"arasında" ifadesi tarandı:
# İçinde "arasında" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ب ي ن|BYNبينBYNbeynearasında(is) between21x
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasındaki (önündeki) (in) front 2:66
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 2:68
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) 2:97
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 2:102
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 2:136
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 2:164
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 2:213
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 2:224
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (is) 2:255
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 2:285
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) 3:3
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) 3:50
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 3:84
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 3:103
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında among 3:140
ب ي ن|BYN بين BYN beyne bir arada [between] 4:23
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 4:58
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 4:105
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 4:114
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 4:129
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arada between 4:143
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 4:150
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 4:150
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 4:152
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) between 5:46
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) between 5:46
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) before 5:48
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasındakini (came) before 6:92
ب ي ن|BYN بين BYN beyni before 7:17
ب ي ن|BYN بين BYN beyne from 7:57
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasına (in) between 8:24
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 8:63
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 8:63
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını among 9:107
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasındakini (was) before it 10:37
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) before it 12:111
ب ي ن|BYN بين BYN beyni (before) 13:11
ب ي ن|BYN بين BYN beyni arasıdan between 16:66
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını- between 17:110
ب ي ن|BYN بين BYN beyyinin açık clear? 18:15
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasına between 18:93
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 18:96
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (is) before us 19:64
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında (is) between 19:64
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 20:94
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında (önlerinde) (is) before them 20:110
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında (önlerinde) (is) before them, 21:28
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında (önlerinde) (is) before them 22:76
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 25:38
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında (önünde) before 25:48
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 25:67
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 27:61
