"böylece" ifadesi tarandı:
# İçinde "böylece" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|أولئكÊVLÙKulāikeböyleceThose1x
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 2:5
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 2:16
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those, 2:27
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 2:39
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar da those 2:82
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 2:86
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those! 2:114
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those (people) 2:121
| أولئك ÊVLÙK ulāike İşte Those 2:157
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlara those, 2:159
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those, 2:161
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those, 2:174
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 2:175
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 2:177
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 2:202
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those, 2:218
| أولئك ÊVLÙK ulāike (Zira) onlar [Those] 2:221
| أولئك ÊVLÙK ulāike İşte onlar Those 2:257
| أولئك ÊVLÙK ulāike böylece Those 3:22
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those - 3:77
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 3:87
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 3:91
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 3:136
| أولئك ÊVLÙK ulāike onların Those, 3:199
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 4:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 4:52
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 4:63
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar (are) those 4:69
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onların Those - 4:121
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 4:151
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte (Allah) those - 4:152
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlara those, 4:162
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar those 5:10
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 5:41
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar those 5:43
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onların Those 5:60
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 5:86
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 6:70
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those, 6:82
| أولئك ÊVLÙK ulāike İşte onlar Those - 6:89
| أولئك ÊVLÙK ulāike İşte onlar Those 6:90
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 7:36
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlara Those - 7:37
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 7:42
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those (are) 7:157
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 7:179
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 7:179
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 8:4
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 8:37
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those - 8:72
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those - 8:74
| أولئك ÊVLÙK ulāike onların (For) those, 9:17
| أولئك ÊVLÙK ulāike onların those, 9:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those, 9:69
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those, 9:71
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte bunların Those - 10:8
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte bunlar Those 10:26
| أولئك ÊVLÙK ulāike bunlar Those 10:27
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those 11:11
| أولئك ÊVLÙK ulāike bunlar Those 11:16
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte bunlar Those 11:17
| أولئك ÊVLÙK ulāike bunlar Those 11:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 11:20
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 11:21
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 11:23
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 13:5
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 13:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those 13:22
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 13:25
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 14:3
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 16:108
| أولئك ÊVLÙK ulāike bunların those 17:36
| أولئك ÊVLÙK ulāike onların Those 17:57
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar öyle kimselerdir ki Those, 18:31
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 18:105
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte bunlar Those 19:58
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 21:101
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar those 22:51
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 23:10
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar (It is) those 23:61
| أولئك ÊVLÙK ulāike bunlar Those 24:26
| أولئك ÊVLÙK ulāike bunlar those 24:47
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those 24:50
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlardır those 24:62
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 25:34
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 25:75
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 27:5
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlara Those 28:54
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 29:23
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those, 29:52
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 31:5
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 31:6
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those - 33:19
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 34:4
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those - 34:5
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar those 34:38
| أولئك ÊVLÙK ulāike onların (of) those - 35:10
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 37:41
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 38:13
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 39:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 39:22
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those 39:33
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those - 39:63
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 41:44
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 42:42
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 45:9
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 46:14
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 46:16
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those - 46:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 46:32
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those - 47:16
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those, 47:23
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those, 49:3
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 49:7
