulları His slaves 27:59
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves, 28:82
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves 29:62
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves, 30:48
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves 34:39
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları His slaves 35:28
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādehu kullarını His slaves, 39:16
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves, 40:15
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları His slaves. 40:85
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādehu kullarını (to) His slaves - 42:23
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves 42:25
ع ب د|ABD̃ عباده ABED̃H ǐbādihi kulları- His slaves 43:15
ع ب د|ABD̃عباديABED̃Yǐbādībenim kullarımMy servants12x
ع ب د|ABD̃ عبادي ABED̃Y ǐbādī kullarım My servants 2:186
ع ب د|ABD̃ عبادي ABED̃Y ǐbādī benim kullarım My slaves, 15:42
ع ب د|ABD̃ عبادي ABED̃Y ǐbādī kullarıma My slaves 15:49
ع ب د|ABD̃ عبادي ABED̃Y ǐbādī benim kullarıma My slaves 17:65
ع ب د|ABD̃ عبادي ABED̃Y ǐbādī kullarımı My servants 18:102
ع ب د|ABD̃ عبادي ABED̃Y ǐbādiye kullarım My slaves, 21:105
ع ب د|ABD̃ عبادي ABED̃Y ǐbādī kullarım- My slaves 23:109
ع ب د|ABD̃ عبادي ABED̃Y ǐbādī kullarımı My slaves 25:17
ع ب د|ABD̃ عبادي ABED̃Y ǐbādiye kullarım My servants 29:56
ع ب د|ABD̃ عبادي ABED̃Y ǐbādiye kullarım- My slaves 34:13
ع ب د|ABD̃ عبادي ABED̃Y ǐbādiye kullarım My slaves 39:53
ع ب د|ABD̃ عبادي ABED̃Y ǐbādī kullarım My slaves, 89:29
ع ب د|ABD̃عبدABD̃ǎbdubir kul(dan)(the) slave5x
ع ب د|ABD̃ عبد ABD̃ ǎbdu kuluyum a slave 19:30
ع ب د|ABD̃ عبد ABD̃ ǎbdin kul(ların) slave 34:9
ع ب د|ABD̃ عبد ABD̃ ǎbdun bir kul(dan) a slave, 43:59
ع ب د|ABD̃ عبد ABD̃ ǎbdin kul(ların) slave 50:8
ع ب د|ABD̃ عبد ABD̃ ǎbdu kulu (the) slave 72:19
ع ب د|ABD̃عبداABD̃Eǎbdenbir köle(as) a slave.6x
ع ب د|ABD̃ عبدا ABD̃E ǎbden kul a slave 4:172
ع ب د|ABD̃ عبدا ABD̃E ǎbden bir köle (of) a slave 16:75
ع ب د|ABD̃ عبدا ABD̃E ǎbden bir kul a servant 17:3
ع ب د|ABD̃ عبدا ABD̃E ǎbden bir kul a servant 18:65
ع ب د|ABD̃ عبدا ABD̃E ǎbden kul olarak (as) a slave. 19:93
ع ب د|ABD̃ عبدا ABD̃E ǎbden bir kulu? A slave 96:10
ع ب د|ABD̃عبدتABD̃Tǎbbedteköle yapmanyou have enslaved1x
ع ب د|ABD̃ عبدت ABD̃T ǎbbedte köle yapman you have enslaved 26:22
ع ب د|ABD̃عبدتمABD̃TMǎbedtumsizin taptıklarınızayou worship.1x
ع ب د|ABD̃ عبدتم ABD̃TM ǎbedtum sizin taptıklarınıza you worship. 109:4
ع ب د|ABD̃عبدناABD̃NEǎbdinākulumuzOur slave6x
ع ب د|ABD̃ عبدنا ABD̃NE ǎbdinā kulumuz (Muhammed) Our slave, 2:23
ع ب د|ABD̃ عبدنا ABD̃NE ǎbdinā kulumuza Our slave 8:41
ع ب د|ABD̃ عبدنا ABD̃NE ǎbednā tapmazdık we (would) have worshipped 16:35
ع ب د|ABD̃ عبدنا ABD̃NE ǎbdenā kulumuz Our slave, 38:17
