"ŞYE" ifadesi tarandı:
# İçinde "ŞYE" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "ŞYE" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ش ي ا|ŞYEأشاءÊŞEÙeşā'udilediğimI will,1x
ش ي ا|ŞYE أشاء ÊŞEÙ eşā'u dilediğim I will, 7:156
ش ي ا|ŞYEأشياءÊŞYEÙeşyā'eşeylerthings1x
ش ي ا|ŞYE أشياء ÊŞYEÙ eşyā'e şeyler things 5:101
ش ي ا|ŞYEأشياءهمÊŞYEÙHMeşyā'ehumeşyalarını(of) their things,3x
ش ي ا|ŞYE أشياءهم ÊŞYEÙHM eşyā'ehum eşyalarını in their things 7:85
ش ي ا|ŞYE أشياءهم ÊŞYEÙHM eşyā'ehum eşyalarını (of) their things, 11:85
ش ي ا|ŞYE أشياءهم ÊŞYEÙHM eşyā'ehum haklarını (of) their things, 26:183
ش ي ا|ŞYEبشيءBŞYÙbişey'inbir kısımanything6x
ش ي ا|ŞYE بشيء BŞYÙ bişey'in şeylerle with something 2:155
ش ي ا|ŞYE بشيء BŞYÙ bişey'in hiçbir şey anything 2:255
ش ي ا|ŞYE بشيء BŞYÙ bişey'in bir kısım through something 5:94
ش ي ا|ŞYE بشيء BŞYÙ bişey'in hiçbir with a thing 13:14
ش ي ا|ŞYE بشيء BŞYÙ bişey'in bir şey something 26:30
ش ي ا|ŞYE بشيء BŞYÙ bişey'in hiçbir şeye with anything. 40:20
ش ي ا|ŞYEتشاءTŞEÙteşā'udilediğiYou will9x
ش ي ا|ŞYE تشاء TŞEÙ teşā'u dilediğin You will 3:26
ش ي ا|ŞYE تشاء TŞEÙ teşā'u dilediğin You will, 3:26
ش ي ا|ŞYE تشاء TŞEÙ teşā'u dilediğin You will, 3:26
ش ي ا|ŞYE تشاء TŞEÙ teşā'u dilediğini You will. 3:26
ش ي ا|ŞYE تشاء TŞEÙ teşā'u dilediğin You will 3:27
ش ي ا|ŞYE تشاء TŞEÙ teşā'u dilediğini You will 7:155
ش ي ا|ŞYE تشاء TŞEÙ teşā'u dilediğine You will. 7:155
ش ي ا|ŞYE تشاء TŞEÙ teşā'u dilediği you will 33:51
ش ي ا|ŞYE تشاء TŞEÙ teşā'u dilediğin you will. 33:51
ش ي ا|ŞYEتشاءونTŞEÙVNteşā'ūnesiz dileyemezsinizyou will2x
ش ي ا|ŞYE تشاءون TŞEÙVN teşā'ūne siz dileyemezsiniz you will 76:30
ش ي ا|ŞYE تشاءون TŞEÙVN teşā'ūne siz dileyemezsiniz you will 81:29
ش ي ا|ŞYEشئتŞÙTşi'tedilediğinyou (had) willed,3x
ش ي ا|ŞYE شئت ŞÙT şi'te dileseydin you (had) willed, 7:155
ش ي ا|ŞYE شئت ŞÙT şi'te isteseydin you wished 18:77
ش ي ا|ŞYE شئت ŞÙT şi'te dilediğin you will 24:62
ش ي ا|ŞYEشئتمŞÙTMşi'tumdilediğinizyou will5x
ش ي ا|ŞYE شئتم ŞÙTM şi'tum dilediğiniz you wish[ed] 2:58
ش ي ا|ŞYE شئتم ŞÙTM şi'tum dilediğiniz you wish, 2:223
ش ي ا|ŞYE شئتم ŞÙTM şi'tum dilediğiniz you wish 7:161
ش ي ا|ŞYE شئتم ŞÙTM şi'tum dilediğinize you will 39:15
ش ي ا|ŞYE شئتم ŞÙTM şi'tum diliyorsanız you will. 41:40
ش ي ا|ŞYEشئتماŞÙTMEşi'tumādilediğinizyou both wish,2x
ش ي ا|ŞYE شئتما ŞÙTME şi'tumā dilediğiniz you [both] wish. 2:35
ش ي ا|ŞYE شئتما ŞÙTME şi'tumā dilediğiniz you both wish, 7:19
ش ي ا|ŞYEشئناŞÙNEşi'nābiz dilesekWe (had) willed,5x
ش ي ا|ŞYE شئنا ŞÙNE şi'nā dileseydik We willed 7:176
ش ي ا|ŞYE شئنا ŞÙNE şi'nā biz dilesek We willed, 17:86
ش ي ا|ŞYE شئنا ŞÙNE şi'nā biz dileseydik We willed, 25:51
ش ي ا|ŞYE شئنا ŞÙNE şi'nā dileseydik We (had) willed, 32:13
ش ي ا|ŞYE شئنا ŞÙNE şi'nā dilediğimiz We will, 76:28
ش ي ا|ŞYEشاءŞEÙşā'edilediği(had) willed56x
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi had willed 2:20
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilerse wills 2:70
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi (had) willed 2:220
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi (had) willed 2:253
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi (had) willed 2:253
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilediği He willed. 2:255
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi (had) willed 4:90
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e isteseydi (had) willed 5:48
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi (had) willed 6:35
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilerse He wills, 6:41
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e isteseydi (had) willed 6:107
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi (had) willed 6:112
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilemesi wills 6:128
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi (had) willed 6:137
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e isteseydi Had willed 6:148
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi He (had) willed, 6:149
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilediğinden wills 7:188
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilerse He wills. 9:28
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi (had) willed 10:16
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilediğinden Allah wills. 10:49
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi (had) willed 10:99
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilerse He wills, 11:33
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e diledikleri what your Lord wills. 11:107
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e diledikleri what your Lord wills - 11:108
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi your Lord (had) willed 11:118
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileğiyle Allah wills, 12:99
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi He willed, 16:9
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi Allah (had) willed 16:35
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi Allah (had) willed 16:93
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileyen wills - 18:29
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileyen wills - 18:29
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilerse wills 18:39
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilerse Allah wills, 18:69
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi Allah had willed 23:24
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilerse He willed 25:10
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi He willed, 25:45
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e istemeniz (that) whoever wills 25:57
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e diledikleri Allah wills. 27:87
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilerse (İnşallah) Allah wills, 28:27
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilerse He wills 33:24
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilerse Allah wills, 37:102
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilediği Allah wills. 39:68
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi (had) willed 41:14
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi Allah willed, 42:8
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileseydi had willed 43:20
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilerse Allah wills, 48:27
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileyen wills 73:19
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileyen wills 74:37
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileyen wills, 74:55
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileyen wills, 76:29
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileyen wills 78:39
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dileyen wills 80:12
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilediği He wills, 80:22
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e isteyen wills 81:28
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilediyse He willed, 82:8
ش ي ا|ŞYE شاء ŞEÙ şā'e dilediği wills 87:7
ش ي ا|ŞYEشيءŞYÙşey'in(yapacağın) bir şey"anything,"""190x
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 2:20
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 2:29
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeye thing 2:106
