"ƶālike" ifadesi tarandı:
# İçinde "ƶālike" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|ذلكZ̃LKƶālikeböyle"""That"280x
| ذلك Z̃LK ƶālike Budur That 2:2
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that, 2:52
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That (was) 2:61
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 2:61
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that. 2:64
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun "that,""" 2:68
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 2:74
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that 2:85
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That 2:176
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That (is) 2:178
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 2:178
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 2:196
| ذلك Z̃LK ƶālike bu arada that (period) 2:228
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that, 2:231
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 2:232
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that (of the father). 2:233
| ذلك Z̃LK ƶālike buna- that 2:248
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 2:275
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 3:13
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar (sadece) That 3:14
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (hareketleri) That 3:24
| ذلك Z̃LK ƶālike böyle that, 3:28
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar That 3:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 3:49
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 3:58
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 3:75
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 3:82
| ذلك Z̃LK ƶālike ondan that, 3:89
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 3:94
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 3:112
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 3:112
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (düşünce ve sözlerini) that 3:156
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 3:182
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bunlar that 3:186
| ذلك Z̃LK ƶālike budur That 4:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bu- that, 4:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (cariye ile evlenme) That 4:25
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that 4:30
| ذلك Z̃LK ƶālike ve bu that 4:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 4:48
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 4:59
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 4:70
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that 4:114
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 4:116
| ذلك Z̃LK ƶālike buna that 4:133
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that, 4:143
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun (ikisinin) that 4:150
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 4:153
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan da that. 4:153
| ذلك Z̃LK ƶālike bu da that 4:169
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 5:12
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu that, 5:32
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 5:32
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 5:33
| ذلك Z̃LK ƶālike ondan that, 5:43
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 5:54
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That 5:58
| ذلك Z̃LK ƶālike bu- that 5:60
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that (was) 5:78
| ذلك Z̃LK ƶālike çünkü That (is) 5:82
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 5:89
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 5:94
| ذلك Z̃LK ƶālike buna (of) that 5:95
| ذلك Z̃LK ƶālike böylece That (is) 5:97
| ذلك Z̃LK ƶālike budur That 5:108
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 5:119
| ذلك Z̃LK ƶālike İşte bu That 6:88
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 6:96
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That (is because) 6:131
| ذلك Z̃LK ƶālike böylece That 6:146
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 7:26
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu(nlar) That 7:26
| ذلك Z̃LK ƶālike öyle That 7:146
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that. 7:168
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 7:176
| ذلك Z̃LK ƶālike böyle (olacak) That 8:13
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 8:51
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 8:53
| ذلك Z̃LK ƶālike böyle (yap) That 9:6
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 9:27
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 9:30
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 9:36
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 9:63
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That, 9:72
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 9:80
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 9:89
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 9:100
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That is 9:120
| ذلك Z̃LK ƶālike bütün bunları that 10:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 10:61
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That 10:64
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 10:67
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 11:65
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 11:100
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 11:103
| ذلك Z̃LK ƶālike işte O That 11:103
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 11:114
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 12:38
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 12:40
| ذلك Z̃LK ƶālike onun that 12:48
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 12:49
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (sözlerim) That 12:52
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 12:65
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 12:102
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 13:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 13:4
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 14:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 14:14
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That, 14:18
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (is) that 14:20
| ذلك Z̃LK ƶālike şu [that] 15:66
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 15:75
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 15:77
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:11
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:13
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:65
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:67
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:69
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:79
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That (is) 16:107
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that, 16:119
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 17:35
| ذلك Z̃LK ƶālike bunların that 17:38
| ذلك Z̃LK ƶālike şunlar That 17:39
| ذلك Z̃LK ƶālike Bu That is 17:58
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 17:98
| ذلك Z̃LK ƶālike Budur that 17:110
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (durum) That 18:17
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that 18:23
| ذلك Z̃LK ƶālike işte """That" 18:64
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 18:82
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 18:106
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That 19:34
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar that. 19:64
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that, 20:54
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda vardır that 20:128
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that. 21:82
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 22:6
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 22:10
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 22:11
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 22:12
| ذلك Z̃LK ƶālike işte öyle That 22:30
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That, 22:32
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That, 22:60
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That, 22:61
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That (is), 22:62
| ذلك Z̃LK ƶālike bunların hepsi that 22:70
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 22:70
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 23:7
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 23:15
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 23:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 23:63
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 24:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 24:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 24:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 24:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that. 24:47
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 24:55
| ذلك Z̃LK ƶālike bu- that - 25:10
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 25:38
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (ikisinin) that - 25:67
| ذلك Z̃LK ƶālike bunları that 25:68
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:8
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:67
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:103
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:121
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:139
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:158
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:174
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:190
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 27:52
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 27:86
| ذلك Z̃LK ƶālike bu """That" 28:28
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 29:19
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that, 29:24
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 29:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that, 29:51
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:21
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:22
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:23
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:24
| ذلك Z̃LK ƶālike işte odur That 30:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:37
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 30:38
| ذلك Z̃LK ƶālike böylece that 30:50
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar that 31:17
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 31:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 31:31
| ذلك Z̃LK ƶālike işte O'dur That 32:6
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 32:26
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar That is 33:6
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 33:19
| ذلك Z̃LK ƶālike bu And that is 33:30
| ذلك Z̃LK ƶālike budur That 33:51
| ذلك Z̃LK ƶālike budur That 33:59
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 34:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 34:9
| ذلك Z̃LK ƶālike böyle That 34:17
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 34:19
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 35:11
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 35:17
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 35:32
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 36:38
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that. 38:25
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 38:27
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 38:64
| ذلك Z̃LK ƶālike işte that - 39:15
| ذلك Z̃LK ƶālike işte (With) that 39:16
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 39:21
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 39:23
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 39:34
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 39:42
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 39:52
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 40:22
| ذلك Z̃LK ƶālike O That 41:9
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 41:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 41:28
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That - 42:22
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 42:23
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 42:33
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 42:43
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar that 43:35
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That - 44:57
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 45:13
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That 45:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 47:3
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That. 47:4
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 47:9
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 47:11
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 47:26
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 47:28
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 48:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that was made fair-seeming 48:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 48:27
| ذلك Z̃LK ƶālike şöyledir That 48:29
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 50:3
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu """That" 50:19
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 50:20
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 50:34
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 50:37
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 50:42
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 50:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 51:16
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 52:47
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 53:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 56:45
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 57:12
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 57:21
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 57:22
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar That - 58:4
| ذلك Z̃LK ƶālike bu- that 58:7
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 58:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 59:4
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 59:13
| ذلك Z̃LK ƶālike öyledir That 59:14
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 61:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 62:4
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 63:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that, 63:9
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 64:6
| ذلك Z̃LK ƶālike işte o that 64:9
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 64:9
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 65:1
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 65:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 66:4
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan (all) that 68:13
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 70:31
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 70:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that. 72:11
| ذلك Z̃LK ƶālike buna [that] 75:40
| ذلك Z̃LK ƶālike o (of) that 76:11
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 78:39
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 79:26
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 79:30
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bunun için that 83:26
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 85:11
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 89:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 98:8
| ذلك Z̃LK ƶālike buna that 100:7


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}