"doğru" ifadesi tarandı:
# İçinde "doğru" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|إلىÎLilādoğruto3x
| إلى ÎL ilā ile with 2:14
| إلى ÎL ilā -e to 2:29
| إلى ÎL ilā for 2:36
| إلى ÎL ilā to 2:54
| إلى ÎL ilā -na with 2:76
| إلى ÎL ilā to 2:85
| إلى ÎL ilā with 2:125
| إلى ÎL ilā to 2:126
| إلى ÎL ilā to 2:136
| إلى ÎL ilā -a to 2:142
| إلى ÎL ilā to 2:187
| إلى ÎL ilā dek till 2:187
| إلى ÎL ilā to 2:188
| إلى ÎL ilā into 2:195
| إلى ÎL ilā kadar followed 2:196
| إلى ÎL ilā to 2:213
| إلى ÎL ilā to 2:221
| إلى ÎL ilā to 2:221
| إلى ÎL ilā kadar for 2:240
| إلى ÎL ilā [to] 2:243
| إلى ÎL ilā [towards] 2:246
| إلى ÎL ilā towards 2:257
| إلى ÎL ilā towards 2:257
| إلى ÎL ilā [towards] 2:258
| إلى ÎL ilā at 2:259
| إلى ÎL ilā at 2:259
| إلى ÎL ilā at 2:259
| إلى ÎL ilā kalmıştır (is) with 2:275
| إلى ÎL ilā kadar until 2:280
| إلى ÎL ilā to 2:281
| إلى ÎL ilā kadar for 2:282
| إلى ÎL ilā kadar for 2:282
| إلى ÎL ilā to 3:12
| إلى ÎL ilā [to] 3:23
| إلى ÎL ilā to 3:23
| إلى ÎL ilā to 3:49
| إلى ÎL ilā (yolunda) to 3:52
| إلى ÎL ilā kadar on 3:55
| إلى ÎL ilā to 3:64
| إلى ÎL ilā to 3:101
| إلى ÎL ilā to 3:104
| إلى ÎL ilā to 3:133
| إلى ÎL ilā towards 3:154
| إلى ÎL ilā katarak with 4:2
| إلى ÎL ilā to 4:21
| إلى ÎL ilā [towards] 4:44
| إلى ÎL ilā [towards] 4:49
| إلى ÎL ilā [towards] 4:51
| إلى ÎL ilā to 4:58
| إلى ÎL ilā to 4:59
| إلى ÎL ilā [towards] 4:60
| إلى ÎL ilā to 4:60
| إلى ÎL ilā to 4:61
| إلى ÎL ilā [towards] 4:77
| إلى ÎL ilā kadar to 4:77
| إلى ÎL ilā to 4:83
| إلى ÎL ilā to 4:87
| إلى ÎL ilā -üzerine [to] 4:90
| إلى ÎL ilā to 4:91
| إلى ÎL ilā to 4:92
| إلى ÎL ilā to 4:92
| إلى ÎL ilā to 4:100
| إلى ÎL ilā for 4:142
| إلى ÎL ilā to 4:143
| إلى ÎL ilā to 4:143
| إلى ÎL ilā to 4:163
| إلى ÎL ilā to 4:163
| إلى ÎL ilā to 4:171
| إلى ÎL ilā for 5:6
| إلى ÎL ilā kadar till 5:6
| إلى ÎL ilā kadar till 5:6
| إلى ÎL ilā kadar till 5:14
| إلى ÎL ilā to 5:16
| إلى ÎL ilā to 5:16
| إلى ÎL ilā To 5:48
| إلى ÎL ilā for 5:58
| إلى ÎL ilā kadar till 5:64
| إلى ÎL ilā to 5:74
| إلى ÎL ilā to 5:83
| إلى ÎL ilā to 5:104
| إلى ÎL ilā To 5:105
| إلى ÎL ilā to 5:111
| إلى ÎL ilā on 6:12
| إلى ÎL ilā -(nin huzuru)na to 6:38
| إلى ÎL ilā to 6:42
| إلى ÎL ilā (huzuru)na to 6:51
| إلى ÎL ilā to 6:62
| إلى ÎL ilā towards 6:71
| إلى ÎL ilā to 6:87
| إلى ÎL ilā at 6:99
| إلى ÎL ilā to 6:108
| إلى ÎL ilā to 6:112
| إلى ÎL ilā to 6:121
| إلى ÎL ilā [to] 6:136
| إلى ÎL ilā [to] 6:136
| إلى ÎL ilā (is) with 6:159
| إلى ÎL ilā to 6:161
| إلى ÎL ilā to 6:164
| إلى ÎL ilā kadar till 7:14
| إلى ÎL ilā kadar for 7:24
| إلى ÎL ilā to 7:59
| إلى ÎL ilā to 7:103
| إلى ÎL ilā to 7:117
| إلى ÎL ilā to 7:125
| إلى ÎL ilā kadar till 7:135
| إلى ÎL ilā at 7:143
| إلى ÎL ilā to 7:150
| إلى ÎL ilā to 7:160
| إلى ÎL ilā before 7:164
| إلى ÎL ilā kadar till 7:167
| إلى ÎL ilā to 7:176
| إلى ÎL ilā to 7:193
| إلى ÎL ilā to 7:198
| إلى ÎL ilā to 8:6
| إلى ÎL ilā to 8:12
| إلى ÎL ilā to 8:16
| إلى ÎL ilā to 8:36
| إلى ÎL ilā to 9:1
| إلى ÎL ilā to 9:3
| إلى ÎL ilā kadar till 9:4
| إلى ÎL ilā to 9:38
| إلى ÎL ilā to 9:59
| إلى ÎL ilā kadar until 9:77
| إلى ÎL ilā to 9:83
| إلى ÎL ilā to, 9:94
| إلى ÎL ilā to 9:101
| إلى ÎL ilā to 9:105
| إلى ÎL ilā to 9:125
| إلى ÎL ilā to 9:127
| إلى ÎL ilā to 10:2
| إلى ÎL ilā for 10:12
| إلى ÎL ilā to 10:25
| إلى ÎL ilā to 10:25
| إلى ÎL ilā to 10:30
| إلى ÎL ilā to 10:35
