"ilā" ifadesi tarandı:
# İçinde "ilā" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|إلىÎLilā(added) to405x
| إلى ÎL ilā ile with 2:14
| إلى ÎL ilā -e to 2:29
| إلى ÎL ilā for 2:36
| إلى ÎL ilā to 2:54
| إلى ÎL ilā -na with 2:76
| إلى ÎL ilā to 2:85
| إلى ÎL ilā with 2:125
| إلى ÎL ilā to 2:126
| إلى ÎL ilā to 2:136
| إلى ÎL ilā -a to 2:142
| إلى ÎL ilā to 2:187
| إلى ÎL ilā dek till 2:187
| إلى ÎL ilā to 2:188
| إلى ÎL ilā into 2:195
| إلى ÎL ilā kadar followed 2:196
| إلى ÎL ilā to 2:213
| إلى ÎL ilā to 2:221
| إلى ÎL ilā to 2:221
| إلى ÎL ilā kadar for 2:240
| إلى ÎL ilā [to] 2:243
| إلى ÎL ilā [towards] 2:246
| إلى ÎL ilā towards 2:257
| إلى ÎL ilā towards 2:257
| إلى ÎL ilā [towards] 2:258
| إلى ÎL ilā at 2:259
| إلى ÎL ilā at 2:259
| إلى ÎL ilā at 2:259
| إلى ÎL ilā kalmıştır (is) with 2:275
| إلى ÎL ilā kadar until 2:280
| إلى ÎL ilā to 2:281
| إلى ÎL ilā kadar for 2:282
| إلى ÎL ilā kadar for 2:282
| إلى ÎL ilā to 3:12
| إلى ÎL ilā [to] 3:23
| إلى ÎL ilā to 3:23
| إلى ÎL ilā to 3:49
| إلى ÎL ilā (yolunda) to 3:52
| إلى ÎL ilā kadar on 3:55
| إلى ÎL ilā to 3:64
| إلى ÎL ilā to 3:101
| إلى ÎL ilā to 3:104
| إلى ÎL ilā to 3:133
| إلى ÎL ilā towards 3:154
| إلى ÎL ilā katarak with 4:2
| إلى ÎL ilā to 4:21
| إلى ÎL ilā [towards] 4:44
| إلى ÎL ilā [towards] 4:49
| إلى ÎL ilā [towards] 4:51
| إلى ÎL ilā to 4:58
| إلى ÎL ilā to 4:59
| إلى ÎL ilā [towards] 4:60
| إلى ÎL ilā to 4:60
| إلى ÎL ilā to 4:61
| إلى ÎL ilā [towards] 4:77
| إلى ÎL ilā kadar to 4:77
| إلى ÎL ilā to 4:83
| إلى ÎL ilā to 4:87
| إلى ÎL ilā -üzerine [to] 4:90
| إلى ÎL ilā to 4:91
| إلى ÎL ilā to 4:92
| إلى ÎL ilā to 4:92
| إلى ÎL ilā to 4:100
| إلى ÎL ilā for 4:142
| إلى ÎL ilā to 4:143
| إلى ÎL ilā to 4:143
| إلى ÎL ilā to 4:163
| إلى ÎL ilā to 4:163
| إلى ÎL ilā to 4:171
| إلى ÎL ilā for 5:6
| إلى ÎL ilā kadar till 5:6
| إلى ÎL ilā kadar till 5:6
| إلى ÎL ilā kadar till 5:14
| إلى ÎL ilā to 5:16
| إلى ÎL ilā to 5:16
| إلى ÎL ilā To 5:48
| إلى ÎL ilā for 5:58
| إلى ÎL ilā kadar till 5:64
| إلى ÎL ilā to 5:74
| إلى ÎL ilā to 5:83
| إلى ÎL ilā to 5:104
| إلى ÎL ilā To 5:105
| إلى ÎL ilā to 5:111
| إلى ÎL ilā on 6:12
| إلى ÎL ilā -(nin huzuru)na to 6:38
| إلى ÎL ilā to 6:42
| إلى ÎL ilā (huzuru)na to 6:51
| إلى ÎL ilā to 6:62
| إلى ÎL ilā towards 6:71
| إلى ÎL ilā to 6:87
| إلى ÎL ilā at 6:99
| إلى ÎL ilā to 6:108
| إلى ÎL ilā to 6:112
| إلى ÎL ilā to 6:121
| إلى ÎL ilā [to] 6:136
| إلى ÎL ilā [to] 6:136
| إلى ÎL ilā (is) with 6:159
| إلى ÎL ilā to 6:161
| إلى ÎL ilā to 6:164
| إلى ÎL ilā kadar till 7:14