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önünde before 27:63
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında (önlerinde) (is) before them 34:9
ب ي ن|BYN بين BYN beyne onun önünde before him 34:12
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 34:19
ب ي ن|BYN بين BYN beyne ellerinde olan "(was) before it.""" 34:31
ب ي ن|BYN بين BYN beyne öncesinde before 34:46
ب ي ن|BYN بين BYN beyne kendinden öncekini before it. 35:31
ب ي ن|BYN بين BYN beyni önlerinden before them 36:9
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önünüzdeki (is) before you 36:45
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 38:26
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 39:46
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 40:48
ب ي ن|BYN بين BYN beyni from before them 41:14
ب ي ن|BYN بين BYN beyne onların önlerinde (was) before them 41:25
ب ي ن|BYN بين BYN beyni before it 41:42
ب ي ن|BYN بين BYN beyni onun önünden before him 46:21
ب ي ن|BYN بين BYN beyne kendinden öncekini (was) before it, 46:30
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önüne before Allah 49:1
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasını between 49:10
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önlerinde before them 57:12
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önce before 58:12
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önce before 58:13
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 59:7
ب ي ن|BYN بين BYN beyne arasında between 60:12
ب ي ن|BYN بين BYN beyne (was) between 61:6
ب ي ن|BYN بين BYN beyne önleriden before 66:8
ب ي ن|BYN بين BYN beyni önüne before 72:27
ب ي ن|BYN بين BYN beyni arasından between 86:7
خ ل ل|ḢLLخلالهاḢLELHEḣilālehāarasında(in) its midst1x
خ ل ل|ḢLL خلالها ḢLELHE ḣilālehā aralarından within them 17:91
خ ل ل|ḢLL خلالها ḢLELHE ḣilālehā arasında (in) its midst 27:61
|فيFYarasında(to be) in19x
| في FY In 2:10
| في FY in 2:11
| في FY içinde in 2:15
| في FY içinde in 2:17
| في FY içine in 2:19
| في FY içinde in 2:23
| في FY -nde in 2:27
| في FY varsa (is) in 2:29
| في FY -nde in 2:30
| في FY -nde in 2:36
| في FY -nde in 2:60
| في FY -nde in 2:65
| في FY -nda in 2:85
| في FY in 2:93
| في FY in 2:102
| في FY for 2:114
| في FY in 2:114
| في FY in 2:114
| في FY (is) in 2:116
| في FY in 2:130
| في FY in, 2:130
| في FY içine (are) in 2:137
| في FY hakkında about 2:139
| في FY doğru towards 2:144
| في FY -nda in 2:154
| في FY in 2:159
| في FY in 2:164
| في FY in 2:164
| في FY bulunan (is) in 2:168
| في FY -na in 2:174
| في FY -ta in 2:176
| في FY -nda / içinde in 2:177
| في FY in 2:178
| في FY in 2:179
| في FY in 2:187
| في FY in 2:190
| في FY in 2:195
| في FY during 2:196
| في FY during 2:197
| في FY in 2:200
| في FY in 2:200
| في FY in 2:201
| في FY during 2:203
| في FY in 2:203
| في FY dair in 2:204
| في FY (is) in 2:204
| في FY in 2:205
| في FY in 2:208
| في FY içinde in 2:210
| في FY in 2:217
| في FY in 2:218
| في FY (hakkında) Concerning 2:220
| في FY süresince during 2:222
| في FY dolayı in 2:225
| في FY -nde in 2:228
| في FY in 2:228
| في FY için concerning 2:234
| في FY in 2:235
| في FY (is) within 2:235
| في FY in 2:240
| في FY hakkında concerning 2:240
| في FY in 2:244
| في FY -nda in 2:246
| في FY in 2:246
| في FY in 2:247
| في FY -dair in 2:248
| في FY varsa (is) in 2:255
| في FY varsa (is) in 2:255
| في FY in 2:256
| في FY hakkında concerning 2:258
| في FY in 2:261
| في FY in 2:261
| في FY in 2:262
| في FY in 2:273
| في FY -nde in 2:273
| في FY varsa (is) in 2:284
