"kendisiyle" ifadesi tarandı:
# İçinde "kendisiyle" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|بهBHbihikendisiyleby it5x
| به BH bihi onunla therewith 2:22
| به BH bihi onlara therefrom 2:25
| به BH bihi onunla by it 2:26
| به BH bihi onunla by it 2:26
| به BH bihi onunla by it 2:26
| به BH bihi kendisiyle it 2:27
| به BH bihi onu of it. 2:41
| به BH bihi onu therewith 2:76
| به BH bihi onu with it 2:79
| به BH bihi kendisini with 2:81
| به BH bihi onu in it. 2:89
| به BH bihi onunla with 2:90
| به BH bihi onunla with 2:93
| به BH bihi onunla with it 2:102
| به BH bihi onunla with it 2:102
| به BH bihi onunla with it 2:102
| به BH bihi ona in it. 2:121
| به BH bihi onu in it, 2:121
| به BH bihi ona in [it], 2:137
| به BH bihi onunla thereby 2:164
| به BH bihi adına [with it] 2:173
| به BH bihi onu there with 2:174
| به BH bihi bulunan he (has) 2:196
| به BH bihi onunla birlikte of it 2:215
| به BH bihi O'nu in Him 2:217
| به BH bihi hakkında concerning it. 2:229
| به BH bihi onunla with it. 2:231
| به BH bihi onunla with it 2:232
| به BH bihi ona [with it] 2:235
| به BH bihi onu of it 2:273
| به BH bihi onunla for it 2:284
| به BH bihi ona [of it] (to bear). 2:286
| به BH bihi Ona in it. 3:7
| به BH bihi O'na with Him - 3:64
| به BH bihi onun (hakkında) of it 3:66
| به BH bihi onun (hakkında) of it 3:66
| به BH bihi ona in him 3:81
| به BH bihi onu it. 3:91
| به BH bihi onu of it 3:92
| به BH bihi bununla with it. 3:126
| به BH bihi kendilerine about it 3:151
| به BH bihi onunla [with it] 3:180
| به BH bihi karşılığında [with] it 3:187
| به BH bihi adına [with it] 4:1
| به BH bihi of it 4:24
| به BH bihi of it 4:24
| به BH bihi onunla [with it] 4:32
| به BH bihi O'na with Him 4:36
| به BH bihi kendisine with Him, 4:48
| به BH bihi bu (onlara) is it - 4:50
| به BH bihi O(Hak Kitabı)na in him 4:55
| به BH bihi onunla with it. 4:58
| به BH bihi onu [with] it. 4:60
| به BH bihi kendilerine with [it], 4:66
| به BH bihi onu [with] it. 4:83
| به BH bihi onu it 4:112
| به BH bihi kendisine with Him, 4:116
| به BH bihi onunla for it 4:123
| به BH bihi onu about it 4:127
| به BH bihi o hususta about it 4:157
| به BH bihi ona in him 4:159
| به BH bihi O'na to Him, 4:175
| به BH bihi O'na [on it], 5:3
| به BH bihi O'na with [it] 5:7
| به BH bihi kendilerine of [it]. 5:13
| به BH bihi kendilerine of [it]. 5:14
| به BH bihi onunla with it 5:16
| به BH bihi onu with it, 5:36
| به BH bihi bunu with it, 5:45
| به BH bihi onunla with it. 5:61
| به BH bihi kendisine in Him 5:88
| به BH bihi ona it 5:95
| به BH bihi onu (yeminimizi) it for 5:106
| به BH bihi onu [with it] 5:117
| به BH bihi onunla [at it] 6:5
| به BH bihi onunla [at it] 6:10
| به BH bihi onunla with it 6:19
| به BH bihi kendileri of [it], 6:44
| به BH bihi bun(lar)ı with it? 6:46
| به BH bihi onunla with it 6:51
| به BH bihi onu [with] it. 6:57
| به BH bihi onu of it. 6:57
| به BH bihi onu of it, 6:58
| به BH bihi onu it - 6:66
| به BH bihi o (Kur'an) ile with it, 6:70
| به BH bihi O'na with Him, 6:80
| به BH bihi hakkında for it 6:81