| إلى ÎL ilā to 10:35
| إلى ÎL ilā to 10:74
| إلى ÎL ilā to 10:75
| إلى ÎL ilā to 10:87
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 10:98
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 11:3
| إلى ÎL ilā To 11:4
| إلى ÎL ilā için for 11:8
| إلى ÎL ilā before 11:23
| إلى ÎL ilā to 11:25
| إلى ÎL ilā to 11:36
| إلى ÎL ilā to 11:43
| إلى ÎL ilā (added) to 11:52
| إلى ÎL ilā to 11:70
| إلى ÎL ilā in 11:80
| إلى ÎL ilā in 11:88
| إلى ÎL ilā To 11:97
| إلى ÎL ilā to 11:113
| إلى ÎL ilā to 12:8
| إلى ÎL ilā to 12:46
| إلى ÎL ilā to 12:50
| إلى ÎL ilā to 12:62
| إلى ÎL ilā to 12:63
| إلى ÎL ilā to 12:81
| إلى ÎL ilā yalnız to 12:86
| إلى ÎL ilā to 12:108
| إلى ÎL ilā towards 13:14
| إلى ÎL ilā to 14:1
| إلى ÎL ilā to 14:1
| إلى ÎL ilā to 14:5
| إلى ÎL ilā kadar for 14:10
| إلى ÎL ilā [to] 14:28
| إلى ÎL ilā (is) to 14:30
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 14:44
| إلى ÎL ilā kadar till 15:35
| إلى ÎL ilā kadar till 15:36
| إلى ÎL ilā kadar Till 15:38
| إلى ÎL ilā to 15:58
| إلى ÎL ilā towards 15:88
| إلى ÎL ilā (uzak) to 16:7
| إلى ÎL ilā [towards] 16:48
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 16:61
| إلى ÎL ilā to 16:63
| إلى ÎL ilā to 16:68
| إلى ÎL ilā to 16:70
| إلى ÎL ilā towards 16:79
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 16:80
| إلى ÎL ilā to 16:87
| إلى ÎL ilā to 16:121
| إلى ÎL ilā to 16:125
| إلى ÎL ilā to 17:1
| إلى ÎL ilā for 17:4
| إلى ÎL ilā to 17:29
| إلى ÎL ilā to 17:42
| إلى ÎL ilā to 17:57
| إلى ÎL ilā kadar till 17:62
| إلى ÎL ilā to 17:67
| إلى ÎL ilā kadar till 17:78
| إلى ÎL ilā to 18:10
| إلى ÎL ilā to 18:16
| إلى ÎL ilā to 18:19
| إلى ÎL ilā to 18:36
| إلى ÎL ilā to 18:57
| إلى ÎL ilā to 18:63
| إلى ÎL ilā to 18:87
| إلى ÎL ilā to 19:23
| إلى ÎL ilā huzurunda to 19:85
| إلى ÎL ilā to 19:86
| إلى ÎL ilā to 20:22
| إلى ÎL ilā to 20:24
| إلى ÎL ilā to 20:38
| إلى ÎL ilā to 20:40
| إلى ÎL ilā to 20:43
| إلى ÎL ilā to 20:77
| إلى ÎL ilā to 20:86
| إلى ÎL ilā at 20:97
| إلى ÎL ilā with 20:115
| إلى ÎL ilā doğru towards 20:131
| إلى ÎL ilā to 21:13
| إلى ÎL ilā to 21:64
| إلى ÎL ilā (getirerek) to 21:71
| إلى ÎL ilā to 21:81
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 21:111
| إلى ÎL ilā to 22:4
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 22:5
| إلى ÎL ilā to 22:5
| إلى ÎL ilā to 22:15
| إلى ÎL ilā to 22:24
| إلى ÎL ilā to 22:24
| إلى ÎL ilā -ye kadar for 22:33
| إلى ÎL ilā (is) at 22:33
| إلى ÎL ilā to 22:54
| إلى ÎL ilā to 22:67
| إلى ÎL ilā -ne to 23:23
| إلى ÎL ilā To 23:46
| إلى ÎL ilā to 23:50
| إلى ÎL ilā to 23:60
| إلى ÎL ilā to 23:73
| إلى ÎL ilā kadar till 23:100
| إلى ÎL ilā to 24:31
| إلى ÎL ilā to 24:46
| إلى ÎL ilā to 24:48
| إلى ÎL ilā to 24:51
| إلى ÎL ilā to 25:23
| إلى ÎL ilā to 25:34
| إلى ÎL ilā to 25:36
| إلى ÎL ilā [to] 25:45
| إلى ÎL ilā varan to 25:57
| إلى ÎL ilā to 25:71
| إلى ÎL ilā at 26:7
| إلى ÎL ilā for 26:13
| إلى ÎL ilā to 26:50
| إلى ÎL ilā to 26:52
| إلى ÎL ilā to 26:63
| إلى ÎL ilā to 27:12
| إلى ÎL ilā to 27:45
| إلى ÎL ilā [to] 28:7
| إلى ÎL ilā to 28:13
| إلى ÎL ilā to 28:24
| إلى ÎL ilā to 28:32
| إلى ÎL ilā at 28:38
| إلى ÎL ilā to 28:41
| إلى ÎL ilā to 28:44
| إلى ÎL ilā till 28:71
| إلى ÎL ilā till 28:72
| إلى ÎL ilā to 28:85
| إلى ÎL ilā to 28:87
| إلى ÎL ilā to 29:14
| إلى ÎL ilā to 29:26
| إلى ÎL ilā to 29:65
| إلى ÎL ilā to 30:47