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 49:15
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlardır Those 56:11
| أولئك ÊVLÙK ulāike onların Those 57:10
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte [those] 57:19
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar those 57:19
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 58:17
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar Those 58:19
| أولئك ÊVLÙK ulāike onlar those 58:20
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 58:22
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 58:22
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those, 59:8
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 59:19
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar those 64:10
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 70:35
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those 80:42
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those 83:4
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte onlar Those 90:18
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte Those - 98:6
| أولئك ÊVLÙK ulāike işte those - 98:7
|تلكTLKtilkeböyleceThis1x
| تلك TLK tilke işte bu That 2:111
| تلك TLK tilke onlar This 2:134
| تلك TLK tilke İşte onlar This 2:141
| تلك TLK tilke bunlar These 2:187
| تلك TLK tilke böylece This 2:196
| تلك TLK tilke işte bunlar These 2:229
| تلك TLK tilke bunlar These 2:252
| تلك TLK tilke işte o These 2:253
| تلك TLK tilke işte onlar These 3:108
| تلك TLK tilke bunlar These 4:13
| تلك TLK tilke işte o These 7:101
| تلك TLK tilke bunlar These 10:1
| تلك TLK tilke bunlar This 11:49
| تلك TLK tilke bunlar These 12:1
| تلك TLK tilke şunlar These 13:1
| تلك TLK tilke işte budur This 13:35
| تلك TLK tilke şunlar These 15:1
| تلك TLK tilke işte budur This 19:63
| تلك TLK tilke şu (is) that 20:17
| تلك TLK tilke bu [this] 21:15
| تلك TLK tilke şunlar These 26:2
| تلك TLK tilke şunlar These 27:1
| تلك TLK tilke şunlar These 28:2
| تلك TLK tilke işte That 28:83
| تلك TLK tilke şunlar These 31:2
| تلك TLK tilke işte şunlar These 45:6
| تلك TLK tilke bu This, 53:22
| تلك TLK tilke bu """This" 79:12
|ذلكZ̃LKƶālikeböyleceThat3x
| ذلك Z̃LK ƶālike Budur That 2:2
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that, 2:52
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That (was) 2:61
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 2:61
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that. 2:64
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun "that,""" 2:68
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 2:74
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that 2:85
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That 2:176
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That (is) 2:178
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 2:178
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 2:196
| ذلك Z̃LK ƶālike bu arada that (period) 2:228
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that, 2:231
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 2:232
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that (of the father). 2:233
| ذلك Z̃LK ƶālike buna- that 2:248
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 2:275
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 3:13
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar (sadece) That 3:14
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (hareketleri) That 3:24
| ذلك Z̃LK ƶālike böyle that, 3:28
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar That 3:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 3:49
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 3:58
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 3:75
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 3:82
| ذلك Z̃LK ƶālike ondan that, 3:89
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 3:94
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 3:112
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 3:112
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (düşünce ve sözlerini) that 3:156
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 3:182
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bunlar that 3:186
| ذلك Z̃LK ƶālike budur That 4:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bu- that, 4:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (cariye ile evlenme) That 4:25
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that 4:30
| ذلك Z̃LK ƶālike ve bu that 4:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 4:48
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 4:59
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 4:70
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that 4:114
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 4:116
| ذلك Z̃LK ƶālike buna that 4:133
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that, 4:143
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun (ikisinin) that 4:150
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 4:153
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan da that. 4:153
| ذلك Z̃LK ƶālike bu da that 4:169
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 5:12
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu that, 5:32
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 5:32
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 5:33
| ذلك Z̃LK ƶālike ondan that, 5:43
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 5:54
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That 5:58
| ذلك Z̃LK ƶālike bu- that 5:60
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that (was) 5:78
| ذلك Z̃LK ƶālike çünkü That (is) 5:82
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 5:89
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 5:94
| ذلك Z̃LK ƶālike buna (of) that 5:95
| ذلك Z̃LK ƶālike böylece That (is) 5:97
| ذلك Z̃LK ƶālike budur That 5:108
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 5:119
| ذلك Z̃LK ƶālike İşte bu That 6:88
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 6:96
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That (is because) 6:131
| ذلك Z̃LK ƶālike böylece That 6:146
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 7:26
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu(nlar) That 7:26
| ذلك Z̃LK ƶālike öyle That 7:146
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that. 7:168
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 7:176
| ذلك Z̃LK ƶālike böyle (olacak) That 8:13
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 8:51
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 8:53
| ذلك Z̃LK ƶālike böyle (yap) That 9:6
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 9:27
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 9:30
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 9:36
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 9:63
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That, 9:72