| إلى ÎL ilā kadar for 7:24
| إلى ÎL ilā to 7:59
| إلى ÎL ilā to 7:103
| إلى ÎL ilā to 7:117
| إلى ÎL ilā to 7:125
| إلى ÎL ilā kadar till 7:135
| إلى ÎL ilā at 7:143
| إلى ÎL ilā to 7:150
| إلى ÎL ilā to 7:160
| إلى ÎL ilā before 7:164
| إلى ÎL ilā kadar till 7:167
| إلى ÎL ilā to 7:176
| إلى ÎL ilā to 7:193
| إلى ÎL ilā to 7:198
| إلى ÎL ilā to 8:6
| إلى ÎL ilā to 8:12
| إلى ÎL ilā to 8:16
| إلى ÎL ilā to 8:36
| إلى ÎL ilā to 9:1
| إلى ÎL ilā to 9:3
| إلى ÎL ilā kadar till 9:4
| إلى ÎL ilā to 9:38
| إلى ÎL ilā to 9:59
| إلى ÎL ilā kadar until 9:77
| إلى ÎL ilā to 9:83
| إلى ÎL ilā to, 9:94
| إلى ÎL ilā to 9:101
| إلى ÎL ilā to 9:105
| إلى ÎL ilā to 9:125
| إلى ÎL ilā to 9:127
| إلى ÎL ilā to 10:2
| إلى ÎL ilā for 10:12
| إلى ÎL ilā to 10:25
| إلى ÎL ilā to 10:25
| إلى ÎL ilā to 10:30
| إلى ÎL ilā to 10:35
| إلى ÎL ilā to 10:35
| إلى ÎL ilā to 10:74
| إلى ÎL ilā to 10:75
| إلى ÎL ilā to 10:87
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 10:98
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 11:3
| إلى ÎL ilā To 11:4
| إلى ÎL ilā için for 11:8
| إلى ÎL ilā before 11:23
| إلى ÎL ilā to 11:25
| إلى ÎL ilā to 11:36
| إلى ÎL ilā to 11:43
| إلى ÎL ilā (added) to 11:52
| إلى ÎL ilā to 11:70
| إلى ÎL ilā in 11:80
| إلى ÎL ilā in 11:88
| إلى ÎL ilā To 11:97
| إلى ÎL ilā to 11:113
| إلى ÎL ilā to 12:8
| إلى ÎL ilā to 12:46
| إلى ÎL ilā to 12:50
| إلى ÎL ilā to 12:62
| إلى ÎL ilā to 12:63
| إلى ÎL ilā to 12:81
| إلى ÎL ilā yalnız to 12:86
| إلى ÎL ilā to 12:108
| إلى ÎL ilā towards 13:14
| إلى ÎL ilā to 14:1
| إلى ÎL ilā to 14:1
| إلى ÎL ilā to 14:5
| إلى ÎL ilā kadar for 14:10
| إلى ÎL ilā [to] 14:28
| إلى ÎL ilā (is) to 14:30
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 14:44
| إلى ÎL ilā kadar till 15:35
| إلى ÎL ilā kadar till 15:36
| إلى ÎL ilā kadar Till 15:38
| إلى ÎL ilā to 15:58
| إلى ÎL ilā towards 15:88
| إلى ÎL ilā (uzak) to 16:7
| إلى ÎL ilā [towards] 16:48
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 16:61
| إلى ÎL ilā to 16:63
| إلى ÎL ilā to 16:68
| إلى ÎL ilā to 16:70
| إلى ÎL ilā towards 16:79
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 16:80
| إلى ÎL ilā to 16:87
| إلى ÎL ilā to 16:121
| إلى ÎL ilā to 16:125
| إلى ÎL ilā to 17:1
| إلى ÎL ilā for 17:4
| إلى ÎL ilā to 17:29
| إلى ÎL ilā to 17:42
| إلى ÎL ilā to 17:57
| إلى ÎL ilā kadar till 17:62
| إلى ÎL ilā to 17:67
| إلى ÎL ilā kadar till 17:78
| إلى ÎL ilā to 18:10
| إلى ÎL ilā to 18:16
| إلى ÎL ilā to 18:19
| إلى ÎL ilā to 18:36
| إلى ÎL ilā to 18:57
| إلى ÎL ilā to 18:63
