"S̃M" ifadesi tarandı:
# "S-" öntakısı olmadan "̃M" ifadesini tara (1:1).
# "-M" takısı olmadan "S̃" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "S̃M" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|ثمS̃MṧummeAma"""Then"340x
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:28
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:28
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:28
| ثم S̃M ṧumme sonra Moreover 2:29
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 2:31
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 2:51
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 2:52
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 2:56
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 2:64
| ثم S̃M ṧumme sonra yine Then 2:74
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:75
| ثم S̃M ṧumme sonra then, 2:79
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 2:83
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:84
| ثم S̃M ṧumme Ama Then 2:85
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:92
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:126
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 2:187
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 2:199
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:243
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:259
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:259
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:260
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:260
| ثم S̃M ṧumme sonra then 2:262
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 2:281
| ثم S̃M ṧumme sonra then 3:23
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 3:55
| ثم S̃M ṧumme sonra then 3:59
| ثم S̃M ṧumme sonra then 3:61
| ثم S̃M ṧumme sonra (o kalksın) then 3:79
| ثم S̃M ṧumme sonra then 3:81
| ثم S̃M ṧumme sonra then 3:90
| ثم S̃M ṧumme sonra then 3:111
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 3:152
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 3:154
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 3:161
| ثم S̃M ṧumme sonra then 3:197
| ثم S̃M ṧumme sonra then 4:17
| ثم S̃M ṧumme sonra hemen then 4:62
| ثم S̃M ṧumme sonra then 4:65
| ثم S̃M ṧumme sonra then 4:100
| ثم S̃M ṧumme sonra then 4:110
| ثم S̃M ṧumme sonra then 4:112
| ثم S̃M ṧumme sonra then 4:137
| ثم S̃M ṧumme sonra then 4:137
| ثم S̃M ṧumme yine then 4:137
| ثم S̃M ṧumme sonra then 4:137
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 4:153
| ثم S̃M ṧumme ama yet, 5:32
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 5:43
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 5:71
| ثم S̃M ṧumme sonra yine then (again) 5:71
| ثم S̃M ṧumme sonra then 5:75
| ثم S̃M ṧumme sonra (yine) then 5:93
| ثم S̃M ṧumme ve yine then 5:93
| ثم S̃M ṧumme sonra then 5:102
| ثم S̃M ṧumme yine de Then 6:1
| ثم S̃M ṧumme sonra then 6:2
| ثم S̃M ṧumme böyle iken yet 6:2
| ثم S̃M ṧumme artık then 6:8
| ثم S̃M ṧumme sonra and 6:11
| ثم S̃M ṧumme sonra then 6:22
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 6:23
| ثم S̃M ṧumme sonra then 6:36
| ثم S̃M ṧumme sonra then 6:38
| ثم S̃M ṧumme sonra yine yet 6:46
| ثم S̃M ṧumme sonra then 6:54
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 6:60
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 6:60
| ثم S̃M ṧumme sonra then 6:60
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 6:62
| ثم S̃M ṧumme sonra yet 6:64
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 6:91
| ثم S̃M ṧumme sonunda Then 6:108
| ثم S̃M ṧumme sonra Moreover 6:154
| ثم S̃M ṧumme sonra then 6:159
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 6:164
| ثم S̃M ṧumme sonra then 7:11
| ثم S̃M ṧumme sonra da Then 7:11
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 7:17
| ثم S̃M ṧumme sonra then 7:54
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 7:95
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 7:103
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 7:124
| ثم S̃M ṧumme sonra then 7:153
| ثم S̃M ṧumme sonra then 7:195
| ثم S̃M ṧumme sonra then 7:202
| ثم S̃M ṧumme sonra (bu) then 8:36
| ثم S̃M ṧumme nihayet then 8:36
| ثم S̃M ṧumme sonra then 8:56
| ثم S̃M ṧumme sonra then 9:4
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 9:6
| ثم S̃M ṧumme nihayet then 9:25
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 9:26
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 9:27
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 9:94
| ثم S̃M ṧumme sonra da then 9:101
| ثم S̃M ṧumme yine de then 9:117
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 9:118
| ثم S̃M ṧumme yine de Yet 9:126
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 9:127
| ثم S̃M ṧumme sonra then 10:3
| ثم S̃M ṧumme sonra then 10:4
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 10:14
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 10:23
| ثم S̃M ṧumme sonra then 10:28
| ثم S̃M ṧumme sonra then 10:34
| ثم S̃M ṧumme sonra then 10:34
| ثم S̃M ṧumme sonra then 10:46
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 10:52
| ثم S̃M ṧumme sonra then 10:70
| ثم S̃M ṧumme sonra then 10:70
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 10:71