ع ب د|ABD̃ عبدنا ABD̃NE ǎbdenā kulumuz Our slave 38:41
ع ب د|ABD̃ عبدنا ABD̃NE ǎbdenā kulumuzu Our slave 54:9
ع ب د|ABD̃عبدناهمABD̃NEHMǎbednāhumbiz onlara tapmazdık"we would not have worshipped them."""1x
ع ب د|ABD̃ عبدناهم ABD̃NEHM ǎbednāhum biz onlara tapmazdık "we would not have worshipped them.""" 43:20
ع ب د|ABD̃عبدهABD̃Hǎbdihikulu(for) His slave?6x
ع ب د|ABD̃ عبده ABD̃H ǎbdihi kuluna His slave 18:1
ع ب د|ABD̃ عبده ABD̃H ǎbdehu kulu (to) His servant 19:2
ع ب د|ABD̃ عبده ABD̃H ǎbdihi kulu His slave 25:1
ع ب د|ABD̃ عبده ABD̃H ǎbdehu kuluna (for) His slave? 39:36
ع ب د|ABD̃ عبده ABD̃H ǎbdihi kuluna His slave 53:10
ع ب د|ABD̃ عبده ABD̃H ǎbdihi kulu His slave 57:9
ع ب د|ABD̃عبدينABD̃YNǎbdeyniiki kuluntwo [slaves]1x
ع ب د|ABD̃ عبدين ABD̃YN ǎbdeyni iki kulun two [slaves] 66:10
ع ب د|ABD̃فاعبدFEABD̃feǎ'budikulluk etBut worship Allah2x
ع ب د|ABD̃ فاعبد FEABD̃ feǎ'budi sen kulluk et so worship 39:2
ع ب د|ABD̃ فاعبد FEABD̃ feǎ'bud kulluk et But worship Allah 39:66
ع ب د|ABD̃فاعبدنيFEABD̃NYfeǎ'budnībana kulluk etso worship Me1x
ع ب د|ABD̃ فاعبدني FEABD̃NY feǎ'budnī bana kulluk et so worship Me 20:14
ع ب د|ABD̃فاعبدهFEABD̃Hfeǎ'budhu(öyleyse) O'na kulluk etso worship Him2x
ع ب د|ABD̃ فاعبده FEABD̃H feǎ'budhu (öyleyse) O'na kulluk et so worship Him, 11:123
ع ب د|ABD̃ فاعبده FEABD̃H feǎ'budhu O'na kulluk et so worship Him 19:65
ع ب د|ABD̃فاعبدواFEABD̃VEfeǎ'budūsiz de kulluk edinSo worship1x
ع ب د|ABD̃ فاعبدوا FEABD̃VE feǎ'budū siz de kulluk edin So worship 39:15
ع ب د|ABD̃فاعبدونFEABD̃VNfeǎ'budūnibana kulluk edin"so worship Me."""3x
ع ب د|ABD̃ فاعبدون FEABD̃VN feǎ'budūni bana kulluk edin "so worship Me.""" 21:25
ع ب د|ABD̃ فاعبدون FEABD̃VN feǎ'budūni yalnız bana kulluk edin so worship Me. 21:92
ع ب د|ABD̃ فاعبدون FEABD̃VN feǎ'budūni kulluk edin worship Me. 29:56
ع ب د|ABD̃فاعبدوهFEABD̃VHfeǎ'budūhuO'na kulluk edinso worship Him.5x
ع ب د|ABD̃ فاعبدوه FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na kulluk edin so worship Him. 3:51
ع ب د|ABD̃ فاعبدوه FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na kulluk edin so worship Him. 6:102
ع ب د|ABD̃ فاعبدوه FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na kulluk edin so worship Him. 10:3
ع ب د|ABD̃ فاعبدوه FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na kulluk edin so worship Him. 19:36
ع ب د|ABD̃ فاعبدوه FEABD̃VH feǎ'budūhu O'na tapın so worship Him. 43:64
ع ب د|ABD̃فليعبدواFLYABD̃VEfelyeǎ'budūkulluk etsinlerSo let them worship1x
ع ب د|ABD̃ فليعبدوا FLYABD̃VE felyeǎ'budū kulluk etsinler So let them worship 106:3
ع ب د|ABD̃لعبادتهLABED̃THliǐbādetihiO'na kulluktain His worship.1x
ع ب د|ABD̃ لعبادته LABED̃TH liǐbādetihi O'na kullukta in His worship. 19:65
ع ب د|ABD̃لعبادناLABED̃NEliǐbādinākullarımızafor Our slaves,1x