| إلى ÎL ilā to 18:87
| إلى ÎL ilā to 19:23
| إلى ÎL ilā huzurunda to 19:85
| إلى ÎL ilā to 19:86
| إلى ÎL ilā to 20:22
| إلى ÎL ilā to 20:24
| إلى ÎL ilā to 20:38
| إلى ÎL ilā to 20:40
| إلى ÎL ilā to 20:43
| إلى ÎL ilā to 20:77
| إلى ÎL ilā to 20:86
| إلى ÎL ilā at 20:97
| إلى ÎL ilā with 20:115
| إلى ÎL ilā doğru towards 20:131
| إلى ÎL ilā to 21:13
| إلى ÎL ilā to 21:64
| إلى ÎL ilā (getirerek) to 21:71
| إلى ÎL ilā to 21:81
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 21:111
| إلى ÎL ilā to 22:4
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 22:5
| إلى ÎL ilā to 22:5
| إلى ÎL ilā to 22:15
| إلى ÎL ilā to 22:24
| إلى ÎL ilā to 22:24
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 22:33
| إلى ÎL ilā (is) at 22:33
| إلى ÎL ilā to 22:54
| إلى ÎL ilā to 22:67
| إلى ÎL ilā -ne to 23:23
| إلى ÎL ilā To 23:46
| إلى ÎL ilā to 23:50
| إلى ÎL ilā to 23:60
| إلى ÎL ilā to 23:73
| إلى ÎL ilā kadar till 23:100
| إلى ÎL ilā to 24:31
| إلى ÎL ilā to 24:46
| إلى ÎL ilā to 24:48
| إلى ÎL ilā to 24:51
| إلى ÎL ilā to 25:23
| إلى ÎL ilā to 25:34
| إلى ÎL ilā to 25:36
| إلى ÎL ilā [to] 25:45
| إلى ÎL ilā varan to 25:57
| إلى ÎL ilā to 25:71
| إلى ÎL ilā at 26:7
| إلى ÎL ilā for 26:13
| إلى ÎL ilā to 26:50
| إلى ÎL ilā to 26:52
| إلى ÎL ilā to 26:63
| إلى ÎL ilā to 27:12
| إلى ÎL ilā to 27:45
| إلى ÎL ilā [to] 28:7
| إلى ÎL ilā to 28:13
| إلى ÎL ilā to 28:24
| إلى ÎL ilā to 28:32
| إلى ÎL ilā at 28:38
| إلى ÎL ilā to 28:41
| إلى ÎL ilā to 28:44
| إلى ÎL ilā till 28:71
| إلى ÎL ilā till 28:72
| إلى ÎL ilā to 28:85
| إلى ÎL ilā to 28:87
| إلى ÎL ilā to 29:14
| إلى ÎL ilā to 29:26
| إلى ÎL ilā to 29:65
| إلى ÎL ilā to 30:47
| إلى ÎL ilā at 30:50
| إلى ÎL ilā kadar until 30:56
| إلى ÎL ilā to 31:21
| إلى ÎL ilā to 31:22
| إلى ÎL ilā to 31:24
| إلى ÎL ilā kadar for 31:29
| إلى ÎL ilā to 31:32
| إلى ÎL ilā to 32:5
| إلى ÎL ilā to 32:11
| إلى ÎL ilā to 32:27
| إلى ÎL ilā to 33:6
| إلى ÎL ilā to 33:43
| إلى ÎL ilā to 33:46
| إلى ÎL ilā for 33:53
| إلى ÎL ilā to 34:6
| إلى ÎL ilā towards 34:9
| إلى ÎL ilā to 34:31
| إلى ÎL ilā to 35:9
| إلى ÎL ilā of 35:15
| إلى ÎL ilā to 35:18
| إلى ÎL ilā kadar till 35:45
| إلى ÎL ilā (are up) to 36:8
| إلى ÎL ilā kadar for 36:44
| إلى ÎL ilā to 36:50
| إلى ÎL ilā to 36:51
| إلى ÎL ilā to 37:8
| إلى ÎL ilā to 37:23
| إلى ÎL ilā to 37:91
| إلى ÎL ilā to 37:99
| إلى ÎL ilā to 37:140
| إلى ÎL ilā kadar until 37:144
| إلى ÎL ilā (insan)a to 37:147
| إلى ÎL ilā kadar for 37:148
| إلى ÎL ilā to 38:22
| إلى ÎL ilā to 38:24
| إلى ÎL ilā kadar until 38:78