| به BH bihi bununla with it 6:88
| به BH bihi onu [it] 6:91
| به BH bihi buna in it, 6:92
| به BH bihi onunla with it 6:99
| به BH bihi ona in it 6:110
| به BH bihi onunla whereby 6:122
| به BH bihi onun [on it]. 6:145
| به BH bihi O'na with Him 6:151
| به BH bihi bunları with it, 6:151
| به BH bihi bunları with it 6:152
| به BH bihi kendisiyle [with it] 6:153
| به BH bihi hususunda with it, 7:2
| به BH bihi hakkında of it 7:33
| به BH bihi onunla from it 7:57
| به BH bihi onunla from it 7:57
| به BH bihi onunla with [it] 7:75
| به BH bihi kendisine in it 7:76
| به BH bihi onunla in Him, 7:86
| به BH bihi ona with [it], 7:87
| به BH bihi ona in him 7:123
| به BH bihi therewith 7:132
| به BH bihi onu with it 7:156
| به BH bihi O'na in him 7:157
| به BH bihi kendilerine with [it], 7:165
| به BH bihi onu with it. 7:189
| به BH bihi bununla with it 8:10
| به BH bihi onunla with it, 8:11
| به BH bihi onunla with it 8:11
| به BH bihi bununla therewith 8:60
| به BH bihi onunla by it 9:37
| به BH bihi O'na with it 9:76
| به BH bihi onunla birlikte with him 9:109
| به BH bihi O'nunla [with it]. 9:111
| به BH bihi onunla in it 9:120
| به BH bihi bunu He (would) have made it known to you. 10:16
| به BH bihi onunla [with] it, 10:24
| به BH bihi ona in it, 10:40
| به BH bihi ona in it. 10:40
| به BH bihi ona in it? 10:51
| به BH bihi onu seeking to hasten it. 10:51
| به BH bihi onu with it, 10:54
| به BH bihi onu [it] 10:74
| به BH bihi (onunla) [it] 10:81
| به BH bihi kendisine in Whom believe 10:90
| به BH bihi bunu He causes it to reach 10:107
| به BH bihi onu mock at [it]. 11:8
| به BH bihi onunla by it 11:12
| به BH bihi ona in it. 11:17
| به BH bihi onu in it 11:17
| به BH bihi onu will bring it (on) you 11:33
| به BH bihi hakkında of it 11:46
| به BH bihi hakkında of it 11:47
| به BH bihi with [it] 11:57
| به BH bihi onunla with it 11:120
| به BH bihi onu you should take him 12:13
| به BH bihi onu they took him 12:15
| به BH bihi onu him, 12:24
| به BH bihi onu """Bring him to me.""" 12:50
| به BH bihi onu """Bring him to me;" 12:54
| به BH bihi onu you bring him to me 12:60
| به BH bihi onu that surely you will bring him to me 12:66
| به BH bihi onu it, 12:72
| به BH bihi buna for it 12:72
| به BH bihi onu it 13:10
| به BH bihi onu with it. 13:18
| به BH bihi onunla [for it] 13:21
| به BH bihi onunla for it 13:25
| به BH bihi kendisiyle by it 13:31
| به BH bihi kendisiyle by it 13:31
| به BH bihi kendisiyle by it 13:31
| به BH bihi O'na with Him. 13:36
| به BH bihi onunla with [it], 14:9
| به BH bihi onu on it 14:18
| به BH bihi onunla from it 14:32
| به BH bihi bununla with it, 14:52
| به BH bihi onunla at him 15:11
| به BH bihi ona in it, 15:13
| به BH bihi onunla with it 15:88
| به BH bihi onunla with it, 16:11
| به BH bihi onunla [of it] 16:34
| به BH bihi ona about. 16:59
| به BH bihi onunla by it 16:65
| به BH bihi bununla by it. 16:92
| به BH bihi onu with Him 16:100
| به BH bihi adına [with it]. 16:115
| به BH bihi onunla with [it]. 16:126
| به BH bihi hakkında of it 17:36