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 9:80
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 9:89
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 9:100
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That is 9:120
| ذلك Z̃LK ƶālike bütün bunları that 10:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 10:61
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That 10:64
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 10:67
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 11:65
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 11:100
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 11:103
| ذلك Z̃LK ƶālike işte O That 11:103
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 11:114
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 12:38
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 12:40
| ذلك Z̃LK ƶālike onun that 12:48
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 12:49
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (sözlerim) That 12:52
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 12:65
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 12:102
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 13:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 13:4
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 14:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 14:14
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That, 14:18
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (is) that 14:20
| ذلك Z̃LK ƶālike şu [that] 15:66
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 15:75
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 15:77
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:11
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:13
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:65
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:67
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:69
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 16:79
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That (is) 16:107
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that, 16:119
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 17:35
| ذلك Z̃LK ƶālike bunların that 17:38
| ذلك Z̃LK ƶālike şunlar That 17:39
| ذلك Z̃LK ƶālike Bu That is 17:58
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 17:98
| ذلك Z̃LK ƶālike Budur that 17:110
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (durum) That 18:17
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that 18:23
| ذلك Z̃LK ƶālike işte """That" 18:64
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 18:82
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 18:106
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That 19:34
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar that. 19:64
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that, 20:54
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda vardır that 20:128
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that. 21:82
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 22:6
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 22:10
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 22:11
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 22:12
| ذلك Z̃LK ƶālike işte öyle That 22:30
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That, 22:32
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That, 22:60
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That, 22:61
| ذلك Z̃LK ƶālike işte böyle That (is), 22:62
| ذلك Z̃LK ƶālike bunların hepsi that 22:70
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 22:70
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 23:7
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 23:15
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 23:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 23:63
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 24:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 24:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 24:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 24:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that. 24:47
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 24:55
| ذلك Z̃LK ƶālike bu- that - 25:10
| ذلك Z̃LK ƶālike bunun that 25:38
| ذلك Z̃LK ƶālike bu (ikisinin) that - 25:67
| ذلك Z̃LK ƶālike bunları that 25:68
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:8
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:67
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:103
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:121
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:139
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:158
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:174
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 26:190
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 27:52
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 27:86
| ذلك Z̃LK ƶālike bu """That" 28:28
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 29:19
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that, 29:24
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 29:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that, 29:51
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:21
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:22
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:23
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:24
| ذلك Z̃LK ƶālike işte odur That 30:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 30:37
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 30:38
| ذلك Z̃LK ƶālike böylece that 30:50
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar that 31:17
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 31:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 31:31
| ذلك Z̃LK ƶālike işte O'dur That 32:6
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 32:26
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar That is 33:6
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 33:19
| ذلك Z̃LK ƶālike bu And that is 33:30
| ذلك Z̃LK ƶālike budur That 33:51
| ذلك Z̃LK ƶālike budur That 33:59
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 34:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 34:9
| ذلك Z̃LK ƶālike böyle That 34:17
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 34:19
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 35:11
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 35:17
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 35:32
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 36:38
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that. 38:25
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 38:27
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 38:64
| ذلك Z̃LK ƶālike işte that - 39:15
| ذلك Z̃LK ƶālike işte (With) that 39:16
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 39:21