| إلى ÎL ilā at 30:50
| إلى ÎL ilā kadar until 30:56
| إلى ÎL ilā to 31:21
| إلى ÎL ilā to 31:22
| إلى ÎL ilā to 31:24
| إلى ÎL ilā kadar for 31:29
| إلى ÎL ilā to 31:32
| إلى ÎL ilā to 32:5
| إلى ÎL ilā to 32:11
| إلى ÎL ilā to 32:27
| إلى ÎL ilā to 33:6
| إلى ÎL ilā to 33:43
| إلى ÎL ilā to 33:46
| إلى ÎL ilā for 33:53
| إلى ÎL ilā to 34:6
| إلى ÎL ilā towards 34:9
| إلى ÎL ilā to 34:31
| إلى ÎL ilā to 35:9
| إلى ÎL ilā of 35:15
| إلى ÎL ilā to 35:18
| إلى ÎL ilā kadar till 35:45
| إلى ÎL ilā (are up) to 36:8
| إلى ÎL ilā kadar for 36:44
| إلى ÎL ilā to 36:50
| إلى ÎL ilā to 36:51
| إلى ÎL ilā to 37:8
| إلى ÎL ilā to 37:23
| إلى ÎL ilā to 37:91
| إلى ÎL ilā to 37:99
| إلى ÎL ilā to 37:140
| إلى ÎL ilā kadar until 37:144
| إلى ÎL ilā (insan)a to 37:147
| إلى ÎL ilā kadar for 37:148
| إلى ÎL ilā to 38:22
| إلى ÎL ilā to 38:24
| إلى ÎL ilā kadar until 38:78
| إلى ÎL ilā kadar until 38:79
| إلى ÎL ilā kadar Until 38:81
| إلى ÎL ilā to 39:3
| إلى ÎL ilā to 39:7
| إلى ÎL ilā to 39:17
| إلى ÎL ilā at 39:23
| إلى ÎL ilā kadar for 39:42
| إلى ÎL ilā to 39:54
| إلى ÎL ilā to 39:71
| إلى ÎL ilā to 39:73
| إلى ÎL ilā to 40:10
| إلى ÎL ilā to 40:11
| إلى ÎL ilā To 40:24
| إلى ÎL ilā at 40:37
| إلى ÎL ilā to 40:41
| إلى ÎL ilā to 40:41
| إلى ÎL ilā to 40:42
| إلى ÎL ilā (is) to 40:43
| إلى ÎL ilā to 40:44
| إلى ÎL ilā [to] 40:69
| إلى ÎL ilā towards 41:11
| إلى ÎL ilā to 41:19
| إلى ÎL ilā to 41:33
| إلى ÎL ilā to 41:50
| إلى ÎL ilā aittir (is) to 42:10
| إلى ÎL ilā kadar for 42:14
| إلى ÎL ilā (there) for 42:44
| إلى ÎL ilā to 42:52
| إلى ÎL ilā To 42:53
| إلى ÎL ilā to 43:14
| إلى ÎL ilā to 43:46
| إلى ÎL ilā into 44:47
| إلى ÎL ilā to 45:15
| إلى ÎL ilā to 45:26
| إلى ÎL ilā to 45:28
| إلى ÎL ilā kadar until 46:5
| إلى ÎL ilā to 46:29
| إلى ÎL ilā to 46:30
| إلى ÎL ilā for 47:35
| إلى ÎL ilā to 48:12
| إلى ÎL ilā towards 48:15
| إلى ÎL ilā karşı to 48:16
| إلى ÎL ilā to 49:9
| إلى ÎL ilā at 50:6
| إلى ÎL ilā yanına to 51:26
| إلى ÎL ilā to 51:32
| إلى ÎL ilā to 51:38
| إلى ÎL ilā to 51:50
| إلى ÎL ilā (in)to 52:13
| إلى ÎL ilā to 53:10
| إلى ÎL ilā to 53:42
| إلى ÎL ilā to 54:6
| إلى ÎL ilā doğru towards 54:8
| إلى ÎL ilā için for 56:50
| إلى ÎL ilā into 57:9
| إلى ÎL ilā to 57:21
| إلى ÎL ilā to 58:1
| إلى ÎL ilā [to] 58:8
| إلى ÎL ilā [to] 58:14
| إلى ÎL ilā [to] 59:11
| إلى ÎL ilā to 60:10
| إلى ÎL ilā to 60:11
| إلى ÎL ilā to 61:7
| إلى ÎL ilā (yolunda) for 61:14
| إلى ÎL ilā to 62:8
| إلى ÎL ilā to 62:9
| إلى ÎL ilā to 63:8
| إلى ÎL ilā kadar for 63:10
| إلى ÎL ilā towards 65:11
| إلى ÎL ilā to 66:3
| إلى ÎL ilā to 66:4
| إلى ÎL ilā to 66:8
| إلى ÎL ilā [to] 67:19
| إلى ÎL ilā to 68:32
| إلى ÎL ilā kadar to 68:39
| إلى ÎL ilā to 68:42
| إلى ÎL ilā to 68:43
| إلى ÎL ilā doğru to 70:43
| إلى ÎL ilā to 71:1
| إلى ÎL ilā kadar for 71:4
| إلى ÎL ilā to 72:2
| إلى ÎL ilā to 73:15
| إلى ÎL ilā varan to 73:19
| إلى ÎL ilā Rabbinin To 75:12
| إلى ÎL ilā Towards 75:23
| إلى ÎL ilā To 75:30
| إلى ÎL ilā to 75:33
| إلى ÎL ilā varan to 76:29
| إلى ÎL ilā kadar For 77:22
| إلى ÎL ilā to 77:29
| إلى ÎL ilā to 77:30
| إلى ÎL ilā varan towards 78:39
| إلى ÎL ilā to 79:17
| إلى ÎL ilā [to] 79:18
| إلى ÎL ilā to 79:19
| إلى ÎL ilā aittir To 79:44
| إلى ÎL ilā at 80:24
| إلى ÎL ilā to 83:31
| إلى ÎL ilā (varan yolda) to 84:6
| إلى ÎL ilā to 84:9
| إلى ÎL ilā towards 88:17
| إلى ÎL ilā to 89:28