| في FY varsa (is) in 2:284
| في FY (is) in 2:284
| في FY in 3:5
| في FY in 3:5
| في FY in 3:6
| في FY in 3:7
| في FY in 3:7
| في FY in 3:13
| في FY in 3:13
| في FY in 3:13
| في FY in 3:22
| في FY in 3:24
| في FY in 3:27
| في FY in 3:27
| في FY in 3:28
| في FY (is) in 3:29
| في FY (is) in 3:29
| في FY (is) in 3:29
| في FY (is) in 3:35
| في FY -içinde in 3:39
| في FY in 3:45
| في FY in 3:46
| في FY in 3:49
| في FY in 3:49
| في FY in 3:56
| في FY hakkında concerning 3:65
| في FY karşı concerning 3:75
| في FY in 3:77
| في FY (is) in 3:83
| في FY in 3:85
| في FY (is) in 3:109
| في FY (is) in 3:109
| في FY in 3:114
| في FY in 3:117
| في FY (is) in 3:129
| في FY (is) in 3:129
| في FY in 3:134
| في FY in 3:137
| في FY in 3:146
| في FY in 3:147
| في FY in 3:151
| في FY hakkında concerning 3:152
| في FY [in] 3:153
| في FY in 3:154
| في FY in 3:154
| في FY içinde (is) in 3:154
| في FY içinde (is) in 3:154
| في FY in 3:156
| في FY in 3:156
| في FY in 3:157
| في FY in 3:159
| في FY in 3:167
| في FY içinde in 3:167
| في FY in 3:169
| في FY in(to) 3:176
| في FY in 3:176
| في FY hususunda in 3:186
| في FY in 3:190
| في FY hakkında on 3:191
| في FY in 3:195
| في FY in 3:196
| في FY hakkında with 4:3
| في FY in 4:10
| في FY hakkında concerning 4:11
| في FY in 4:12
| في FY in 4:15
| في FY (are) in 4:23
| في FY in 4:34
| في FY [in] 4:46
| في FY hakkında in 4:59
| في FY (is) in 4:63
| في FY concerning 4:63
| في FY -için in 4:65
| في FY in 4:74
| في FY in 4:74
| في FY in 4:75
| في FY in 4:76
| في FY in 4:76
| في FY içinde in 4:78
| في FY yolunda in 4:84
| في FY hakkında concerning 4:88
| في FY in 4:89
| في FY in 4:94
| في FY in 4:95
| في FY in 4:97
| في FY -nda in 4:100
| في FY -nde/nda in 4:100
| في FY in 4:101
| في FY in 4:104
| في FY in 4:109
| في FY in 4:114
| في FY olanların (is) in 4:126
| في FY olanların (is) in 4:126
| في FY hakkında concerning 4:127
| في FY in 4:127
| في FY hakkında concerning 4:127
| في FY (is) in 4:131
| في FY (is) in 4:131
| في FY (is) in 4:131
| في FY (is) in 4:131
| في FY (is) in 4:132
| في FY (is) in 4:132
| في FY in 4:140
| في FY in 4:140
| في FY in 4:140
| في FY (will be) in 4:145
| في FY in 4:154
| في FY in 4:162
| في FY (is) in 4:170
| في FY in 4:171
| في FY (is) in 4:171
| في FY (is) in 4:171
| في FY -in içine in 4:175
| في FY hakkında concerning 4:176
| في FY -ta by 5:3
| في FY in 5:5
| في FY (is) in 5:17
| في FY in 5:26
| في FY in 5:31
| في FY in 5:32
| في FY in 5:32
| في FY in 5:33
| في FY in 5:33
| في FY in 5:33
| في FY in 5:35
| في FY (is) in 5:36
| في FY in (to) 5:41
| في FY in 5:41
| في FY in 5:41
| في FY in 5:48
| في FY bulunanların in 5:52
| في FY içinde within 5:52
| في FY in 5:54
| في FY into 5:62
| في FY in 5:64
| في FY in 5:77
| في FY in 5:89
| في FY through 5:91
| في FY (is) in 5:97
| في FY (is) in 5:97
| في FY in 5:106
| في FY in 5:110
| في FY (is) in 5:116
| في FY (is) in 5:116
| في FY in 6:3
| في FY in 6:6
| في FY in 6:7
| في FY in 6:11
| في FY (is) in 6:12
| في FY in 6:13
| في FY içine in 6:35
| في FY into 6:35
| في FY -nde in 6:38
| في FY in 6:38
| في FY içinde in 6:39
| في FY (is) in 6:59
| في FY içinde in 6:59
| في FY vardır (is) in 6:59
| في FY hakkında about 6:68
| في FY in 6:68
| في FY in 6:71
| في FY in 6:73
| في FY içinde in 6:74
| في FY hakkında concerning 6:80
| في FY in 6:91
| في FY içinde (are) in 6:93
| في FY in 6:97
| في FY in 6:99
| في FY içinde in 6:110
| في FY (those) in 6:116
| في FY arasında among 6:122
| في FY içindeki (is) in 6:122
| في FY in 6:123
| في FY into 6:125
| في FY (is) in 6:139