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 39:23
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 39:34
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 39:42
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 39:52
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 40:22
| ذلك Z̃LK ƶālike O That 41:9
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 41:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 41:28
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That - 42:22
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 42:23
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 42:33
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 42:43
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar that 43:35
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That - 44:57
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 45:13
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That 45:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 47:3
| ذلك Z̃LK ƶālike işte That. 47:4
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 47:9
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 47:11
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 47:26
| ذلك Z̃LK ƶālike bu böyledir That 47:28
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 48:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that was made fair-seeming 48:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 48:27
| ذلك Z̃LK ƶālike şöyledir That 48:29
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 50:3
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu """That" 50:19
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 50:20
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 50:34
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 50:37
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 50:42
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 50:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 51:16
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 52:47
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 53:30
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 56:45
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 57:12
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 57:21
| ذلك Z̃LK ƶālike bu that 57:22
| ذلك Z̃LK ƶālike bunlar That - 58:4
| ذلك Z̃LK ƶālike bu- that 58:7
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 58:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 59:4
| ذلك Z̃LK ƶālike böyledir That 59:13
| ذلك Z̃LK ƶālike öyledir That 59:14
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 61:12
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 62:4
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 63:3
| ذلك Z̃LK ƶālike bunu that, 63:9
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 64:6
| ذلك Z̃LK ƶālike işte o that 64:9
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 64:9
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 65:1
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 65:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 66:4
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan (all) that 68:13
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that, 70:31
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 70:44
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that. 72:11
| ذلك Z̃LK ƶālike buna [that] 75:40
| ذلك Z̃LK ƶālike o (of) that 76:11
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bu That 78:39
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 79:26
| ذلك Z̃LK ƶālike bundan that 79:30
| ذلك Z̃LK ƶālike işte bunun için that 83:26
| ذلك Z̃LK ƶālike işte budur That 85:11
| ذلك Z̃LK ƶālike bunda that 89:5
| ذلك Z̃LK ƶālike bu That 98:8
| ذلك Z̃LK ƶālike buna that 100:7
|ذلكمZ̃LKMƶālikumböyleceThat1x
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunda sizin için that 2:49
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu That 2:54
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu that 2:232
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu That 2:282
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunlardan that. 3:15
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu hususta that (condition) 3:81
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte o that 3:175
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunlardan "that;" 4:24
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunlar that 5:3
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 6:95
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunda that 6:99
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 6:102
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum işte That 6:151
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum işte That 6:152
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum böylece That 6:153
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum böylesi That 7:85
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunda size that 7:141
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum işte siz That - 8:14
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum işte size böyle yaptı That (is the case) 8:18
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu That 9:41
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 10:3
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunda size that 14:6
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunun that 21:56
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu bundan that? 22:72
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum herhalde bu That 24:27
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu That 29:16
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunlardan that 30:40
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bunlar That 33:4
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu that 33:53
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu That 33:53
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu that 33:53
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That (is) 35:13
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 39:6
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu """That" 40:12
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 40:62
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 40:64
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu durum """That was" 40:75
| ذلكم Z̃LKM ƶālikumu işte budur That 42:10
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum böyledir That 45:35
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum budur That 58:3
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu size That 60:10
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum işte budur That 61:11
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum bu That 62:9
| ذلكم Z̃LKM ƶālikum işte budur That 65:2
|فإذاFÎZ̃Efe iƶāböyleceand then1x
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 2:196
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 2:198