| إلى ÎL ilā to 96:8
ر ش د|RŞD̃الرشادELRŞED̃r-raşādidoğru"the right."""2x
ر ش د|RŞD̃ الرشاد ELRŞED̃ r-raşādi doğru "the right.""" 40:29
ر ش د|RŞD̃ الرشاد ELRŞED̃ r-raşādi doğru the right. 40:38
ر ش د|RŞD̃الرشدELRŞD̃r-ruşdidoğru(of) the righteousness,1x
ر ش د|RŞD̃ الرشد ELRŞD̃ r-ruşdu doğruluk the right (path) 2:256
ر ش د|RŞD̃ الرشد ELRŞD̃ r-ruşdi doğru (of) the righteousness, 7:146
ر ش د|RŞD̃ الرشد ELRŞD̃ r-ruşdi doğru yola the right way, 72:2
ص د ق|ṦD̃GالصدقELṦD̃GS-Sidḳidoğrutrue1x
ص د ق|ṦD̃G الصدق ELṦD̃G S-Sidḳi doğru true 46:16
ق و م|GVMالقيمELGYMl-ḳayyimudoğruthe correct,3x
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimu doğru the upright, 9:36
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimu doğru the right, 12:40
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimu doğru the correct, 30:30
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimi dosdoğru right, 30:43
ق و م|GVMالمستقيمELMSTGYMl-musteḳīmedoğruthe straight.4x
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the straight. 1:6
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the straight. 7:16
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīmi doğru the straight. 17:35
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīmi dosdoğru [the] even. 26:182
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the Straight. 37:118
س د د|SD̃D̃سديداSD̃YD̃Esedīdendoğruappropriate.2x
س د د|SD̃D̃ سديدا SD̃YD̃E sedīden doğru appropriate. 4:9
س د د|SD̃D̃ سديدا SD̃YD̃E sedīden doğru right. 33:70
س و ي|SVYسواءSVEÙsevā'edoğru(from the) straight2x
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'un eşittir (it) is same 2:6
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'e dümdüz (the) evenness 2:108
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'in eşit olan equitable 3:64
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'en aynı "(the) same;" 3:113
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'en eşit alike. 4:89
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'e düz (from) the way, 5:12
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'i düz (the) even 5:60
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'i doğrusu- (the) right 5:77
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'un birdir (It is) same 7:193
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'in aynı şekilde equal (terms). 8:58
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'un birdir (It is) same (to Him) 13:10
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'un artık birdir (It is) same 14:21
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'un eşit olacak şekilde equal. 16:71
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'in eşit biçimde equally 21:109
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'en eşit (ibadet yeri) equal, 22:25
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'un aynıdır """(It is) same" 26:136
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'e doğru (to the) sound 28:22
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'un eşit olan (are) equal, 30:28
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'i ortasında (the) midst 37:55
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'i ortasına (adalete) an even 38:22
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'en eşit olarak equal, 41:10