ع ب د|ABD̃ لعبادنا LABED̃NE liǐbādinā kullarımıza for Our slaves, 37:171
ع ب د|ABD̃لعبادهLABED̃Hliǐbādihikulları içinfor His slaves,3x
ع ب د|ABD̃ لعباده LABED̃H liǐbādihi kulları için for His slaves, 7:32
ع ب د|ABD̃ لعباده LABED̃H liǐbādihi kulları için in His slaves 39:7
ع ب د|ABD̃ لعباده LABED̃H liǐbādihi kullarına for His slaves, 42:27
ع ب د|ABD̃لعباديLABED̃Yliǐbādiyekullarımato My slaves2x
ع ب د|ABD̃ لعبادي LABED̃Y liǐbādiye kullarıma to My slaves 14:31
ع ب د|ABD̃ لعبادي LABED̃Y liǐbādī kullarıma to My slaves 17:53
ع ب د|ABD̃للعابدينLLAEBD̃YNlil'ǎābidīneibadet edenler içinfor the worshippers.1x
ع ب د|ABD̃ للعابدين LLAEBD̃YN lil'ǎābidīne ibadet edenler için for the worshippers. 21:84
ع ب د|ABD̃للعبادLLABED̃lil'ǐbādikullar içinfor (His) slaves.2x
ع ب د|ABD̃ للعباد LLABED̃ lil'ǐbādi kullara for (His) slaves. 40:31
ع ب د|ABD̃ للعباد LLABED̃ lil'ǐbādi kullar için for the slaves, 50:11
ع ب د|ABD̃للعبيدLLABYD̃lil'ǎbīdikullara"to My slaves."""5x
ع ب د|ABD̃ للعبيد LLABYD̃ lil'ǎbīdi kullara to (His) slaves. 3:182
ع ب د|ABD̃ للعبيد LLABYD̃ lil'ǎbīdi kullara to His slaves. 8:51
ع ب د|ABD̃ للعبيد LLABYD̃ lil'ǎbīdi kullara to His slaves. 22:10
ع ب د|ABD̃ للعبيد LLABYD̃ lil'ǎbīdi kullara to His slaves. 41:46
ع ب د|ABD̃ للعبيد LLABYD̃ lil'ǎbīdi kullara "to My slaves.""" 50:29
ع ب د|ABD̃لنعبدLNABD̃lineǎ'budekulluk etmemiz içinthat we (should) worship1x
ع ب د|ABD̃ لنعبد LNABD̃ lineǎ'bude kulluk etmemiz için that we (should) worship 7:70
ع ب د|ABD̃ليعبدواLYABD̃VEliyeǎ'budūibadet etmelerithat they worship2x
ع ب د|ABD̃ ليعبدوا LYABD̃VE liyeǎ'budū ibadet etmeleri that they worship 9:31
ع ب د|ABD̃ ليعبدوا LYABD̃VE liyeǎ'budū kulluk etmeleri to worship 98:5
ع ب د|ABD̃ليعبدونLYABD̃VNliyeǎ'budūnibana kulluk etmelerithat they worship Me.1x
ع ب د|ABD̃ ليعبدون LYABD̃VN liyeǎ'budūni bana kulluk etmeleri that they worship Me. 51:56
ع ب د|ABD̃نعبدNABD̃nǎ'buduibadet etmeyelim"""We will worship"6x
ع ب د|ABD̃ نعبد NABD̃ nǎ'budu kulluk ederiz we worship, 1:5
ع ب د|ABD̃ نعبد NABD̃ neǎ'budu kulluk edeceğiz """We will worship" 2:133
ع ب د|ABD̃ نعبد NABD̃ neǎ'bude ibadet etmeyelim we worship 3:64
ع ب د|ABD̃ نعبد NABD̃ neǎ'bude tapmaktan we worship 11:62
ع ب د|ABD̃ نعبد NABD̃ neǎ'bude tapmaktan we worship 14:35
ع ب د|ABD̃ نعبد NABD̃ neǎ'budu tapıyoruz """We worship" 26:71
ع ب د|ABD̃نعبدهمNABD̃HMneǎ'buduhumbiz bunlara tapmıyoruzwe worship them1x
ع ب د|ABD̃ نعبدهم NABD̃HM neǎ'buduhum biz bunlara tapmıyoruz we worship them 39:3
ع ب د|ABD̃واعبدVEABD̃veǎ'budve kulluk etAnd worship1x
ع ب د|ABD̃ واعبد VEABD̃ veǎ'bud ve kulluk et And worship 15:99
ع ب د|ABD̃واعبدواVEABD̃VEveǎ'budūve ibadet edinAnd worship3x
ع ب د|ABD̃ واعبدوا VEABD̃VE veǎ'budū ve kulluk edin And worship 4:36
ع ب د|ABD̃ واعبدوا VEABD̃VE veǎ'budū ve ibadet edin and worship 22:77