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 2:200
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 2:222
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 2:234
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman da Then when 2:239
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 3:159
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman da Then when 4:6
| فإذا FÎZ̃E feiƶā iken Then when 4:25
| فإذا FÎZ̃E feiƶen öyle olsaydı Then 4:53
| فإذا FÎZ̃E feiƶā fakat Then when 4:81
| فإذا FÎZ̃E feiƶā Then when 4:102
| فإذا FÎZ̃E feiƶā -zaman Then when 4:103
| فإذا FÎZ̃E feiƶā -zaman But when 4:103
| فإذا FÎZ̃E feiƶā eğer then when 5:23
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā böylece and then 6:44
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki So when 7:34
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā birden and suddenly 7:107
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā birden and suddenly 7:108
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā (bir de baktılar ki) and suddenly 7:117
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 7:131
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā ve o zaman and then 7:201
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 9:5
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki So when 10:47
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So, when 15:29
| فإذا FÎZ̃E feiƶā birden then behold, 16:4
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 16:61
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 16:98
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki So when 17:5
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki So when 17:7
| فإذا FÎZ̃E feiƶā then when 17:104
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 18:98
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā (bir de ne görsün) and behold! 20:20
| فإذا FÎZ̃E feiƶā (bir de ne görsün) Then behold! 20:66
| فإذا FÎZ̃E feiƶā derhal behold, 21:18
| فإذا FÎZ̃E feiƶā birden then behold, 21:97
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman then when 22:5
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā Zira -zaman and when 22:36
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki then when 23:27
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 23:28
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 23:101
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 24:61
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 24:62
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā bir de (baktılar ki) and behold! 26:32
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā işte and behold! 26:33
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā birden and behold! 26:45
| فإذا FÎZ̃E feiƶā o zaman Then behold! 27:45
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki but when 28:7
| فإذا FÎZ̃E feiƶā bir de baktı ki when behold! 28:18
| فإذا FÎZ̃E feiƶā fakat But when 29:10
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 29:65
| فإذا FÎZ̃E feiƶā derken Then when 30:48
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki But when 33:19
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki But when 33:19
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā and when 33:53
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 35:45
| فإذا FÎZ̃E feiƶā hemen then behold! 36:29
| فإذا FÎZ̃E feiƶā birden Then behold! 36:37
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā işte and behold! 36:51
| فإذا FÎZ̃E feiƶā hemen so behold! 36:53
| فإذا FÎZ̃E feiƶā şimdi oldu Then behold! 36:77
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā işte and behold! 36:80
| فإذا FÎZ̃E feiƶā hemen then, behold! 37:19
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 37:177
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 38:72
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 39:49
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā birden and behold! 39:68
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 40:68
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 40:78
| فإذا FÎZ̃E feiƶā bir de bakarsın ki then behold! 41:34
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman but when 41:39
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 47:4
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 47:20
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 47:21
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 55:37
| فإذا FÎZ̃E feiƶā Zira -zaman Then when 62:10
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 65:2
| فإذا FÎZ̃E feiƶā O zaman when 67:16
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 69:13
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 74:8
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 75:7
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 75:18
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 77:8
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā hemen And behold! 79:14
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 79:34
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 80:33
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 94:7
|فذلكFZ̃LKfeƶālikeböyleceThen that1x
| فذلك FZ̃LK feƶālike böylece Then that 21:29
| فذلك FZ̃LK feƶālike işte That 74:9
| فذلك FZ̃LK feƶālike işte o Then that 107:2
|فقدFGD̃feḳadböyleceBut verily,1x
| فقد FGD̃ feḳad şüphesiz (o) so certainly 2:108
| فقد FGD̃ feḳadi elbette then indeed, 2:137
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak then indeed, 2:231
| فقد FGD̃ feḳadi muhakkak ki o then surely 2:256
| فقد FGD̃ feḳad elbette then certainly 2:269
| فقد FGD̃ feḳadi muhakkak then surely 3:20
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak ki o then surely 3:101
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak so certainly 3:140
| فقد FGD̃ feḳad işte then indeed, 3:143
| فقد FGD̃ feḳad doğrusu then certainly 3:184
| فقد FGD̃ feḳad işte o then surely 3:185
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak ki then surely 3:192
| فقد FGD̃ feḳadi gerçekten then surely 4:48
| فقد FGD̃ feḳad oysa But surely 4:54
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak ki then surely 4:80
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak then certainly 4:100
| فقد FGD̃ feḳadi muhakkak ki then surely 4:112
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak then surely 4:116
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak ki then surely 4:119
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak then surely 4:136
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak Then indeed, 4:153
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak then surely 5:5
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak then certainly 5:12
| فقد FGD̃ feḳad işte But surely 5:19
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak ki then surely 5:72
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak then surely 5:116
| فقد FGD̃ feḳad işte elbette Then indeed, 6:5
| فقد FGD̃ feḳad gerçekten then surely 6:16