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'i ortasına (the) midst 44:47
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'en bir olacak (öyle mi?) equal 45:21
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'un birdir (it is) same 52:16
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'e doğru (from the) straight 60:1
س و ي|SVY سواء SVEÙ sevā'un eşittir (It) is same 63:6
ش ط ر|ŞŦRشطرŞŦRşeTradoğru(in the) direction1x
ش ط ر|ŞŦR شطر ŞŦR şeTra tarafına towards the direction 2:144
ش ط ر|ŞŦR شطر ŞŦR şeTra tarafına (in the) direction 2:149
ش ط ر|ŞŦR شطر ŞŦR şeTra doğru (in the) direction 2:150
ص د ق|ṦD̃GصادقينṦED̃GYNSādiḳīnedoğru"truthful."""8x
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru truthful. 2:23
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru kimseler "truthful.""" 2:31
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne sözünüzde doğru "truthful.""" 2:94
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "[those who are] truthful.""" 2:111
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful.""" 3:93
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 3:168
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru truthful. 3:183
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru (sözlü) "truthful?""" 6:40
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful.""" 6:143
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru truthful. 7:194
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru sözlü "truthful.""" 10:38
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru sözlü "truthful?""" 10:48
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru sözlü "truthful.""" 11:13
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne dosdoğru "truthful.""" 12:17
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru söyleyenler "truthful?""" 21:38
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful.""" 27:64
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful.""" 27:71
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful.""" 28:49
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful?""" 32:28
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful?""" 34:29
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru söylüyor(lar) "truthful?""" 36:48
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 37:157
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan "truthful.""" 44:36
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful.""" 45:25
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful.""" 46:4
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 49:17
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru(lardan) truthful. 52:34
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 56:87
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne samimi(ler) "truthful.""" 62:6
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru (söylüyor) "truthful?""" 67:25
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 68:41
|فيFYdoğrutowards1x
| في FY In 2:10
| في FY in 2:11
| في FY içinde in 2:15
| في FY içinde in 2:17
| في FY içine in 2:19
| في FY içinde in 2:23
| في FY -nde in 2:27
| في FY varsa (is) in 2:29
| في FY -nde in 2:30
| في FY -nde in 2:36
| في FY -nde in 2:60
| في FY -nde in 2:65
| في FY -nda in 2:85
| في FY in 2:93
| في FY in 2:102
| في FY for 2:114
| في FY in 2:114
| في FY in 2:114