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 10:71
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 10:74
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 10:75
| ثم S̃M ṧumme Sonra Then 10:103
| ثم S̃M ṧumme sonra moreover, 11:1
| ثم S̃M ṧumme sonra and 11:3
| ثم S̃M ṧumme sonra then 11:9
| ثم S̃M ṧumme sonra then 11:48
| ثم S̃M ṧumme sonra then 11:52
| ثم S̃M ṧumme sonra then 11:55
| ثم S̃M ṧumme sonra then 11:61
| ثم S̃M ṧumme sonra then 11:90
| ثم S̃M ṧumme sonra then 11:113
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 12:35
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 12:48
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 12:49
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 12:70
| ثم S̃M ṧumme sonra then 12:76
| ثم S̃M ṧumme sonra then 13:2
| ثم S̃M ṧumme sonra then 13:32
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 16:27
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 16:53
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 16:54
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 16:69
| ثم S̃M ṧumme sonra then 16:70
| ثم S̃M ṧumme sonra da then 16:83
| ثم S̃M ṧumme artık then 16:84
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 16:110
| ثم S̃M ṧumme sonra then 16:110
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 16:119
| ثم S̃M ṧumme sonra then 16:119
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 16:123
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 17:6
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 17:18
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 17:68
| ثم S̃M ṧumme O zaman Then 17:69
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 17:75
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 17:86
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 18:12
| ثم S̃M ṧumme sonra then 18:37
| ثم S̃M ṧumme sonra da then 18:37
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 18:87
| ثم S̃M ṧumme sonra yine Then 18:89
| ثم S̃M ṧumme sonra yine Then 18:92
| ثم S̃M ṧumme sonra then 19:68
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 19:69
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 19:70
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 19:72
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 20:40
| ثم S̃M ṧumme sonra then 20:50
| ثم S̃M ṧumme sonra then 20:60
| ثم S̃M ṧumme sonra then 20:64
| ثم S̃M ṧumme sonra da then 20:82
| ثم S̃M ṧumme sonra then 20:97
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 20:122
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 21:9
| ثم S̃M ṧumme sonra yine Then 21:65
| ثم S̃M ṧumme sonra then 22:5
| ثم S̃M ṧumme sonra then 22:5
| ثم S̃M ṧumme sonra then 22:5
| ثم S̃M ṧumme sonra then 22:5
| ثم S̃M ṧumme sonra [then] 22:5
| ثم S̃M ṧumme sonra then 22:15
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 22:29
| ثم S̃M ṧumme sonra then 22:33
| ثم S̃M ṧumme sonra then 22:44
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 22:48
| ثم S̃M ṧumme sonra then 22:52
| ثم S̃M ṧumme sonra then 22:58
| ثم S̃M ṧumme sonra then 22:60
| ثم S̃M ṧumme sonra then 22:66
| ثم S̃M ṧumme sonra (yine) then 22:66
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 23:13
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 23:14
| ثم S̃M ṧumme sonra then 23:14
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 23:15
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 23:16
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 23:31
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 23:42
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 23:44
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 23:45
| ثم S̃M ṧumme sonra then 24:4
| ثم S̃M ṧumme sonra then 24:43
| ثم S̃M ṧumme sonra then 24:43
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 24:47
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 25:45
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 25:46
| ثم S̃M ṧumme sonra then 25:59
| ثم S̃M ṧemme buraya there, 26:64
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 26:66
| ثم S̃M ṧumme sonra then 26:81
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 26:120
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 26:172
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 26:206
| ثم S̃M ṧumme sonra da then 27:11
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 27:28
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 27:49
| ثم S̃M ṧumme sonra then 27:64
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 28:24
| ثم S̃M ṧumme sonra then 28:61
| ثم S̃M ṧumme sonra then 29:19
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 29:20
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 29:25
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 29:57
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 30:10
| ثم S̃M ṧumme sonra then 30:11
| ثم S̃M ṧumme sonra then 30:11
| ثم S̃M ṧumme sonra then 30:20
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 30:25
| ثم S̃M ṧumme sonra then 30:27
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 30:33
| ثم S̃M ṧumme sonra then 30:40
| ثم S̃M ṧumme sonra then 30:40
| ثم S̃M ṧumme sonra then 30:40