| به BH bihi onların to [it] 17:47
| به BH bihi onu therein 17:69
| به BH bihi with it 17:79
| به BH bihi bu konuda concerning it 17:86
| به BH bihi ona in it 17:107
| به BH bihi bu hususta about it 18:5
| به BH bihi onu [of it] 18:26
| به BH bihi onunla with it 18:45
| به BH bihi onunla thereby 18:56
| به BH bihi onu of it 18:68
| به BH bihi onunla with him 19:22
| به BH bihi onu with him 19:27
| به BH bihi onunla with it 19:97
| به BH bihi onunla with it 19:97
| به BH bihi onunla through him 20:31
| به BH bihi onunla with it, 20:53
| به BH bihi bununla by it, 20:90
| به BH bihi onda in it, 20:96
| به BH bihi O'nu it 20:110
| به BH bihi onunla [with it], 20:131
| به BH bihi onunla at it 21:41
| به BH bihi onu about him 21:51
| به BH bihi onu him 21:61
| به BH bihi ona for him, 21:70
| به BH bihi onun (was) on him 21:84
| به BH bihi onunla with it, 22:11
| به BH bihi onunla with it 22:20
| به BH bihi O'na with Him. 22:31
| به BH bihi onu him 22:31
| به BH bihi ona in it, 22:54
| به BH bihi kendisine by it, 22:60
| به BH bihi onlara for it 22:71
| به BH bihi onun hakkında of it 22:71
| به BH bihi onu taking it away, 23:18
| به BH bihi onunla (suyla) by it 23:19
| به BH bihi kendisinde in him 23:25
| به BH bihi onu concerning him 23:25
| به BH bihi [with it] 23:55
| به BH bihi ona (ayetlerime) karşı about it, 23:67
| به BH bihi onda """In him" 23:70
| به BH bihi onun in it. 23:117
| به BH bihi hakkında of it 24:15
| به BH bihi onunla with it 24:43
| به BH bihi onunla thereby 25:32
| به BH bihi onunla thereby 25:49
| به BH bihi bununla (Kur'an) with it, 25:52
| به BH bihi O'nun He 25:58
| به BH bihi bunu Him 25:59
| به BH bihi onunla at it 26:6
| به BH bihi onu it, 26:31
| به BH bihi onu Has brought it down, 26:193
| به BH bihi ona in it 26:199
| به BH bihi ona in it 26:201
| به BH bihi O'nu (Kur'an'ı) have brought it down 26:210
| به BH bihi onda it, 27:22
| به BH bihi onu will bring it to you 27:39
| به BH bihi onu will bring it to you 27:40
| به BH bihi onunla thereby 27:60
| به BH bihi onu about him, 28:10
| به BH bihi onu him 28:11
| به BH bihi bu(Kur'a)n'a in it 28:52
| به BH bihi ona in it. 28:53
| به BH bihi onu him 28:81
| به BH bihi hakkında of it 29:8
| به BH bihi onunla him, 29:40
| به BH bihi ona therein. 29:47
| به BH bihi ona therein. 29:47
| به BH bihi onunla thereby 29:63
| به BH bihi onunla therewith 30:24
| به BH bihi onunla with Him 30:35
| به BH bihi onu He causes it to fall on 30:48
| به BH bihi hakkında of it 31:15
| به BH bihi onu [in it] 32:20
| به BH bihi onunla thereby 32:27
| به BH bihi bu konuda in it, 33:5
| به BH bihi kendisinde -mi var? in him 34:8
| به BH bihi O'na with Him 34:27
| به BH bihi onu with, 34:34
| به BH bihi ona "in it.""" 34:52
| به BH bihi onu in it 34:53
| به BH bihi onunla therewith 35:9
| به BH bihi onunla therewith 35:27
| به BH bihi onunla mock at him. 36:30
| به BH bihi onu [of it] 37:21
| به BH bihi ona for him 37:98
| به BH bihi onu in it, 37:170
| به BH bihi onunla with it 38:44
| به BH bihi bu durumdan [with it] 39:16