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeye thing 2:109
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir şey (temel) "anything,""" 2:113
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir şey (temel) "anything,""" 2:113
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 2:148
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'un bir şey anything, 2:178
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 2:231
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeye thing 2:259
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey anything 2:264
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 2:282
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeye thing 2:284
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'un hiçbir şey anything 3:5
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeye thing 3:26
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir şey (dostluğu) anything 3:28
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeye thing 3:29
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyden a thing 3:92
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'un (yapacağın) bir şey (of) anything 3:128
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey "thing?""" 3:154
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'un bir şey (fayda) anything 3:154
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 3:165
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeye thing 3:189
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir kısmını anything 4:4
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 4:32
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 4:33
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in herhangi bir şey anything, 4:59
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 4:85
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 4:86
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey anything. 4:113
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 4:126
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 4:176
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 5:17
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeye thing 5:19
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 5:40
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir şey (esas) anything 5:68
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 5:97
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 5:117
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 5:120
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 6:17
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 6:19
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi anything, 6:38
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyin thing, 6:44
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey (sorumluluk) anything, 6:52
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey (sorumluk) anything. 6:52
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey (sorumluluk) "anything;" 6:69
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 6:80
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir şey "anything.""" 6:91
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'un bir şey anything, 6:93
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in çeşit thing. 6:99
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing? 6:101
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 6:101
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyin thing, 6:102
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 6:102
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 6:111
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi "anything.""" 6:148
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing, 6:154
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in hiçbir (ilişkin) anything. 6:159
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyin "thing?""" 6:164
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 7:89
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing, 7:145
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyin thing, 7:145
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing. 7:156
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeylere (every)thing 7:185
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in herbirinin anything, 8:41
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 8:41
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in herşeyden (any) thing 8:60
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir şey (in) anything, 8:72
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 8:75
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 9:39
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 9:115
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 11:4
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 11:12
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi things 11:57
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing, 11:101
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing. 12:38
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing. 12:67
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 12:68
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyin things, 12:111
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 13:8
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyin things, 13:16
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in hiçbir şeyi anything. 14:18
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir şey "anything?""" 14:21
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 14:38
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey(den) thing 15:19
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 15:21
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeye thing, 16:35
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi "anything.""" 16:35
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in her şeyden a thing? 16:48
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in hiçbir şeye anything 16:75
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in hiçbir şeye anything, 16:76
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 16:77
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 16:89
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing - 17:12
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 17:44
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 18:45
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in her şeyden things 18:54
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in hiçbir şey anything 18:70
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir şey anything 18:76
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyden thing 18:84
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeye thing 20:50
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi things 20:98
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi living thing? 21:30
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 21:81
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'un bir şeydir (is) a thing 22:1
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 22:6
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 22:17
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyin things, 23:88
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 24:35