| ثم S̃M ṧumme sonra then 30:54
| ثم S̃M ṧumme sonra then 30:54
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 31:15
| ثم S̃M ṧumme sonra then 31:24
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 32:4
| ثم S̃M ṧumme sonra then 32:5
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 32:8
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 32:9
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 32:11
| ثم S̃M ṧumme sonra then 32:22
| ثم S̃M ṧumme sonra then 33:14
| ثم S̃M ṧumme sonra and then, 33:49
| ثم S̃M ṧumme sonra then 33:60
| ثم S̃M ṧumme sonra then 34:26
| ثم S̃M ṧumme sonra then 34:40
| ثم S̃M ṧumme sonra then 34:46
| ثم S̃M ṧumme sonra then 35:11
| ثم S̃M ṧumme sonra then 35:11
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 35:26
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 35:32
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 37:67
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 37:68
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 37:82
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 37:136
| ثم S̃M ṧumme sonra then 38:34
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 39:6
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 39:7
| ثم S̃M ṧumme sonra then 39:8
| ثم S̃M ṧumme sonra then 39:21
| ثم S̃M ṧumme sonra then 39:21
| ثم S̃M ṧumme sonra then 39:21
| ثم S̃M ṧumme sonra then 39:23
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 39:31
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 39:44
| ثم S̃M ṧumme sonra then 39:49
| ثم S̃M ṧumme sonra then 39:54
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 39:68
| ثم S̃M ṧumme sonra then 40:67
| ثم S̃M ṧumme sonra then 40:67
| ثم S̃M ṧumme sonra then 40:67
| ثم S̃M ṧumme sonra then 40:67
| ثم S̃M ṧumme sonra then 40:67
| ثم S̃M ṧumme sonra then 40:72
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 40:73
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 41:11
| ثم S̃M ṧumme sonra then 41:30
| ثم S̃M ṧumme sonra then 41:52
| ثم S̃M ṧumme sonra then 43:13
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 44:14
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 44:48
| ثم S̃M ṧumme sonra then 45:8
| ثم S̃M ṧumme sonunda Then 45:15
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 45:18
| ثم S̃M ṧumme sonra then 45:26
| ثم S̃M ṧumme sonra then 45:26
| ثم S̃M ṧumme sonra then 46:13
| ثم S̃M ṧumme sonra then 47:34
| ثم S̃M ṧumme sonra then 47:38
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 48:22
| ثم S̃M ṧumme sonra then 49:15
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 53:8
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 53:41
| ثم S̃M ṧumme sonra """Then" 56:51
| ثم S̃M ṧumme sonra then 57:4
| ثم S̃M ṧumme sonra then 57:20
| ثم S̃M ṧumme sonra then 57:20
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 57:27
| ثم S̃M ṧumme sonra da then 58:3
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 58:7
| ثم S̃M ṧumme sonra yine then 58:8
| ثم S̃M ṧumme sonra then 59:12
| ثم S̃M ṧumme sonra da then 62:5
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 62:8
| ثم S̃M ṧumme sonra da then 63:3
| ثم S̃M ṧumme sonra then 64:7
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 67:4
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 69:31
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 69:32
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 69:46
| ثم S̃M ṧumme sonra then 70:14
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 71:8
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 71:9
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 71:18
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 74:15
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 74:20
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 74:21
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 74:22
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 74:23
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 75:19
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 75:33
| ثم S̃M ṧumme yine Then 75:35
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 75:38
| ثم S̃M ṧemme sonra then 76:20
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 77:17
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 78:5
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 79:22
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 80:20
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 80:21
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 80:22
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 80:26
| ثم S̃M ṧemme orada and 81:21
| ثم S̃M ṧumme sonra yine Then, 82:18
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 83:16
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 83:17
| ثم S̃M ṧumme sonra then 85:10
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 87:13
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 88:26
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 90:17
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 95:5
| ثم S̃M ṧumme sonra Then, 102:4
| ثم S̃M ṧumme sonra Then 102:7
| ثم S̃M ṧumme sonra Then, 102:8


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}