| به BH bihi onunla with it 39:21
| به BH bihi bununla with it 39:23
| به BH bihi onu in it, 39:33
| به BH bihi onu with it 39:47
| به BH bihi onunla [in it] 39:48
| به BH bihi onunla thereby 40:5
| به BH bihi O'na in Him 40:7
| به BH bihi O'na with Him, 40:12
| به BH bihi onun [with it], 40:34
| به BH bihi O'na with Him 40:42
| به BH bihi onun hakkında of it 40:42
| به BH bihi onunla with it 40:70
| به BH bihi onunla [at it] 40:83
| به BH bihi O'na with Him 40:84
| به BH bihi onunla with 41:14
| به BH bihi onu in it, 41:52
| به BH bihi onunla upon 42:13
| به BH bihi onunla upon 42:13
| به BH bihi onu Allah has given permission of it 42:21
| به BH bihi onunla with it 42:52
| به BH bihi onunla mock at him. 43:7
| به BH bihi onunla with it 43:11
| به BH bihi ona to it 43:21
| به BH bihi onu with [it] 43:24
| به BH bihi onu of it 43:30
| به BH bihi ondan [about it] 44:50
| به BH bihi onunla thereby 45:5
| به BH bihi onunla [at it] 45:33
| به BH bihi O'nun Sufficient is He 46:8
| به BH bihi onu in it, 46:10
| به BH bihi onunla by it, 46:11
| به BH bihi onunla with it, 46:23
| به BH bihi onun you were asking it to be hastened, 46:24
| به BH bihi onunla [at it] 46:26
| به BH bihi O'na in him. 46:31
| به BH bihi onunla thereby 50:9
| به BH bihi onunla (su ile) therewith 50:11
| به BH bihi ona to him 50:16
| به BH bihi onu for it 51:14
| به BH bihi bunu Have they transmitted it to them? 51:53
| به BH bihi onun for him 52:30
| به BH bihi bu hususta about it 53:28
| به BH bihi onda with it, 57:28
| به BH bihi onunla to it. 58:3
| به BH bihi onu therewith 58:8
| به BH bihi ona [in Him] 60:11
| به BH bihi onunla with it, 65:2
| به BH bihi onu (sözü) about it 66:3
| به BH bihi bunu about it, 66:3
| به BH bihi onu it. 67:13
| به BH bihi onu for it 67:27
| به BH bihi O'na in Him, 67:29
| به BH bihi ona in it, 72:2
| به BH bihi ona in it. 72:13
| به BH bihi O'na with Him 72:20
| به BH bihi onun sebebiyle therefrom, 73:18
| به BH bihi onu with it 75:16
| به BH bihi onu with it. 75:16
| به BH bihi onu in it 77:29
| به BH bihi onunla thereby 78:15
| به BH bihi onu [of] it 83:12
| به BH bihi onu [of it] 83:17
| به BH bihi O'nu of him 84:15
| به BH bihi onunla thereby 100:4
| به BH bihi onunla thereby 100:5
|وهوVHVvehuvekendisiylewhile he1x
| وهو VHV ve huve ve O And He 2:29
| وهو VHV vehuve ve o while it 2:85
| وهو VHV vehuve halbuki o while it 2:91
| وهو VHV ve huve ve o and he 2:112
| وهو VHV ve huve ve O and He 2:137
| وهو VHV vehuve O iken while He 2:139
| وهو VHV ve huve oysa o and he 2:204
| وهو VHV vehuve halbuki o while it 2:216
| وهو VHV ve huve o and it 2:216
| وهو VHV ve huve o and it 2:216
| وهو VHV vehuve ve o while he 2:217
| وهو VHV ve huve O And He 2:255
| وهو VHV vehuve ve onu when he 3:39
| وهو VHV ve huve ve o and he 3:85
| وهو VHV ve huve ve O'dur and He 3:150
| وهو VHV ve huve o (öldürülen) and he was 4:92
| وهو VHV ve huve oysa O and He 4:108
| وهو VHV ve huve ve onlar and he 4:124
| وهو VHV ve huve o and he 4:125
| وهو VHV ve huve oysa O and (it is) He 4:142