| في FY in 6:145
| في FY through 6:158
| في FY in 6:159
| في FY in 6:165
| في FY in 7:2
| في FY in 7:10
| في FY in 7:24
| في FY during 7:32
| في FY arasında among 7:38
| في FY içine in 7:38
| في FY içinden through 7:40
| في FY içinde (is) in 7:43
| في FY içinde in 7:54
| في FY in 7:56
| في FY içinde in 7:60
| في FY bulunanları in 7:64
| في FY içinde in 7:66
| في FY in 7:69
| في FY hakkında concerning 7:71
| في FY on 7:73
| في FY in 7:74
| في FY in 7:74
| في FY in 7:78
| في FY in 7:85
| في FY to 7:88
| في FY in 7:89
| في FY in 7:91
| في FY in 7:94
| في FY in 7:111
| في FY in 7:123
| في FY in 7:127
| في FY in 7:129
| في FY in 7:136
| في FY içinde in 7:142
| في FY in 7:145
| في FY in 7:146
| في FY arasına into 7:149
| في FY içine into 7:151
| في FY in 7:152
| في FY in 7:156
| في FY in 7:157
| في FY in 7:163
| في FY in 7:168
| في FY hakkında concerning 7:180
| في FY in 7:185
| في FY içinde in 7:186
| في FY in 7:187
| في FY içine in 7:202
| في FY in 7:205
| في FY dair concerning 8:6
| في FY içine in 8:12
| في FY in 8:26
| في FY in 8:37
| في FY in 8:42
| في FY in 8:43
| في FY in 8:43
| في FY in 8:44
| في FY in 8:44
| في FY bulunan in 8:49
| في FY [in] 8:56
| في FY in 8:57
| في FY in 8:60
| في FY bulunan (is) in 8:63
| في FY in 8:67
| في FY bulunan (is) in 8:70
| في FY olduğunu in 8:70
| في FY in 8:72
| في FY in 8:72
| في FY in 8:73
| في FY in 8:74
| في FY göre in 8:75
| في FY in 9:2
| في FY karşı towards 9:10
| في FY in 9:11
| في FY [in] 9:12
| في FY in 9:19
| في FY in 9:20
| في FY in 9:24
| في FY in 9:25
| في FY in 9:34
| في FY içinde in 9:35
| في FY in 9:36
| في FY in 9:37
| في FY in 9:38
| في FY göre in (comparison to) 9:38
| في FY (were) in 9:40
| في FY in 9:41
| في FY içinde in 9:45
| في FY in 9:49
| في FY in 9:55
| في FY hakkında concerning 9:58
| في FY içinde (is) in 9:64
| في FY in 9:69
| في FY içinde in 9:72
| في FY in 9:74
| في FY in 9:74
| في FY içine in 9:77
| في FY hususunda concerning 9:79
| في FY in 9:81
| في FY in 9:81
| في FY in 9:85
| في FY içine to 9:99
| في FY in 9:109
| في FY in 9:110
| في FY in 9:111
| في FY in 9:111
| في FY in 9:117
| في FY in 9:120
| في FY in 9:122
| في FY in 9:125
| في FY [in] 9:126
| في FY in 10:3
| في FY in 10:6
| في FY in 10:6
| في FY in 10:9
| في FY in 10:11
| في FY in 10:14
| في FY in 10:18
| في FY in 10:18
| في FY hakkında against 10:21
| في FY in 10:22
| في FY in 10:22
| في FY in 10:23
| في FY (is) in 10:54
| في FY (is) in 10:55
| في FY (is) in 10:57
| في FY [in] 10:61
| في FY in 10:61
| في FY in 10:61
| في FY (is) in 10:61
| في FY in 10:64
| في FY (is) in 10:66
| في FY (is) in 10:66
| في FY in 10:67
| في FY (is) in 10:68
| في FY (is) in 10:68
| في FY in 10:70
| في FY in 10:73
| في FY in 10:78
| في FY in 10:83
| في FY in 10:88
| في FY içinde in 10:94
| في FY in 10:98
| في FY bulunan (are) in 10:99
| في FY (is) in 10:101
| في FY içinde in 10:104
| في FY in 11:6
| في FY (is) in 11:6
| في FY içinde in 11:7
| في FY in 11:16
| في FY içinde in 11:17
| في FY in 11:20
| في FY in 11:22
| في FY içlerinde (is) in 11:31
| في FY hakkında concerning 11:37
| في FY içinden on 11:42
| في FY [in] 11:42
| في FY in 11:60
| في FY in 11:64
| في FY in 11:65
| في FY in 11:67
| في FY hakkında concerning 11:74
| في FY arasında concerning 11:78
| في FY concerning 11:79
| في FY in 11:85
| في FY -dair concerning 11:87
| في FY in 11:94
| في FY in 11:99
| في FY vardır in 11:103
| في FY hiçbir in 11:109
| في FY in 11:116
| في FY in 11:120
| في FY in 12:7
| في FY in 12:10
| في FY in 12:15
| في FY in 12:21
| في FY --nda in 12:23
| في FY in 12:30