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 24:45
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 24:64
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing, 25:2
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyden thing. 27:16
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey- thing 27:23
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi things. 27:88
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey things. 27:91
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyin things, 28:57
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in her şey- things, 28:60
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 28:88
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing. 29:12
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 29:20
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeylere thing. 29:42
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 29:62
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in birini thing? 30:40
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 30:50
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 32:7
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 33:27
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 33:40
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey things 33:52
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi things 33:54
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey things 33:55
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi things 34:21
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir şey anything 34:39
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey things 34:47
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 35:1
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'un hiçbir şey anything 35:18
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 35:44
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 36:12
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing. 36:15
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyin things, 36:83
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyin things, 39:62
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey things 39:62
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi things 40:7
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'un hiçbir şey anything. 40:16
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyin things, 40:62
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi "thing;" 41:21
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 41:39
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey things 41:53
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi things 41:54
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 42:9
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in herhangi bir a thing, 42:10
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'un hiçbir şey anything, 42:11
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 42:12
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyler a thing, 42:36
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 46:25
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey (yarar) thing, 46:26
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 46:33
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey things 48:21
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 48:26
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 49:16
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'un bir şeydir (is) a thing 50:2
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 51:42
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyden thing 51:49
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing. 52:21
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey nothing, 52:35
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir şeye a thing 54:6
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 54:49
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 54:52
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey things 57:2
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 57:3
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeye anything 57:29
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey things 58:6
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 58:7
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir şey something. 58:18
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 59:6
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in bir şeye anything. 60:4
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'un herhangibir şey any 60:11
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 64:1
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 64:11
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in herşey thing 65:3
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 65:12
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi things 65:12
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 66:8
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 67:1
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing. 67:9
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 67:19
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi things 72:28
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şeyi thing 78:29
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey- thing 80:18
ش ي ا|ŞYE شيء ŞYÙ şey'in şey thing 85:9
ش ي ا|ŞYEشيئاŞYÙEşey'en"anything."""77x
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şey anything, 2:48
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şeyle anything 2:123
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şey anything 2:170
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şey a thing 2:216
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şey (de) a thing 2:216
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şey anything, 2:229
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi anything. 2:282
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir anything, 3:10
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbirşeyi anything 3:64
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey anything, 3:116
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şekilde (in) anything. 3:120
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything. 3:144
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything. 3:176
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything, 3:177
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şeye a thing 4:19
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi anything. 4:20
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi anything, 4:36
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şeye (in) anything 5:17
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey anything. 5:41
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything. 5:42
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey anything 5:104
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en şeyler anything. 6:80
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi anything, 6:151
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey anything 7:191
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey (yarar) anything, 8:19
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi (in any) thing 9:4