| وهو VHV ve huve fakat kendisi And he 4:176
| وهو VHV ve huve ve o and he, 5:5
| وهو VHV ve huve ve O And He 5:120
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:3
| وهو VHV ve huve e O and He 6:13
| وهو VHV vehuve ve kendisi while (it is) He 6:14
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:18
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:18
| وهو VHV ve huve ve O and He 6:57
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 6:60
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:61
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:62
| وهو VHV vehuve ve O while it 6:66
| وهو VHV ve huve O'dur And He 6:72
| وهو VHV ve huve O'dur And (it is) He 6:73
| وهو VHV ve huve O And He 6:73
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 6:97
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 6:98
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 6:99
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:101
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:102
| وهو VHV vehuve ve O but He 6:103
| وهو VHV ve huve ve O and He (is) 6:103
| وهو VHV vehuve ve O while He 6:114
| وهو VHV ve huve O and He 6:115
| وهو VHV ve huve ve O and He 6:117
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:127
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 6:141
| وهو VHV vehuve (halbuki) O while He 6:164
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 6:165
| وهو VHV ve huve O ki And He 7:57
| وهو VHV ve huve ve O And He 7:87
| وهو VHV vehuve ve O while He 7:140
| وهو VHV ve huve ve O And He 7:196
| وهو VHV ve huve ve O And He 9:129
| وهو VHV ve huve ve O And He 10:107
| وهو VHV ve huve ve O And He 10:109
| وهو VHV ve huve ve O and He 11:4
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 11:7
| وهو VHV ve huve o ise and he 12:26
| وهو VHV ve huve o ise and he 12:27
| وهو VHV ve huve ve O and He 12:64
| وهو VHV ve huve ve O and He 12:80
| وهو VHV ve huve ve O and He 12:92
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 13:3
| وهو VHV ve huve ve O'nun And He 13:13
| وهو VHV ve huve ve O and He 13:16
| وهو VHV ve huve ve O'nun And He 13:41
| وهو VHV ve huve ve O And He 14:4
| وهو VHV ve huve O'dur And He 16:14
| وهو VHV ve huve ve o and he 16:58
| وهو VHV ve huve ve O And He 16:60
| وهو VHV vehuve ve o while he 16:76
| وهو VHV ve huve ve o (kimse) and he 16:76
| وهو VHV vehuve o while he 16:97
| وهو VHV ve huve ve O And He 16:125
| وهو VHV vehuve ve o while he 17:19
| وهو VHV vehuve ve o while he 18:34
| وهو VHV vehuve o while he 18:35
| وهو VHV vehuve kendisiyle while he 18:37
| وهو VHV vehuve ve o while he 20:112
| وهو VHV ve huve ve O And He 21:4
| وهو VHV ve huve O'dur And He 21:33
| وهو VHV vehuve ve o while he 21:94
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 22:66
| وهو VHV ve huve ve O and He 23:72
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 23:78
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 23:79
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 23:80
| وهو VHV ve huve ve O and He 23:88