| فقد FGD̃ feḳad mukakkak then indeed, 6:89
| فقد FGD̃ feḳad işte So verily 6:157
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak certainly 8:16
| فقد FGD̃ feḳad işte then certainly 8:19
| فقد FGD̃ feḳad elbette then verily 8:38
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak certainly 8:71
| فقد FGD̃ feḳad iyi bilin ki certainly, 9:40
| فقد FGD̃ feḳad elbette Verily, 10:16
| فقد FGD̃ feḳad artık then verily 11:57
| فقد FGD̃ feḳad elbette then verily 12:77
| فقد FGD̃ feḳad muhakkak verily 17:33
| فقد FGD̃ feḳad andolsun o indeed, 20:81
| فقد FGD̃ feḳad gerçekten so verily 22:42
| فقد FGD̃ feḳad böylece But verily, 25:4
| فقد FGD̃ feḳad işte """So verily," 25:19
| فقد FGD̃ feḳad andolsun But verily, 25:77
| فقد FGD̃ feḳad şüphesiz So verily, 26:6
| فقد FGD̃ feḳad elbette then verily, 29:18
| فقد FGD̃ feḳadi elbette then indeed, 31:22
| فقد FGD̃ feḳad elbette certainly, 33:36
| فقد FGD̃ feḳadi elbette then certainly, 33:58
| فقد FGD̃ feḳad elbette certainly 33:71
| فقد FGD̃ feḳad elbette then certainly 35:4
| فقد FGD̃ feḳad elbette then certainly, 35:25
| فقد FGD̃ feḳad elbette then verily 40:9
| فقد FGD̃ feḳad işte But indeed, 47:18
| فقد FGD̃ feḳad elbette then certainly 60:1
| فقد FGD̃ feḳad gerçekten then certainly 65:1
| فقد FGD̃ feḳad dolayı so indeed, 66:4
|فلماFLMEfelemmāböyleceSo when1x
| فلما FLME felemmā ne zaman ki then, when 2:17
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 2:33
| فلما FLME felemmā ne zaman then when 2:89
| فلما FLME felemmā fakat Yet, when 2:246
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 2:249
| فلما FLME felemmā nihayet Then when 2:249
| فلما FLME felemmā bu işler Then when 2:259
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 3:36
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 3:52
| فلما FLME felemmā zaman Then when 4:77
| فلما FLME felemmā fakat then when 5:117
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 6:44
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 6:76
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 6:76
| فلما FLME felemmā ne zaman ki When 6:77
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 6:77
| فلما FLME felemmā ne zaman ki When 6:78
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 6:78
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 7:22
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 7:116
| فلما FLME felemmā ne zaman But when 7:135
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 7:143
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 7:143
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 7:155
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 7:165
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 7:166
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 7:189
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 7:189
| فلما FLME felemmā fakat ne zaman But when 7:190
| فلما FLME felemmā fakat ne zaman But when 8:48
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 9:76
| فلما FLME felemmā fakat But when 9:114
| فلما FLME felemmā ancak But when 10:12
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 10:23
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 10:76
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 10:80
| فلما FLME felemmā zaman Then when 10:81
| فلما FLME felemmā nihayet So when 11:66
| فلما FLME felemmā Zira -şey But when 11:70
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 11:74
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 11:82
| فلما FLME felemmā nihayet So when 12:15
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 12:28
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 12:31
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 12:31
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 12:50
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 12:54
| فلما FLME felemmā zaman So when 12:63
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 12:66
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 12:70
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 12:80
| فلما FLME felemmā böylece So when 12:88
| فلما FLME felemmā zaman Then when 12:96
| فلما FLME felemmā nihayet Then when 12:99
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki And when 15:61
| فلما FLME felemmā fakat (O) But when 17:67
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 18:61
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 18:62
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 19:49
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 20:11
| فلما FLME felemmā zaman Then when 21:12
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 26:41
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 26:61
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 27:8
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 27:10
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 27:13
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 27:36
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 27:40
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 27:42
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 27:44
| فلما FLME felemmā nihayet Then when 28:19
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 28:25
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 28:29
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 28:30
| فلما FLME felemmā zaman But when 28:31
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 28:36
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 28:48
| فلما FLME felemmā fakat But when 29:65
| فلما FLME felemmā fakat o zaman But when 31:32
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 33:37
| فلما FLME felemmā zaman Then when 34:14
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 34:14
| فلما FLME felemmā fakat But when 35:42
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 37:102
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 37:103
| فلما FLME felemmā (Musa) ne zaman ki Then when 40:25
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 40:83
| فلما FLME felemmā ne zaman ki So when 40:84
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 43:47
| فلما FLME felemmā fakat But when 43:50
| فلما FLME felemmā So when 43:55
| فلما FLME felemmā nihayet Then when 46:24
| فلما FLME fe lemmā zaman And when 46:29
| فلما FLME fe lemmā zaman da And when 46:29
| فلما FLME felemmā zaman da But when 59:16
| فلما FLME felemmā zaman Then when 61:5
| فلما FLME felemmā zaman But when 61:6
| فلما FLME fe lemmā ne zaman ki and when 66:3
| فلما FLME felemmā ne zaman ki Then when 66:3
| فلما FLME felemmā ne zaman ki But when 67:27
| فلما FLME felemmā fakat But when 68:26
|كذلكKZ̃LKkeƶālikeböyleceLike that13x
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böylece Like this 2:73
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Like that 2:113
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Like that 2:118
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Thus 2:167
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 2:187