| في FY (is) in 2:116
| في FY in 2:130
| في FY in, 2:130
| في FY içine (are) in 2:137
| في FY hakkında about 2:139
| في FY doğru towards 2:144
| في FY -nda in 2:154
| في FY in 2:159
| في FY in 2:164
| في FY in 2:164
| في FY bulunan (is) in 2:168
| في FY -na in 2:174
| في FY -ta in 2:176
| في FY -nda / içinde in 2:177
| في FY in 2:178
| في FY in 2:179
| في FY in 2:187
| في FY in 2:190
| في FY in 2:195
| في FY during 2:196
| في FY during 2:197
| في FY in 2:200
| في FY in 2:200
| في FY in 2:201
| في FY during 2:203
| في FY in 2:203
| في FY dair in 2:204
| في FY (is) in 2:204
| في FY in 2:205
| في FY in 2:208
| في FY içinde in 2:210
| في FY in 2:217
| في FY in 2:218
| في FY (hakkında) Concerning 2:220
| في FY süresince during 2:222
| في FY dolayı in 2:225
| في FY -nde in 2:228
| في FY in 2:228
| في FY için concerning 2:234
| في FY in 2:235
| في FY (is) within 2:235
| في FY in 2:240
| في FY hakkında concerning 2:240
| في FY in 2:244
| في FY -nda in 2:246
| في FY in 2:246
| في FY in 2:247
| في FY -dair in 2:248
| في FY varsa (is) in 2:255
| في FY varsa (is) in 2:255
| في FY in 2:256
| في FY hakkında concerning 2:258
| في FY in 2:261
| في FY in 2:261
| في FY in 2:262
| في FY in 2:273
| في FY -nde in 2:273
| في FY varsa (is) in 2:284
| في FY varsa (is) in 2:284
| في FY (is) in 2:284
| في FY in 3:5
| في FY in 3:5
| في FY in 3:6
| في FY in 3:7
| في FY in 3:7
| في FY in 3:13
| في FY in 3:13
| في FY in 3:13
| في FY in 3:22
| في FY in 3:24
| في FY in 3:27
| في FY in 3:27
| في FY in 3:28
| في FY (is) in 3:29
| في FY (is) in 3:29
| في FY (is) in 3:29
| في FY (is) in 3:35
| في FY -içinde in 3:39
| في FY in 3:45
| في FY in 3:46
| في FY in 3:49
| في FY in 3:49
| في FY in 3:56
| في FY hakkında concerning 3:65
| في FY karşı concerning 3:75
| في FY in 3:77
| في FY (is) in 3:83
| في FY in 3:85
| في FY (is) in 3:109
| في FY (is) in 3:109
| في FY in 3:114
| في FY in 3:117
| في FY (is) in 3:129
| في FY (is) in 3:129
| في FY in 3:134
| في FY in 3:137
| في FY in 3:146
| في FY in 3:147
| في FY in 3:151
| في FY hakkında concerning 3:152
| في FY [in] 3:153
| في FY in 3:154
| في FY in 3:154
| في FY içinde (is) in 3:154
| في FY içinde (is) in 3:154
| في FY in 3:156
| في FY in 3:156
| في FY in 3:157
| في FY in 3:159
| في FY in 3:167
| في FY içinde in 3:167
| في FY in 3:169
| في FY in(to) 3:176
| في FY in 3:176
| في FY hususunda in 3:186
| في FY in 3:190
| في FY hakkında on 3:191
| في FY in 3:195
| في FY in 3:196
| في FY hakkında with 4:3
| في FY in 4:10
| في FY hakkında concerning 4:11
| في FY in 4:12
| في FY in 4:15
| في FY (are) in 4:23
| في FY in 4:34
| في FY [in] 4:46
| في FY hakkında in 4:59
| في FY (is) in 4:63
| في FY concerning 4:63
| في FY -için in 4:65
| في FY in 4:74
| في FY in 4:74
| في FY in 4:75
| في FY in 4:76
| في FY in 4:76
| في FY içinde in 4:78
| في FY yolunda in 4:84
| في FY hakkında concerning 4:88
| في FY in 4:89
| في FY in 4:94
| في FY in 4:95
| في FY in 4:97
| في FY -nda in 4:100
| في FY -nde/nda in 4:100
| في FY in 4:101
| في FY in 4:104
| في FY in 4:109
| في FY in 4:114
| في FY olanların (is) in 4:126
| في FY olanların (is) in 4:126
| في FY hakkında concerning 4:127
| في FY in 4:127
| في FY hakkında concerning 4:127
| في FY (is) in 4:131
| في FY (is) in 4:131
| في FY (is) in 4:131
| في FY (is) in 4:131
| في FY (is) in 4:132
| في FY (is) in 4:132
| في FY in 4:140
| في FY in 4:140