ع ب د|ABD̃ واعبدوا VEABD̃VE veǎ'budū ve kulluk edin and worship (Him). 53:62
ع ب د|ABD̃واعبدوهVEABD̃VHveǎ'budūhuve O'na tapınand worship Him1x
ع ب د|ABD̃ واعبدوه VEABD̃VH veǎ'budūhu ve O'na tapın and worship Him 29:17
ع ب د|ABD̃والعبدVELABD̃vel'ǎbduköleand the slave1x
ع ب د|ABD̃ والعبد VELABD̃ vel'ǎbdu köle and the slave 2:178
ع ب د|ABD̃وعبادVABED̃ve ǐbāduve kullarıAnd (the) slaves1x
ع ب د|ABD̃ وعباد VABED̃ ve ǐbādu ve kulları And (the) slaves 25:63
ع ب د|ABD̃وعبدVABD̃ve ǎbedeve tapanlarand (who) worshipped1x
ع ب د|ABD̃ وعبد VABD̃ ve ǎbede ve tapanlar and (who) worshipped 5:60
ع ب د|ABD̃ولعبدVLABD̃veleǎbdunve bir köleand a bondman1x
ع ب د|ABD̃ ولعبد VLABD̃ veleǎbdun ve bir köle and a bondman 2:221
ع ب د|ABD̃ويعبدونVYABD̃VNve yeǎ'budūneve ibadet ediyorlarAnd they worship4x
ع ب د|ABD̃ ويعبدون VYABD̃VN ve yeǎ'budūne ve ibadet ediyorlar And they worship 10:18
ع ب د|ABD̃ ويعبدون VYABD̃VN ve yeǎ'budūne ve tapıyorlar And they worship 16:73
ع ب د|ABD̃ ويعبدون VYABD̃VN ve yeǎ'budūne ve tapıyorlar And they worship 22:71
ع ب د|ABD̃ ويعبدون VYABD̃VN veyeǎ'budūne ve tapıyorlar But they worship 25:55
ع ب د|ABD̃يعبدYABD̃yeǎ'buduhizmet/kulluk ettiği-(to) worship8x
ع ب د|ABD̃ يعبد YABD̃ yeǎ'budu tapıyor worship 7:70
ع ب د|ABD̃ يعبد YABD̃ yeǎ'budu taptıklarına our forefathers worshipped? 11:62
ع ب د|ABD̃ يعبد YABD̃ yeǎ'budu hizmet/kulluk ettiği- worship 11:87
ع ب د|ABD̃ يعبد YABD̃ yeǎ'budu taptıkları worship 11:109
ع ب د|ABD̃ يعبد YABD̃ yeǎ'budu taptıkları worshipped 11:109
ع ب د|ABD̃ يعبد YABD̃ yeǎ'budu tapıyor worship 14:10
ع ب د|ABD̃ يعبد YABD̃ yeǎ'budu ibadet eder worships 22:11
ع ب د|ABD̃ يعبد YABD̃ yeǎ'budu tapıyor (to) worship 34:43
ع ب د|ABD̃يعبدونYABD̃VNyeǎ'budūneonlar tapmazlar"worship us."""9x
ع ب د|ABD̃ يعبدون YABD̃VN yeǎ'budūne onlar tapmazlar they worship 11:109
ع ب د|ABD̃ يعبدون YABD̃VN yeǎ'budūne taptıkları they worship 18:16
ع ب د|ABD̃ يعبدون YABD̃VN yeǎ'budūne onların taptıklarından they worshipped 19:49
ع ب د|ABD̃ يعبدون YABD̃VN yeǎ'budūne taptıkları they worship 25:17
ع ب د|ABD̃ يعبدون YABD̃VN yeǎ'budūne tapanlardan "worship us.""" 28:63
ع ب د|ABD̃ يعبدون YABD̃VN yeǎ'budūne tapıyorlardı "worshipping?""" 34:40
ع ب د|ABD̃ يعبدون YABD̃VN yeǎ'budūne tapıyorlardı (to) worship 34:41
ع ب د|ABD̃ يعبدون YABD̃VN yeǎ'budūne tapıyor(lar) worship 37:22
ع ب د|ABD̃ يعبدون YABD̃VN yuǎ'bedūne tapılacak to be worshipped? 43:45
ع ب د|ABD̃يعبدوننيYABD̃VNNYyeǎ'budūnenībana kulluk edecekler(for) they worship Me,1x
ع ب د|ABD̃ يعبدونني YABD̃VNNY yeǎ'budūnenī bana kulluk edecekler (for) they worship Me, 24:55
ع ب د|ABD̃يعبدوهاYABD̃VHEyeǎ'budūhākulluk etmektenthey worship them1x
ع ب د|ABD̃ يعبدوها YABD̃VHE yeǎ'budūhā kulluk etmekten they worship them 39:17


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}