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir yarar anything 9:25
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything. 9:39
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şey anything. 10:36
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything, 10:44
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything. 11:57
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey anything, 16:20
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en biraz a thing. 16:70
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir [anything], 16:73
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey anything, 16:78
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en (in) something 17:74
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey anything. 18:33
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir iş a thing 18:71
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir iş a thing 18:74
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey "anything.'""" 19:9
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir iş an amazing thing. 19:27
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything? 19:42
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiç (in) anything. 19:60
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey anything? 19:67
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şeyde (cür'ette) a thing 19:89
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything. 21:47
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything 21:66
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şey anything. 22:5
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi anything 22:26
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şey a thing 22:73
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey (to be) anything, 24:39
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi anything. 24:55
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey anything, 25:3
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şey anything. 31:33
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şeyi a thing 33:54
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (fayda) (in) anything, 36:23
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şekilde (in) anything 36:54
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şeyi a thing 36:82
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şeye anything, 39:43
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şeye "anything.""" 40:74
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şey anything 44:41
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şey anything, 45:9
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en şeyler anything, 45:10
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi (in) anything. 45:19
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şeye (gelecek cezaya) anything. 46:8
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything, 47:32
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en herhangi bir şeyle (in) anything, 48:11
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi anything. 49:14
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (yarar) (in) anything, 52:46
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir anything 53:26
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey anything. 53:28
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything 58:10
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şey (in) anything. 58:17
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi anything, 60:12
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en (hiçbir) şeyi (in) anything, 66:10
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şey a thing 76:1
ش ي ا|ŞYE شيئا ŞYÙE şey'en bir şeye (yardıma) anything, 82:19
ش ي ا|ŞYEلشيءLŞYÙleşey'unbir şeydir(is) certainly a thing5x
ش ي ا|ŞYE لشيء LŞYÙ leşey'un bir şeydir (is) surely a thing 11:72
ش ي ا|ŞYE لشيء LŞYÙ lişey'in bir şeyi to a thing 16:40
ش ي ا|ŞYE لشيء LŞYÙ lişey'in hiçbir şey için of anything, 18:23
ش ي ا|ŞYE لشيء LŞYÙ leşey'un bir şeydir (is) certainly a thing 38:5
ش ي ا|ŞYE لشيء LŞYÙ leşey'un bir şeydir (is) certainly a thing 38:6
ش ي ا|ŞYEنشأNŞÊneşe'dilesekWe will3x
ش ي ا|ŞYE نشأ NŞÊ neşe' dilesek We will, 26:4
ش ي ا|ŞYE نشأ NŞÊ neşe' dilesek We will 34:9
ش ي ا|ŞYE نشأ NŞÊ neşe' dilesek We will, 36:43
ش ي ا|ŞYEنشاءNŞEÙneşā'ubiz dilesek"we will,"""19x
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dilediğimiz We will. 6:83
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u bizim dilediğimiz "we will,""" 6:138
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u biz dilesek We willed, 7:100
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u istesek we wish 8:31
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u istediğimiz we will? 11:87
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dilediğimiz We will. 12:56
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dilediğimiz We will, 12:76
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dilediğimiz We willed. 12:110
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dilediğimiz We will 17:18
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dilediğimiz We willed, 21:9
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dilediğimizi We will 22:5
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dilesek We willed, 36:66
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dilesek We willed 36:67
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dilediğimiz we wish. 39:74
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dilediğimiz We will 42:52
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dileseydik We willed, 43:60
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u biz dileseydik We willed 47:30
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dileseydik We willed 56:65
ش ي ا|ŞYE نشاء NŞEÙ neşā'u dileseydik We willed, 56:70
ش ي ا|ŞYEوشيءVŞYÙve şey'inve içindeand (some)thing1x
ش ي ا|ŞYE وشيء VŞYÙ ve şey'in ve içinde and (some)thing 34:16
ش ي ا|ŞYEيشأYŞÊyeşe'(Allah) dilerseHe wills8x
ش ي ا|ŞYE يشأ YŞÊ yeşe' (Allah) dilerse He wills 4:133
ش ي ا|ŞYE يشأ YŞÊ yeşe' dilediği He wills - 6:39
ش ي ا|ŞYE يشأ YŞÊ yeşe' dilerse He wills 6:133
ش ي ا|ŞYE يشأ YŞÊ yeşe' dilerse He wills, 14:19
ش ي ا|ŞYE يشأ YŞÊ yeşe' dilerse He wills, 17:54
ش ي ا|ŞYE يشأ YŞÊ yeşe' dilerse He wills 17:54
ش ي ا|ŞYE يشأ YŞÊ yeşe' dilese He wills, 35:16
ش ي ا|ŞYE يشأ YŞÊ yeşe' dilerse He wills, 42:33
ش ي ا|ŞYEيشإYŞÎyeşeidilediğiAllah willed2x
ش ي ا|ŞYE يشإ YŞÎ yeşei dilediği wills 6:39
ش ي ا|ŞYE يشإ YŞÎ yeşei dilese Allah willed 42:24
ش ي ا|ŞYEيشاءYŞEÙyeşā'udilediği"Allah wills."""116x
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 2:90
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 2:105
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediğini (dileyeni) He wills 2:142
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 2:212
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 2:213
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 2:247
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He willed. 2:251
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 2:261
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills, 2:269
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 2:272
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills, 2:284