| في FY içinde in 12:30
| في FY in 12:42
| في FY about 12:43
| في FY hakkında about 12:46
| في FY in 12:47
| في FY in 12:56
| في FY içine in 12:62
| في FY içindeki of 12:68
| في FY içine in 12:70
| في FY in 12:73
| في FY in 12:75
| في FY göre by 12:76
| في FY within 12:77
| في FY hakkında concerning 12:80
| في FY in 12:101
| في FY in 12:105
| في FY in 12:109
| في FY vardır in 12:111
| في FY in 13:3
| في FY in 13:4
| في FY in 13:4
| في FY (will be) in 13:5
| في FY hakkında about 13:13
| في FY in 13:14
| في FY (is) in 13:15
| في FY in 13:17
| في FY in 13:17
| في FY (is) in 13:18
| في FY in 13:25
| في FY in (comparison to) 13:26
| في FY içine to 13:30
| في FY in 13:33
| في FY in 13:34
| في FY (is) in 14:2
| في FY (is) in 14:2
| في FY içindedirler [in] 14:3
| في FY in 14:5
| في FY (is) in 14:8
| في FY in 14:9
| في FY to 14:13
| في FY in 14:18
| في FY olan (are) in 14:24
| في FY in 14:27
| في FY in 14:32
| في FY in 14:38
| في FY in 14:38
| في FY in 14:45
| في FY içinde in 14:49
| في FY içine in 15:10
| في FY içine in 15:12
| في FY in 15:16
| في FY in 15:39
| في FY (will be) in 15:45
| في FY (is) in 15:47
| في FY in 15:75
| في FY in 15:77
| في FY in 16:11
| في FY in 16:12
| في FY in 16:13
| في FY in 16:13
| في FY in 16:15
| في FY in 16:30
| في FY içinde into 16:36
| في FY in 16:36
| في FY uğrunda in (the way) 16:41
| في FY in 16:41
| في FY in 16:46
| في FY (is) in 16:49
| في FY (is) in 16:49
| في FY (is) in 16:52
| في FY in 16:59
| في FY vardır in 16:65
| في FY vardır in 16:66
| في FY (is) in 16:66
| في FY vardır in 16:67
| في FY vardır in 16:69
| في FY in 16:71
| في FY in 16:79
| في FY vardır in 16:79
| في FY içinde among 16:89
| في FY in 16:109
| في FY in 16:122
| في FY in 16:122
| في FY in 16:127
| في FY in 17:4
| في FY in 17:4
| في FY in 17:13
| في FY (is) in 17:25
| في FY in 17:33
| في FY in 17:37
| في FY in 17:39
| في FY in 17:41
| في FY in 17:46
| في FY in 17:51
| في FY (is) in 17:55
| في FY in 17:58
| في FY in 17:60
| في FY in 17:64
| في FY in 17:66
| في FY in 17:67
| في FY on 17:70
| في FY in 17:72
| في FY in 17:72
| في FY in 17:89
| في FY into 17:93
| في FY in 17:95
| في FY in 17:111
| في FY in 18:11
| في FY içindedirler (lay) in 18:17
| في FY to 18:20
| في FY in 18:25
| في FY [in] 18:26
| في FY in 18:54
| في FY into 18:61
| في FY içinde into 18:63
| في FY on 18:71
| في FY in 18:79
| في FY in 18:82
| في FY in 18:84
| في FY in 18:86
| في FY in 18:94
| في FY içinde over 18:99
| في FY in 18:99
| في FY içinde within 18:101
| في FY in 18:104
| في FY in 19:16
| في FY in 19:29
| في FY içindedirler (are) in 19:38
| في FY içinde iken (are) in 19:39
| في FY in 19:41
| في FY in 19:51
| في FY in 19:54
| في FY in 19:56
| في FY içinde in 19:75
| في FY bulunan (are) in 19:93
| في FY (is) in 20:6
| في FY (is) in 20:6
| في FY [in] 20:32
| في FY in 20:39
| في FY in 20:39
| في FY arasında with 20:40
| في FY in 20:42
| في FY bir in 20:52
| في FY vardır in 20:54
| في FY in 20:67
| في FY (is) in 20:69
| في FY on 20:71
| في FY in 20:77
| في FY in 20:97
| في FY in 20:97
| في FY in 20:102
| في FY in 20:128
| في FY in 20:128
| في FY bulunan (was) in 20:133
| في FY içinde (are) in 21:1
| في FY in 21:4
| في FY olan (is) in 21:19
| في FY in 21:31
| في FY in 21:33
| في FY içindesiniz (were) in 21:54
| في FY içine into 21:75
| في FY hakkında concerning 21:78
| في FY in 21:86
| في FY içinde in 21:87
| في FY in 21:90
| في FY içinde in 21:97
| في FY içinde in 21:102
| في FY in 21:105
| في FY vardır in 21:106
| في FY hakkında concerning 22:3
| في FY içinde in 22:5