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyledir Such 2:191
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 2:219
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 2:242
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Thus 2:266
| كذلك KZ̃LK keƶālike öyle (ama) """Thus;" 3:40
| كذلك KZ̃LK keƶāliki böyledir """Thus" 3:47
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 3:103
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle idiniz Like that 4:94
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Thus 5:89
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 6:108
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte öyle Thus 6:122
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 6:125
| كذلك KZ̃LK keƶālike öyle (demişlerdi) Likewise 6:148
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 7:32
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 7:57
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte biz böyle Thus 7:58
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 7:101
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Thus 7:163
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 10:12
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 10:13
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 10:24
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Thus 10:33
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 10:39
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 10:74
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus, 10:103
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Thus, 12:24
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Thus 12:75
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 12:76
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 13:17
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 13:17
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Thus 13:30
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 15:12
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 16:31
| كذلك KZ̃LK keƶālike öyle Thus 16:33
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 16:35
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 16:81
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus. 18:91
| كذلك KZ̃LK keƶālike öyledir """Thus," 19:9
| كذلك KZ̃LK keƶāliki öyledir """Thus;" 19:21
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Thus 20:99
| كذلك KZ̃LK keƶālike nasıl ki """Thus" 20:126
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 21:29
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 22:36
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Thus 22:37
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 24:58
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 24:59
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 24:61
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle yaptık Thus, 25:32
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Thus. 26:59
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle like that - 26:74
| كذلك KZ̃LK keƶālike öylece Thus 26:200
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 30:28
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte Thus 30:55
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 30:59
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyledir Thus 35:9
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle likewise. 35:28
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 35:36
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle thus, 37:34
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle thus 37:80
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle thus 37:105
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 37:110
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle thus 37:121
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle thus 37:131
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus, 40:34
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 40:35
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 40:63
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 40:74
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 42:3
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte öyle thus 43:11
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle oldu Thus. 44:28
| كذلك KZ̃LK keƶālike ayrıca Thus. 44:54
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 46:25
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Thus 47:3
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte öyledir Thus 50:11
| كذلك KZ̃LK keƶāliki böyle """Thus" 51:30
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyle Likewise 51:52
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 54:35
| كذلك KZ̃LK keƶālike işte böyledir Such 68:33
| كذلك KZ̃LK keƶālike böylece Thus 74:31
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle Thus 77:18
| كذلك KZ̃LK keƶālike böyle thus 77:44
|لعلكمLALKMleǎllekumböyleceSo that you may3x
| لعلكم LALKM leǎllekum belki so that you may 2:21
| لعلكم LALKM leǎllekum belki so that you may 2:52
| لعلكم LALKM leǎllekum belki perhaps you 2:53
| لعلكم LALKM leǎllekum belki so that you may 2:56
| لعلكم LALKM leǎllekum belki de siz perhaps you 2:63
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki perhaps you may 2:73
| لعلكم LALKM leǎllekum böylece So that you may 2:179
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki siz so that you may 2:183
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 2:189
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 2:219
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 2:242
| لعلكم LALKM leǎllekum umulurki so that you may 2:266
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 3:103
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 3:123
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 3:130
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki olursunuz so that you may 3:132
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 3:200
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 5:6
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 5:35
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 5:89
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 5:90
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 5:100
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 6:151
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 6:152
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 6:153
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki siz so that you may 6:155
| لعلكم LALKM leǎllekum herhalde so that you may 7:57
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 7:69
| لعلكم LALKM leǎllekum belki so that you may 7:158
| لعلكم LALKM leǎllekum belki so that you may 7:171
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki size so that you may 7:204
| لعلكم LALKM leǎllekum belki so that you may 8:26
| لعلكم LALKM leǎllekum belki so that you may 8:45
| لعلكم LALKM leǎllekum diye so that you may 12:2