| إلى ÎL ilā kadar until 38:79
| إلى ÎL ilā kadar Until 38:81
| إلى ÎL ilā to 39:3
| إلى ÎL ilā to 39:7
| إلى ÎL ilā to 39:17
| إلى ÎL ilā at 39:23
| إلى ÎL ilā kadar for 39:42
| إلى ÎL ilā to 39:54
| إلى ÎL ilā to 39:71
| إلى ÎL ilā to 39:73
| إلى ÎL ilā to 40:10
| إلى ÎL ilā to 40:11
| إلى ÎL ilā To 40:24
| إلى ÎL ilā at 40:37
| إلى ÎL ilā to 40:41
| إلى ÎL ilā to 40:41
| إلى ÎL ilā to 40:42
| إلى ÎL ilā (is) to 40:43
| إلى ÎL ilā to 40:44
| إلى ÎL ilā [to] 40:69
| إلى ÎL ilā towards 41:11
| إلى ÎL ilā to 41:19
| إلى ÎL ilā to 41:33
| إلى ÎL ilā to 41:50
| إلى ÎL ilā aittir (is) to 42:10
| إلى ÎL ilā kadar for 42:14
| إلى ÎL ilā (there) for 42:44
| إلى ÎL ilā to 42:52
| إلى ÎL ilā To 42:53
| إلى ÎL ilā to 43:14
| إلى ÎL ilā to 43:46
| إلى ÎL ilā into 44:47
| إلى ÎL ilā to 45:15
| إلى ÎL ilā to 45:26
| إلى ÎL ilā to 45:28
| إلى ÎL ilā kadar until 46:5
| إلى ÎL ilā to 46:29
| إلى ÎL ilā to 46:30
| إلى ÎL ilā for 47:35
| إلى ÎL ilā to 48:12
| إلى ÎL ilā towards 48:15
| إلى ÎL ilā karşı to 48:16
| إلى ÎL ilā to 49:9
| إلى ÎL ilā at 50:6
| إلى ÎL ilā yanına to 51:26
| إلى ÎL ilā to 51:32
| إلى ÎL ilā to 51:38
| إلى ÎL ilā to 51:50
| إلى ÎL ilā (in)to 52:13
| إلى ÎL ilā to 53:10
| إلى ÎL ilā to 53:42
| إلى ÎL ilā to 54:6
| إلى ÎL ilā doğru towards 54:8
| إلى ÎL ilā için for 56:50
| إلى ÎL ilā into 57:9
| إلى ÎL ilā to 57:21
| إلى ÎL ilā to 58:1
| إلى ÎL ilā [to] 58:8
| إلى ÎL ilā [to] 58:14
| إلى ÎL ilā [to] 59:11
| إلى ÎL ilā to 60:10
| إلى ÎL ilā to 60:11
| إلى ÎL ilā to 61:7
| إلى ÎL ilā (yolunda) for 61:14
| إلى ÎL ilā to 62:8
| إلى ÎL ilā to 62:9
| إلى ÎL ilā to 63:8
| إلى ÎL ilā kadar for 63:10
| إلى ÎL ilā towards 65:11
| إلى ÎL ilā to 66:3
| إلى ÎL ilā to 66:4
| إلى ÎL ilā to 66:8
| إلى ÎL ilā [to] 67:19
| إلى ÎL ilā to 68:32
| إلى ÎL ilā kadar to 68:39
| إلى ÎL ilā to 68:42
| إلى ÎL ilā to 68:43
| إلى ÎL ilā doğru to 70:43
| إلى ÎL ilā to 71:1
| إلى ÎL ilā kadar for 71:4
| إلى ÎL ilā to 72:2
| إلى ÎL ilā to 73:15
| إلى ÎL ilā varan to 73:19
| إلى ÎL ilā Rabbinin To 75:12
| إلى ÎL ilā Towards 75:23
| إلى ÎL ilā To 75:30
| إلى ÎL ilā to 75:33
| إلى ÎL ilā varan to 76:29
| إلى ÎL ilā kadar For 77:22
| إلى ÎL ilā to 77:29
| إلى ÎL ilā to 77:30
| إلى ÎL ilā varan towards 78:39
| إلى ÎL ilā to 79:17
| إلى ÎL ilā [to] 79:18
| إلى ÎL ilā to 79:19
| إلى ÎL ilā aittir To 79:44
| إلى ÎL ilā at 80:24
| إلى ÎL ilā to 83:31
| إلى ÎL ilā (varan yolda) to 84:6
| إلى ÎL ilā to 84:9
| إلى ÎL ilā towards 88:17
| إلى ÎL ilā to 89:28
| إلى ÎL ilā to 96:8


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}