| في FY in 22:5
| في FY (are) in 22:7
| في FY hakkında concerning 22:8
| في FY in 22:9
| في FY in 22:15
| في FY (is) in 22:18
| في FY (is) in 22:18
| في FY hakkında concerning 22:19
| في FY içindeki (is) in 22:20
| في FY içinde to 22:27
| في FY on 22:28
| في FY to 22:31
| في FY -de/da / içinde in 22:41
| في FY in 22:46
| في FY içindeki (are) in 22:46
| في FY against 22:51
| في FY in 22:52
| في FY in 22:53
| في FY içinde (olmaları) (to be) in 22:55
| في FY (will be) in 22:56
| في FY in 22:58
| في FY içine in (to) 22:61
| في FY içine in (to) 22:61
| في FY (is) in 22:64
| في FY (is) in 22:64
| في FY (is) in 22:65
| في FY through 22:65
| في FY in 22:67
| في FY (is) in 22:70
| في FY (is) in 22:70
| في FY on 22:72
| في FY uğrunda for 22:78
| في FY in 22:78
| في FY -nde during 23:2
| في FY in 23:13
| في FY in 23:18
| في FY in 23:21
| في FY içi- (is) in 23:21
| في FY from 23:24
| في FY hakkında concerning 23:27
| في FY vardır in 23:30
| في FY in 23:33
| في FY içinde in 23:54
| في FY in 23:56
| في FY in 23:61
| في FY içindedir (are) in 23:63
| في FY in 23:75
| في FY in 23:79
| في FY içinde among 23:94
| في FY in 23:101
| في FY in 23:103
| في FY in 23:112
| في FY concerning 24:2
| في FY in 24:14
| في FY hakkında in 24:14
| في FY içinde among 24:19
| في FY in 24:19
| في FY in 24:22
| في FY in 24:23
| في FY içerisindedir (is) in 24:35
| في FY In 24:36
| في FY içindeki in 24:40
| في FY içi- (is) in 24:41
| في FY vardır in 24:44
| في FY in 24:55
| في FY in 24:57
| في FY (is) in 24:64
| في FY in 25:2
| في FY in 25:6
| في FY in 25:7
| في FY in 25:20
| في FY içlerinde within 25:21
| في FY in 25:51
| في FY in 25:59
| في FY in 25:61
| في FY vardır in 26:8
| في FY in 26:36
| في FY in 26:53
| في FY vardır in 26:67
| في FY içinde among 26:84
| في FY vardır in 26:103
| في FY içinde in 26:119
| في FY vardır in 26:121
| في FY vardır in 26:139
| في FY içinde in 26:146
| في FY içinde In 26:147
| في FY in 26:152
| في FY vardır in 26:158
| في FY arasında (was) among 26:171
| في FY vardır in 26:174
| في FY in 26:183
| في FY vardır in 26:190
| في FY içine into 26:200
| في FY -içinde among 26:219
| في FY in 26:225
| في FY in 27:5
| في FY içinde (is) at 27:8
| في FY into 27:12
| في FY içinde (These are) among 27:12
| في FY arasına among 27:19
| في FY in 27:25
| في FY in 27:32
| في FY in 27:48
| في FY in 27:48
| في FY vardır in 27:52
| في FY içinde in 27:63
| في FY (is) in 27:65
| في FY hakkındaki of 27:66
| في FY içindedirler (are) in 27:66
| في FY in 27:69
| في FY in 27:70
| في FY in 27:75
| في FY (is) in 27:75
| في FY vardır in 27:86
| في FY [in] 27:87
| في FY (is) in 27:87
| في FY (is) in 27:87
| في FY in 27:90
| في FY in 28:4
| في FY in 28:5
| في FY in 28:6
| في FY in(to) 28:7
| في FY in 28:18
| في FY in 28:19
| في FY in 28:30
| في FY in 28:32
| في FY arasında among 28:36
| في FY in 28:39
| في FY in 28:40
| في FY in 28:42
| في FY arasında among 28:45
| في FY in 28:59
| في FY in 28:70
| في FY in 28:77
| في FY içinde in 28:79
| في FY in 28:83
| في FY içindedir (is) in 28:85
| في FY arasına among 29:9
| في FY uğrunda in 29:10
| في FY (is) in 29:10
| في FY in 29:20
| في FY in 29:22
| في FY in 29:22
| في FY vardır in 29:24
| في FY in 29:25
| في FY içindekilere in 29:27
| في FY in 29:27
| في FY in 29:27
| في FY in 29:29
| في FY in 29:36
| في FY in 29:37
| في FY in 29:39
| في FY vardır in 29:44
| في FY bulunan in 29:49
| في FY vardır in 29:51
| في FY (is) in 29:52
| في FY [in] 29:65
| في FY in 29:68
| في FY In 30:3
| في FY içinde Within 30:4
| في FY içlerinde within 30:8
| في FY in 30:9