| في FY in 4:140
| في FY (will be) in 4:145
| في FY in 4:154
| في FY in 4:162
| في FY (is) in 4:170
| في FY in 4:171
| في FY (is) in 4:171
| في FY (is) in 4:171
| في FY -in içine in 4:175
| في FY hakkında concerning 4:176
| في FY -ta by 5:3
| في FY in 5:5
| في FY (is) in 5:17
| في FY in 5:26
| في FY in 5:31
| في FY in 5:32
| في FY in 5:32
| في FY in 5:33
| في FY in 5:33
| في FY in 5:33
| في FY in 5:35
| في FY (is) in 5:36
| في FY in (to) 5:41
| في FY in 5:41
| في FY in 5:41
| في FY in 5:48
| في FY bulunanların in 5:52
| في FY içinde within 5:52
| في FY in 5:54
| في FY into 5:62
| في FY in 5:64
| في FY in 5:77
| في FY in 5:89
| في FY through 5:91
| في FY (is) in 5:97
| في FY (is) in 5:97
| في FY in 5:106
| في FY in 5:110
| في FY (is) in 5:116
| في FY (is) in 5:116
| في FY in 6:3
| في FY in 6:6
| في FY in 6:7
| في FY in 6:11
| في FY (is) in 6:12
| في FY in 6:13
| في FY içine in 6:35
| في FY into 6:35
| في FY -nde in 6:38
| في FY in 6:38
| في FY içinde in 6:39
| في FY (is) in 6:59
| في FY içinde in 6:59
| في FY vardır (is) in 6:59
| في FY hakkında about 6:68
| في FY in 6:68
| في FY in 6:71
| في FY in 6:73
| في FY içinde in 6:74
| في FY hakkında concerning 6:80
| في FY in 6:91
| في FY içinde (are) in 6:93
| في FY in 6:97
| في FY in 6:99
| في FY içinde in 6:110
| في FY (those) in 6:116
| في FY arasında among 6:122
| في FY içindeki (is) in 6:122
| في FY in 6:123
| في FY into 6:125
| في FY (is) in 6:139
| في FY in 6:145
| في FY through 6:158
| في FY in 6:159
| في FY in 6:165
| في FY in 7:2
| في FY in 7:10
| في FY in 7:24
| في FY during 7:32
| في FY arasında among 7:38
| في FY içine in 7:38
| في FY içinden through 7:40
| في FY içinde (is) in 7:43
| في FY içinde in 7:54
| في FY in 7:56
| في FY içinde in 7:60
| في FY bulunanları in 7:64
| في FY içinde in 7:66
| في FY in 7:69
| في FY hakkında concerning 7:71
| في FY on 7:73
| في FY in 7:74
| في FY in 7:74
| في FY in 7:78
| في FY in 7:85
| في FY to 7:88
| في FY in 7:89
| في FY in 7:91
| في FY in 7:94
| في FY in 7:111
| في FY in 7:123
| في FY in 7:127
| في FY in 7:129
| في FY in 7:136
| في FY içinde in 7:142
| في FY in 7:145
| في FY in 7:146
| في FY arasına into 7:149
| في FY içine into 7:151
| في FY in 7:152
| في FY in 7:156
| في FY in 7:157
| في FY in 7:163
| في FY in 7:168
| في FY hakkında concerning 7:180
| في FY in 7:185
| في FY içinde in 7:186
| في FY in 7:187
| في FY içine in 7:202
| في FY in 7:205
| في FY dair concerning 8:6
| في FY içine in 8:12
| في FY in 8:26
| في FY in 8:37
| في FY in 8:42
| في FY in 8:43
| في FY in 8:43
| في FY in 8:44
| في FY in 8:44
| في FY bulunan in 8:49
| في FY [in] 8:56
| في FY in 8:57
| في FY in 8:60
| في FY bulunan (is) in 8:63
| في FY in 8:67
| في FY bulunan (is) in 8:70
| في FY olduğunu in 8:70
| في FY in 8:72
| في FY in 8:72
| في FY in 8:73
| في FY in 8:74
| في FY göre in 8:75
| في FY in 9:2
| في FY karşı towards 9:10
| في FY in 9:11
| في FY [in] 9:12
| في FY in 9:19
| في FY in 9:20
| في FY in 9:24
| في FY in 9:25
| في FY in 9:34
| في FY içinde in 9:35
| في FY in 9:36
| في FY in 9:37
| في FY in 9:38
| في FY göre in (comparison to) 9:38
| في FY (were) in 9:40
| في FY in 9:41
| في FY içinde in 9:45
| في FY in 9:49
| في FY in 9:55
| في FY hakkında concerning 9:58
| في FY içinde (is) in 9:64
| في FY in 9:69
| في FY içinde in 9:72
| في FY in 9:74
| في FY in 9:74
| في FY içine in 9:77