| وهو VHV vehuve oysa o while it 24:15
| وهو VHV ve huve O And He 25:47
| وهو VHV ve huve ve O And He 25:48
| وهو VHV ve huve ve O And He 25:53
| وهو VHV ve huve ve O And He 25:54
| وهو VHV ve huve ve O And He 25:62
| وهو VHV ve huve ve O and He 27:78
| وهو VHV ve huve ve O And He 28:56
| وهو VHV ve huve ve O And He 28:70
| وهو VHV ve huve ve O And He 29:5
| وهو VHV ve huve O And He 29:42
| وهو VHV ve huve ve O And He 29:60
| وهو VHV ve huve ve O And He 30:5
| وهو VHV ve huve ve O And He 30:27
| وهو VHV ve huve ve bu and it 30:27
| وهو VHV ve huve ve O And He 30:27
| وهو VHV ve huve ve O And He 30:50
| وهو VHV ve huve ve O and He 30:54
| وهو VHV ve huve ve O And He 31:9
| وهو VHV vehuve O while he 31:13
| وهو VHV vehuve ve o while he 31:22
| وهو VHV ve huve ve O and He 33:4
| وهو VHV ve huve ve O And He 34:1
| وهو VHV ve huve ve O And He 34:2
| وهو VHV ve huve ve O And He 34:23
| وهو VHV ve huve ve O And He 34:26
| وهو VHV ve huve ve O and He 34:39
| وهو VHV ve huve ve O And He 34:47
| وهو VHV ve huve ve O And He 35:2
| وهو VHV ve huve ve O and He 36:79
| وهو VHV ve huve O and He 36:81
| وهو VHV vehuve ve o while he 37:142
| وهو VHV vehuve ve o while he 37:145
| وهو VHV ve huve ve O and He 39:62
| وهو VHV ve huve ve O and He 39:70
| وهو VHV vehuve ve o while he 40:40
| وهو VHV ve huve ve O and He 41:21
| وهو VHV ve huve ve o and it 41:44
| وهو VHV ve huve ve O and He 42:4
| وهو VHV ve huve ve O and He 42:9
| وهو VHV ve huve ve O And He 42:9
| وهو VHV ve huve ve O and He 42:11
| وهو VHV ve huve ve O And He 42:19
| وهو VHV ve huve ve o and it 42:22
| وهو VHV ve huve ve O'dur ki And He 42:25
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 42:28
| وهو VHV ve huve ve O And He 42:28
| وهو VHV ve huve ve O And He 42:29
| وهو VHV ve huve ve o and he 43:17
| وهو VHV ve huve ve and he 43:18
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 43:84
| وهو VHV ve huve ve O And He 43:84
| وهو VHV ve huve ve O and He 45:37
| وهو VHV ve huve ve O and He 46:8
| وهو VHV ve huve ki o and it 47:2
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 48:24
| وهو VHV vehuve ve o while he 50:37
| وهو VHV vehuve ve o while he 51:40
| وهو VHV vehuve o iken While he 53:7
| وهو VHV ve huve ve O and He 53:30
| وهو VHV ve huve O and He 57:1
| وهو VHV ve huve ve O and He 57:2
| وهو VHV ve huve ve O and He 57:3
| وهو VHV ve huve ve O and He 57:4
| وهو VHV ve huve ve O and He 57:6
| وهو VHV ve huve ve O And He 59:1
| وهو VHV ve huve ve O And He 59:24
| وهو VHV ve huve ve O And He 61:1
| وهو VHV vehuve ve o while he 61:7
| وهو VHV ve huve ve O and He 62:3
| وهو VHV ve huve ve O And He 64:1
| وهو VHV ve huve ve O and He 66:2
| وهو VHV ve huve ve O'nun and He 67:1
| وهو VHV ve huve ve O And He 67:2
| وهو VHV vehuve ve o while it 67:4
| وهو VHV ve huve ve O And He 67:14
| وهو VHV ve huve ve O'dur and He 68:7
| وهو VHV vehuve ve o while he 68:48
| وهو VHV vehuve ve o while he 68:49
| وهو VHV vehuve ve o While he 80:9
| وهو VHV ve huve ve O And He 85:14


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}