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 2:284
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 3:6
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 3:13
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 3:37
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği "He wills.""" 3:40
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 3:47
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills, 3:73
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 3:74
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 3:129
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 3:129
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u diliyorsa He wills, 3:179
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 4:48
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediğini He wills 4:49
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 4:116
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediğini He wills, 5:17
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 5:18
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 5:18
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 5:40
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 5:40
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 5:54
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u diliyorsa He wills. 5:64
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'e dilediği olur wills 6:80
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediğini He wills 6:88
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'e dilemesi wills 6:111
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediğini He wills. 6:133
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'e dilemesi wills 7:89
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 7:128
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 9:15
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 9:27
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 10:25
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 10:107
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği he willed. 12:56
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'e dilemesi Allah willed. 12:76
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 12:100
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills, 13:13
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 13:26
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 13:27
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dileseydi had willed 13:31
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediğini He wills, 13:39
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediğin He wills 14:4
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 14:4
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 14:11
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u diliyorsa He wills. 14:27
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 16:2
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 16:93
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 16:93
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills, 17:30
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'e dilerse "Allah wills.""" 18:24
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 22:18
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 24:21
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 24:35
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 24:38
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediğini He wills 24:43
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği- He wills. 24:43
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilerse He wills. 24:45
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 24:46
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 28:56
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilerse He wills 28:68
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 28:82
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 29:21
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills, 29:21
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 29:62
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 30:5
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 30:37
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u diliyorsa He wills, 30:48
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediğine He wills 30:48
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediğini He wills, 30:54
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u diliyorsa he willed 34:13
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 34:36
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 34:39
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilerse He wills. 35:1
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 35:8
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 35:8
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills, 35:22
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği takdirde Allah willed - 36:47
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u diliyorsa He willed. 39:4
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 39:23
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 39:52
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 40:15
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 42:8
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 42:12
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills, 42:13
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 42:19
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 42:27
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills, 42:29
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u diliyorsa He wills. 42:49
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 42:49
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 42:49
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 42:50
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u diliyorsa He wills. 42:51
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dileseydi Allah had willed 47:4
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 48:14
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 48:14
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 48:25
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 53:26
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 57:21
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediğine He wills. 57:29
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 59:6
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 62:4
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 74:31
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills. 74:31
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'e dilemesi wills 74:56
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'e dilemesi wills 76:30
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills 76:31
ش ي ا|ŞYE يشاء YŞEÙ yeşā'e dilemesi wills 81:29
ش ي ا|ŞYEيشاءونYŞEÙVNyeşā'ūnedilediklerithey wish5x
ش ي ا|ŞYE يشاءون YŞEÙVN yeşā'ūne diledikleri they wish. 16:31
ش ي ا|ŞYE يشاءون YŞEÙVN yeşā'ūne istiyorlarsa they wish, 25:16
ش ي ا|ŞYE يشاءون YŞEÙVN yeşā'ūne diledikleri they wish 39:34
ش ي ا|ŞYE يشاءون YŞEÙVN yeşā'ūne diledikleri they wish 42:22
ش ي ا|ŞYE يشاءون YŞEÙVN yeşā'ūne istedikleri they wish 50:35


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}