| في FY hususunda concerning 9:79
| في FY in 9:81
| في FY in 9:81
| في FY in 9:85
| في FY içine to 9:99
| في FY in 9:109
| في FY in 9:110
| في FY in 9:111
| في FY in 9:111
| في FY in 9:117
| في FY in 9:120
| في FY in 9:122
| في FY in 9:125
| في FY [in] 9:126
| في FY in 10:3
| في FY in 10:6
| في FY in 10:6
| في FY in 10:9
| في FY in 10:11
| في FY in 10:14
| في FY in 10:18
| في FY in 10:18
| في FY hakkında against 10:21
| في FY in 10:22
| في FY in 10:22
| في FY in 10:23
| في FY (is) in 10:54
| في FY (is) in 10:55
| في FY (is) in 10:57
| في FY [in] 10:61
| في FY in 10:61
| في FY in 10:61
| في FY (is) in 10:61
| في FY in 10:64
| في FY (is) in 10:66
| في FY (is) in 10:66
| في FY in 10:67
| في FY (is) in 10:68
| في FY (is) in 10:68
| في FY in 10:70
| في FY in 10:73
| في FY in 10:78
| في FY in 10:83
| في FY in 10:88
| في FY içinde in 10:94
| في FY in 10:98
| في FY bulunan (are) in 10:99
| في FY (is) in 10:101
| في FY içinde in 10:104
| في FY in 11:6
| في FY (is) in 11:6
| في FY içinde in 11:7
| في FY in 11:16
| في FY içinde in 11:17
| في FY in 11:20
| في FY in 11:22
| في FY içlerinde (is) in 11:31
| في FY hakkında concerning 11:37
| في FY içinden on 11:42
| في FY [in] 11:42
| في FY in 11:60
| في FY in 11:64
| في FY in 11:65
| في FY in 11:67
| في FY hakkında concerning 11:74
| في FY arasında concerning 11:78
| في FY concerning 11:79
| في FY in 11:85
| في FY -dair concerning 11:87
| في FY in 11:94
| في FY in 11:99
| في FY vardır in 11:103
| في FY hiçbir in 11:109
| في FY in 11:116
| في FY in 11:120
| في FY in 12:7
| في FY in 12:10
| في FY in 12:15
| في FY in 12:21
| في FY --nda in 12:23
| في FY in 12:30
| في FY içinde in 12:30
| في FY in 12:42
| في FY about 12:43
| في FY hakkında about 12:46
| في FY in 12:47
| في FY in 12:56
| في FY içine in 12:62
| في FY içindeki of 12:68
| في FY içine in 12:70
| في FY in 12:73
| في FY in 12:75
| في FY göre by 12:76
| في FY within 12:77
| في FY hakkında concerning 12:80
| في FY in 12:101
| في FY in 12:105
| في FY in 12:109
| في FY vardır in 12:111
| في FY in 13:3
| في FY in 13:4
| في FY in 13:4
| في FY (will be) in 13:5
| في FY hakkında about 13:13
| في FY in 13:14
| في FY (is) in 13:15
| في FY in 13:17
| في FY in 13:17
| في FY (is) in 13:18
| في FY in 13:25
| في FY in (comparison to) 13:26
| في FY içine to 13:30
| في FY in 13:33
| في FY in 13:34
| في FY (is) in 14:2
| في FY (is) in 14:2
| في FY içindedirler [in] 14:3
| في FY in 14:5
| في FY (is) in 14:8
| في FY in 14:9
| في FY to 14:13
| في FY in 14:18
| في FY olan (are) in 14:24
| في FY in 14:27
| في FY in 14:32
| في FY in 14:38
| في FY in 14:38
| في FY in 14:45
| في FY içinde in 14:49
| في FY içine in 15:10
| في FY içine in 15:12
| في FY in 15:16
| في FY in 15:39
| في FY (will be) in 15:45
| في FY (is) in 15:47
| في FY in 15:75
| في FY in 15:77
| في FY in 16:11
| في FY in 16:12
| في FY in 16:13
| في FY in 16:13
| في FY in 16:15
| في FY in 16:30
| في FY içinde into 16:36
| في FY in 16:36
| في FY uğrunda in (the way) 16:41
| في FY in 16:41
| في FY in 16:46
| في FY (is) in 16:49
| في FY (is) in 16:49
| في FY (is) in 16:52
| في FY in 16:59
| في FY vardır in 16:65
| في FY vardır in 16:66
| في FY (is) in 16:66
| في FY vardır in 16:67
| في FY vardır in 16:69
| في FY in 16:71
| في FY in 16:79
| في FY vardır in 16:79
| في FY içinde among 16:89
| في FY in 16:109
| في FY in 16:122
| في FY in 16:122
| في FY in 16:127
| في<