| في FY içinde in 30:15
| في FY içine in 30:16
| في FY in 30:18
| في FY vardır in 30:21
| في FY vardır in 30:22
| في FY vardır in 30:23
| في FY vardır in 30:24
| في FY bulunan (is) in 30:26
| في FY in 30:27
| في FY in 30:28
| في FY vardır in 30:37
| في FY içinde in 30:39
| في FY in 30:41
| في FY in 30:42
| في FY in 30:48
| في FY by 30:56
| في FY in 30:58
| في FY in 31:7
| في FY in 31:10
| في FY içindedirler (are) in 31:11
| في FY içindedir (is) in 31:14
| في FY in 31:15
| في FY -nın içinde in 31:16
| في FY in 31:16
| في FY in 31:16
| في FY in 31:18
| في FY in 31:19
| في FY (is) in 31:20
| في FY (is) in 31:20
| في FY hakkında about 31:20
| في FY (is) in 31:26
| في FY bulunan (is) in 31:27
| في FY içine into 31:29
| في FY içine into 31:29
| في FY through 31:31
| في FY vardır in 31:31
| في FY (is) in 31:34
| في FY in 32:4
| في FY içinde in 32:5
| في FY in 32:10
| في FY içinde in 32:23
| في FY in 32:26
| في FY vardır in 32:26
| في FY in 33:4
| في FY in 33:5
| في FY in 33:6
| في FY in 33:6
| في FY in 33:12
| في FY arasında among 33:20
| في FY in 33:21
| في FY içine into 33:26
| في FY in 33:32
| في FY in 33:33
| في FY -a dair in 33:34
| في FY within 33:37
| في FY hususunda concerning 33:37
| في FY arasında concerning 33:38
| في FY hakkında concerning 33:50
| في FY (is) in 33:51
| في FY hakkında concerning 33:55
| في FY in 33:57
| في FY bulunanlar in 33:60
| في FY in 33:60
| في FY arasındaki with 33:62
| في FY içinde in 33:66
| في FY (is) in 34:1
| في FY (is) in 34:1
| في FY in 34:1
| في FY içine in 34:2
| في FY olan in 34:3
| في FY olan in 34:3
| في FY (is) in 34:3
| في FY hakkında against 34:5
| في FY içindedirler (will be) in 34:8
| في FY vardır in 34:9
| في FY [of] 34:11
| في FY içinde in 34:14
| في FY yerlerde in 34:15
| في FY vardır in 34:19
| في FY içinde (is) in 34:21
| في FY in 34:22
| في FY in 34:22
| في FY içindeyiz in 34:24
| في FY on 34:33
| في FY to 34:34
| في FY (will be) in 34:37
| في FY against 34:38
| في FY içine into 34:38
| في FY içindedirler in 34:54
| في FY in 35:1
| في FY (is) in 35:11
| في FY içine in (to) 35:13
| في FY içine in (to) 35:13
| في FY içindeki (are) in 35:22
| في FY in 35:39
| في FY in 35:40
| في FY in 35:43
| في FY in 35:44
| في FY in 35:44
| في FY in 35:44
| في FY on 36:8
| في FY in 36:12
| في FY in 36:40
| في FY in 36:41
| في FY içindesiniz in 36:47
| في FY [in] 36:51
| في FY içinde [in] 36:55
| في FY in 36:56
| في FY in 36:68
| في FY in 37:33
| في FY In 37:43
| في FY in 37:55
| في FY in 37:64
| في FY arasında among 37:78
| في FY içinde among 37:79
| في FY at 37:88
| في FY into 37:97
| في FY in 37:102
| في FY arasında among 37:108
| في FY arasında among 37:119
| في FY arasında among 37:129
| في FY arasında bulunan (was) among 37:135
| في FY in 37:144
| في FY içindedirler (are) in 38:2
| في FY in 38:7
| في FY içindedirler (are) in 38:8
| في FY içinde by 38:10
| في FY in 38:23
| في FY in 38:26
| في FY in 38:28
| في FY in 38:38
| في FY in 38:61
| في FY in 39:3
| في FY in 39:6
| في FY içinde in 39:6
| في FY in 39:10
| في FY (is) in 39:19
| في FY içindeki in 39:21
| في FY vardır in 39:21
| في FY içindedirler (are) in 39:22
| في FY in 39:26
| في FY in 39:27
| في FY in 39:32
| في FY in 39:42
| في FY vardır in 39:42
| في FY in 39:46
| في FY (is) in 39:47
| في FY vardır in 39:52
| في FY in 39:56
| في FY in 39:60
| في FY [in] 39:68
| في FY (is) in 39:68
| في FY (is) on 39:68
| في FY hakkında concerning 40:4
| في FY in 40:4
| في FY in 40:21
| في FY in 40:21
| في FY in 40:25
| في FY in 40:26
| في FY in 40:29
| في <