| لعلكم LALKM leǎllekum böylece so that you may 13:2
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 16:15
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 16:78
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki siz so that you may 16:81
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 16:90
| لعلكم LALKM leǎllekum çünkü so that you may 21:13
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 22:36
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 22:77
| لعلكم LALKM leǎllekum belki so that you may 24:1
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 24:27
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki So that you may 24:31
| لعلكم LALKM leǎllekum iseniz so that you may 24:56
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 24:61
| لعلكم LALKM leǎllekum belki that you may 26:129
| لعلكم LALKM leǎllekum belki so that you may 27:7
| لعلكم LALKM leǎllekum belki so that you may 27:46
| لعلكم LALKM leǎllekum böylece so that you may 28:29
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 36:45
| لعلكم LALKM leǎllekum belki so that you may 41:26
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 43:3
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 43:10
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 49:10
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 51:49
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 57:17
| لعلكم LALKM leǎllekum umulur ki so that you may 62:10
|لعلهمLALHMleǎllehumböyleceso that they may1x
| لعلهم LALHM leǎllehum böylece onlar so that they may 2:186
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki so that they may 2:187
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki so that they may 2:221
| لعلهم LALHM leǎllehum belki onlar perhaps they may 3:72
| لعلهم LALHM leǎllehum belki onlar so that they may 6:42
| لعلهم LALHM leǎllehum belki so that they may 6:51
| لعلهم LALHM leǎllehum diye so that they may 6:65
| لعلهم LALHM leǎllehum belki so that they may 6:69
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki so that they may 6:154
| لعلهم LALHM leǎllehum belki so that they may 7:26
| لعلهم LALHM leǎllehum diye so that they may 7:94
| لعلهم LALHM leǎllehum belki (diye) so that they may 7:130
| لعلهم LALHM leǎllehum belki so that they may 7:168
| لعلهم LALHM leǎllehum belki so that they may 7:176
| لعلهم LALHM leǎllehum böylece so that they may 8:57
| لعلهم LALHM leǎllehum belki so that they may 9:12
| لعلهم LALHM leǎllehum belki so that they may 9:122
| لعلهم LALHM leǎllehum onlar da so that they may 12:46
| لعلهم LALHM leǎllehum belki onlar so that they 12:62
| لعلهم LALHM leǎllehum belki de so that they may 12:62
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki so that they may 14:25
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki so that they may 14:37
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki that they may 20:113
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki so that they may 21:31
| لعلهم LALHM leǎllehum belki so that they may 21:58
| لعلهم LALHM leǎllehum böylece onlar so that they may 21:61
| لعلهم LALHM leǎllehum belki onlar so that they may 23:49
| لعلهم LALHM leǎllehum belki onlar that they may 28:43
| لعلهم LALHM leǎllehum belki so that they may 28:46
| لعلهم LALHM leǎllehum belki so that they may 28:51
| لعلهم LALHM leǎllehum belki onlar so that they may 30:41
| لعلهم LALHM leǎllehum umuduyla so that they may 32:3
| لعلهم LALHM leǎllehum belki so that they may 32:21
| لعلهم LALHM leǎllehum onlar umarak that they may 36:74
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki so that they may 39:27
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki so that they may 39:28
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki so that they may 43:28
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki so that they may 43:48
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki so that they may 44:58
| لعلهم LALHM leǎllehum belki de that they may 46:27
| لعلهم LALHM leǎllehum umulur ki so that they may 59:21
|وكذلكVKZ̃LKve keƶālikeböyleceAnd thus2x
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus 2:143
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike böylece And thus 6:53
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus 6:55
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus 6:75
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus 6:84
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve işte böylece And thus 6:105
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus 6:112
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus 6:123
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike işte böyle And thus 6:129
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve yine And likewise 6:137
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve işte böyle And thus 7:40
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike işte böyle And thus 7:41
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike işte biz böyle And thus 7:152
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike işte böyle And thus 7:174
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike işte böyledir And thus 11:102
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böyece And thus 12:6
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus 12:21
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike işte böyle And thus 12:22
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike böylece And thus 12:56
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve işte And thus 13:37
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike yine böyle And similarly, 18:19
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And similarly, 18:21
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böyle (yapmayı) and thus 20:96
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böyle And thus 20:113
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike öylece and thus 20:126
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike işte böyle And thus 20:127
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike işte böyle And thus 21:88
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve işte böyle And thus 22:16
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus 25:31
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böyle And thus 27:34
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike işte böyle And thus 28:14
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve işte böylece And thus 29:47
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike işte siz de öyle and thus 30:19
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus 40:6
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus 40:37
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve böyle And thus 42:7
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike işte böyle And thus 42:52
| وكذلك VKZ̃LK ve keƶālike ve işte böyle And thus 43:23


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}